11
05 2021
638

29.1.6.2.27 Care formă a Dării de seamă IPC urmează a fi prezentată în anul 2021?

Potrivit art. 92 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, impozitul reținut conform art. 88-91 se achită la buget de către persoana care a efectuat reținerea până la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile. 

Darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate se prezintă de către plătitorii veniturilor Serviciului Fiscal de Stat pînă la data de 25 a lunii următoare lunii în care au fost efectuate plățile aferent veniturilor respective. 


Detalii

23
04 2021
408

Forma PTDA2021: prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă și achitare a obligațiilor fiscale

Astăzi, 23 aprilie 2021, în MO este publicat Ordinul nr. 219 din 20 aprilie 2021 al Serviciului Fiscal de Stat ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de prelungire a termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii” (în continuare – Regulament), prin care a fost aprobat formularul Cererii privind prelungirea termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale (Forma  PTDA-2021).


Detalii

20
04 2021
732

Extinderea perioadei de prezentare a rapoartelor nu va depăși 20 de zile lucrătoare

Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege ce prevede prelungirea termenului de depunere a declarațiilor și dărilor de seamă  fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor de achitare a impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii în cazul în care conducătorul întreprinderii sau o altă persoană împuternicită din cadrul întreprinderilor micro la data-limită de depunere a declarațiilor și dărilor de seamă se află în concediu medical în legătură cu tratamentul COVID-19.
 

Termenul maxim de extindere nu va depăși 20 de zile lucrătoare de la data încetării concediului medical, iar exercitarea dreptului se va efectua în baza
Detalii

15
04 2021
453

TFSP20. Intrebări și răspunsuri

PP „Monitorul Fiscal FISC.md” continuă publicarea informației necesare pentru prezentarea conformă a formularului TFSP20, care, fiind pus în aplicare încă în iulie 2020, încă mai provoacă întrebări contribuabililor. În publicația de astăzi explicăm cum poate fi corectată darea de seamă respectivă, unde sunt transferate plățile calculate, care este răspunderea pentru încălcarea prevederilor legislației etc.
Unitatea de schimb valutar (USV) a prezentat calculul taxei în Fondul de susținere a populației (Fond) pentru lunile iulie și august ale anului 2020, utilizând forma de raportare PSV. Direcția deservire fiscală ne-a informat că trebuie de prezentat darea de seamă corectată pentru lunile iulie și august. Sunt corecte acțiunile funcționarului fiscal?


Detalii

09
04 2021
932

Procurarea terenurilor de la persoane fizice de către persoane juridice: modul de contabilizare și reflectare în dările de seamă

Deseori în procesul de negocieri dintre persoanele fizice și juridice privind vânzarea-cumpărarea bunurilor, se negociază valoarea netă ce urmează a fi achitată persoanei fizice  de către entitate. Însă, odată cu intrarea documentelor justificative în contabilitatea entității, contabilii se confruntă cu dificultăți de genul: în contractul de vânzare-cumpărare, autentificat notarial, valoarea tranzacției nu include reținerile ce urmează a fi efectuate din aceste sume și virate la buget. În acest articol ne propunem să atragem atenția asupra modului de calcul al valorii ce urmează a fi reflectată în contractul de vânzare-cumpărare, modul de contabilizare a operațiunilor privind procurarea terenurilor de la persoane fizice și modul de reflectare a acestor tranzacții în dările de seamă.


Detalii

09
04 2021
630

Declararea contribuțiilor de asigurări sociale urmare controlului fiscal

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 94 din 30 iulie 2020, a fost aprobată Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC 21), (în continuare – Instrucţiune).

Pct. 3 din Instrucţiune prevede modul de prezentare a dărilor de seamă de tipurile „corectată” și „după control fiscal”. La aspectul ce ţine de prezentarea Dării de seamă după control fiscal este menţionat că, în cazul în care ca rezultat al controlului,
Detalii

26
03 2021
501

Modificări în Ordinul SFS nr.370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21-Dare de seamă fiscală unificată și a Modului de completare a acesteia

În Monitorul Oficial de astăzi, 26 martie 2021, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 140 din 16 martie 2020 cu privire la modificarea Ordinului nr.370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia.


Detalii

26
03 2021
253

Seminar practic: Contabilitatea drepturilor salariale. Dări de seamă

Legislația în domeniul remunerării muncii este frecvent modificată prin decizii, hotărâri și regulamente noi. În contextul pandemiei, acest subiect devine și mai actual, deoarece companiile, fiind obligate să se conformeze regulilor impuse de stat trebuie și să contabilizeze corect din punct de vedere fiscal. Iar aici apar cele mai multe întrebări din partea contabililor...

În acest context, am adaptat programul seminarului luând în considerare actualizările din legislație, dar și condițiile/restricțiile legate de pandemia Covid-19.


Detalii