18
02 2021
731

Curtea de conturi despre evidență contabilă și raportare financiară în sectorul public

Circa 80% din entitățile auditate de Curtea de conturi (CC) în anii 2018-2019 la capitolul administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public înregistrează nereguli la ținerea evidenței contabile, inclusiv la reflectarea cheltuielilor aferente remunerării muncii, uzurii/amortizării mijloacelor fixe; la contabilizarea activelor nemateriale și a valorii capitalului social al statului, terenurilor aflate în folosință, valorii creanțelor și a datoriilor; la aplicarea corectă a regulilor de recunoaștere și clasificare a bunurilor, precum și la efectuarea inventarierii etc.,
Detalii
24
12 2019
561

Curtea de Conturi: auditul performanței SIA „e-Integritate”

Condițiile necesare pentru atingerea scopului stabilit al SIA „e-Integritate” au fost asigurate, fapt confirmat și de implementarea și utilizarea Sistemului, stabilirea unui cadru normativ și instituțional relevant funcționării acestuia, implementarea și utilizarea componentelor Sistemului, se menționează în Raportul Curții de Conturi cu privire la auditul performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”. Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului a fost publicată în Monitorul Oficial din 20 decembrie curent.

În hotărâre se menționează că, deși au fost înregistrate anumite progrese, acestea nu s-au soldat în deplină măsură cu impactul scontat, fapt ce generează unele riscuri, inclusiv asupra sustenabilității Sistemului.
Detalii
16
12 2019
487

Curtea de Conturi: auditul performanței Fondului Național pentru Dezvoltare Regională

Deși instituțiile responsabile au depus eforturi pentru realizarea obiectivelor asumate în gestionarea mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, totuși, sistemul actual de implementare și monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională necesită acțiuni imperative de îmbunătățire, se menționează în Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului performanței Fondului.

Potrivit documentului, procedurile de audit realizate au identificat probleme și deficiențe în gestionarea mijloacelor Fondului, care au afectat eficacitatea gestionării mijloacelor alocate, precum și atingerea obiectivelor și indicatorilor propuși în cadrul proiectelor.
Detalii
02
12 2019
454

Curtea de Conturi: auditul devizelor de cheltuieli și a alocațiilor pentru investiții ale BNM

Curtea de Conturi a identificat că prima de performanță în cadrul Băncii Naționale a Moldovei se acordă în lipsa unor reglementări exhaustive privind modalitatea de determinare a cuantumului acesteia în raport cu indicatorii de evaluare a performanțelor.

În Monitorul Oficial din 29 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi nr. 62 din 5 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2015-2018.
Detalii
26
11 2019
628

Curtea de Conturi: conformitatea gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului

Curtea de Conturi a depistat, în urma auditului gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului, că 40 de agenți economici care au exportat vinuri, nu au prezentat dările de seamă Serviciului Fiscal de Stat și că 9 agenți economici au diminuat calculele prezentate SFS față de volumele real exportate. Astfel, calculele și, respectiv, restanțele la plata contribuțiilor au fost diminuate cel puţin cu 6,3 mil. lei.

În Monitorul Oficial din 22 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi nr. 57 din 24 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului.
Detalii
18
10 2019
427

Autonomie financiară lărgită pentru Curtea de Conturi

Curtea de Conturi se va putea adresa Parlamentului în cazul în care resursele financiare oferite sunt insuficiente pentru îndeplinirea mandatului. În Monitorul Oficial de astăzi, 18 octombrie 2019, a fost publicată Legea nr. 135 din 20 septembrie 2019 pentru modificarea art. 4 din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.

Astfel, art.4, ce reglementează bugetul Curții de Conturi, va prevedea că autoritatea are buget propriu, care se administrează independent în conformitate cu prevederile legale. Astfel, va fi asigurată o autonomie financiară lărgită a instituției supreme de audit public extern, după cum prevăd și practicile europene.
Detalii
23
09 2019
429

Calitatea instruirilor desfășurate de CTIF, apreciată de auditorii Curții de Conturi

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) a finalizat vineri, 20 septembrie, ciclul de instruiri pentru auditorii Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) cu genericul ”Utilizarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C (SIIECAP)”. Acest ciclu a inclus cinci cursuri de instruire, cu o durată de cinci zile fiecare, la care au participat circa 100 de auditori din subdiviziunile de audit ale Curții de Conturi.

Prezentă la încheierea cursurilor, Tatiana Vozian, șef al Direcției generale metodologie, planificare și raportare din cadrul CCRM, a menționat că aceste instruiri au fost un prim pas în consolidarea cooperării cu CTIF, astfel fiind pusă o temelie bună pentru colaborarea celor două instituții. Vozian a remarcat calitatea instruirilor și profesionalismul formatorilor CTIF, exprimându-și convingerea că practicile însușite în cadrul cursurilor le vor ajuta auditorilor în activitatea profesională.
Detalii
16
09 2019
503

Curtea de Conturi va colabora cu Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Responsabili din cadrul Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și al Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) au convenit, în cadrul unei întrevederi desfășurate vineri, 13 septembrie, că CCRM va delega formatori pentru instruirile în domeniul finanțelor publice destinate specialiștilor începători din autoritățile publice centrale și instituțiile bugetare, pe care le organizează CTIF.

La întrevedere au participat, din partea CCRM, membrii Curții de Conturi, Violeta Andrieș și Andrei Munteanu, precum și șeful Aparatului CCRM, Ecaterina Paknehad, iar din partea CTIF – Diana Grosu-Axenti, șef al Direcției generale administrarea și prestarea serviciilor publice, și Natalia Nogai, șef al Centrului de instruire în finanțe.
Detalii
07
08 2019
693

Curtea de Conturi poate avea mai multă autonomie financiară

În Parlament a fost înregistrată o inițiativă legislativă a unui grup de deputați ce prevede modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.

În opinia autorului, pentru ca instituțiile statului să gestioneze responsabil proprietatea și finanțele publice, acestea urmează a fi supravegheate calitativ, imparțial ți profesionist, iar acest rol revine în primul rând instituției supreme de audit public extern, care, în cazul Moldovei, este Curtea de Conturi. Independența reală a Curții stă la baza asigurării eficienței cu care se administrează finanțele și proprietatea publică, iar o independență de facto înseamnă independență politică, instituțională și financiară.
Detalii
23
07 2019
697

Curtea de Conturi: Raportul privind executarea FAOAM

Analiza spectrului de servicii medicale de înaltă performanță realizate în anul 2018 relevă că, din totalul de 608 asemenea servicii prevăzute în Programul unic, instituțiile medicale au contractat și prestat 401 din cele incluse în listă, în baza ofertelor. Astfel, 207 tipuri de investigații de înaltă performanță prevăzute de Program nu s-au regăsit în oferta de contractare a instituțiilor.

Informația se conține în Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2018. Hotărârea respectivă a fost publicată de Curtea de Conturi în Monitorul Oficial din 19 iulie curent.
Detalii