29
04 2022
494

Modificările operate în dările de seamă fiscale pentru rezidenții parcurilor IT

Astăzi, 29 aprilie 2022, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr.51 din 18 aprilie 2022 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.135/2017 și a dărilor de seamă pentru rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației. Documentul a fost elaborat în scopul ajustării noțiunilor utilizate în textul Ordinului nr.135/2017 cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor IT la cele expuse în Codul fiscal, precum și în vederea corelării modificărilor operate prin Legea nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative, în partea ce ține de regimul fiscal al rezidenților parcurilor IT.
 


Detalii

12
05 2022
2155

Declararea în Darea de seamă IPC21 a codului funcției ocupate de către un angajat

După cum este stabilit, la completarea Dării de seamă IPC21 în Tabelul nr. 2 în rubrica nr. 8 de către angajator se declară codul funcției în conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM). Este obligatoriu pentru completare acest câmp? Care este codul funcției ce trebuie declarat în cazul persoanelor fizice care sunt contractate pentru îndeplinirea unui anumit volum de lucru sau servicii  fără indicarea profesiei în contract?

 

Reieșind din prevederile Instrucțiunii cu privire la modul de completare a Dării de seamă IPC21, aprobată prin Ordinul Ministerului
Detalii

12
04 2022
695

Completarea TFD19 în cazul casării automobilului pentru care anterior a fost achitată taxa pentru folosirea drumurilor

La perfectarea raportului Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD19) pentru perioada fiscală 2021 a intervenit o întrebare: - în luna iunie 2021 conform procesului-verbal a fost casat un autoturism, iar în luna februarie 2021 a fost achitată taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, în raportul TFD19 pentru anul 2021 autoturismul casat trebuie să fie inclus?


Detalii
24
03 2022
852

Calendarul fiscal, suport pentru contribuabili

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” și în acest an a elaborat și vă propune contribuabililor Calendarul fiscal – un suport în prezentarea dărilor de seamă fiscale, precum și a achitării impozitelor, taxelor și a contribuțiilor de asigurări sociale în termenul stabilit. În anul 2022 am decis să oferim Calendarul fiscal în varianta de tipar drept cadou tuturor celor ce vor procura un Cod fiscal de la P.P.„Monitorul Fiscal FISC.md” (comanda poate fi perfectată aici). Amintim, abonații la pachetele Premium și Classic au primit deja Calendarul, acesta fiind livrat împreună cu Codul fiscal.


Detalii

09
03 2022
1150

Prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2021

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii – persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit până la 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune. Respectiv, pentru anul 2021, termenul de prezentare a Declarației survine pe data de 25 martie 2022.


Detalii

01
03 2022
480

GCS2021. Modificări în formular

Astăzi, 18 februarie 2022, în MO a fost publicat Ordinul SFS nr. 63 din 14 februarie 2022 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 574/2021 cu privire la aprobarea formularului şi a modului de completare a solicitării de acordare din bugetul de stat a compensaţiei salariaţilor pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securităţii, protecţiei vieţii şi sănătăţii populaţiei (GCS2021).
 
Astfel, autoritatea fiscală a operat modificări în lit. c) la pct. 2.2 din Anexa nr. 2  la Ordinul indicat ce țin de cuantumului maxim al salariului mediu pe zi de la 450 lei
Detalii
07
02 2022
524

Declararea veniturilor și cheltuielilor obținute în proces de lichidare a agentului economic – subiect al sectorului ÎMM

Agentul economic – subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a decis să înceteze activitatea. Dat fiind faptul că situația  financiară pentru anul de gestiune permite repartizarea profitului nerepartizat pentru anul 2021,  sub formă de dividende, acestea au fost repartizate în conformitate cu decizia adunării generale a  acționarilor. Concomitent, au fost realizate bunurile  imobile ce le deținea entitatea. Urmează acestea a  fi incluse în obiectul impunerii în condițiile în care  comercializarea bunurilor nu constituie o activitate de bază a subiectului? Care declarație urmează a fi depusă, dat fiind faptul că formularul SIMM20  nu permite reflectarea cheltuielilor și veniturilor  obținute în proces de lichidare?


Detalii

04
02 2022
3739

IRM19 în cazul angajaților prin cumul și celor ce prestează servicii în baza contractelor civile

Urmează întreprinderea să prezinte informația privind modificarea raporturilor de muncă  a salariaților săi (forma IRM19), în raport cu angajații  care lucrează prin cumul și cei ce prestează servicii în  baza contractelor civile?


 În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (11) din Legea nr. 489/2021 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea nr. 489/2021) angajatorii, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, sunt obligați să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația aferentă raporturilor de muncă pentru
Detalii