30
12 2014
1090

4. (29.1.6.19) Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), repartizat pe subdiviziuni?

Anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), care se prezintă lunar, conține informații privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din aceste venituri, repartizat pe subdiviziuni.
Detalii
23
12 2014
1517

Atenţie, Luni, la data de 29 decembrie expiră termenul de prezentare a declaraţiilor fiscale

Luni, 29.12.2014, expiră termenul de prezentare a Dării de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (IRV 14) şi a Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (CNOTAR14), TVA (TVA 12), Accize (ACZ 09) şi alte taxe (PSV, TTM). Plata acestora se va efectua nu mai târziu de luni, 29 decembrie, excepție fiind Declaraţia privind accizele (ACZ 09), care se achită în momentul expedierii (transportării) sortimentului de mărfuri supuse accizelor din încăperea de acciz.
Detalii
05
11 2014
2772

Cu privire la anularea în mod electronic a dărilor de seamă fiscale în cazul prezentării dărilor de seamă fiscale corectate

Urmare a eforturilor conjugate ale subdiviziunilor IFPS și Î.S. „Fiscservinform”, începînd cu 22 august curent a fost lansată aplicația de program, care asigură executarea în mod automatizat a anulării dărilor de seamă fiscale, în cazul prezentării celor corectate în conformitate cu cerințele art. 188 din CF, fapt despre care contribuabilii au fost informați prin comunicatul plasat pe pagina oficială a SFS.
Detalii
26
08 2014
1723

Important: Anularea dărilor de seamă fiscale în mod electronic

„Începînd cu 22 august curent, de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a fost lansată aplicația de program, care asigură executarea în mod electronic a anulării dărilor de seamă fiscale în cazul prezentării celor corectate în conformitate cu cerințele art.188 din Codul fiscal.
Detalii
07
07 2014
2608

Modifcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale

Stimaţi contribuabili,

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință despre operarea modifcărilor la Codul fscal, în partea ce ţine de schimbarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale (aprobate prin Legea RM nr. 64 din 11.04.2014 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, publicată în MO al RM nr. 110-114 din 09.05.2014).
Detalii
18
06 2014
1881

Important: Modificarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale

Stimaţi contribuabili,

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință despre operarea modificărilor la Codul fiscal, în partea ce ţine de schimbarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligațiilor fiscale (aprobate prin Legea RM nr. 64 din 11.04.2014 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 110-114 din 09.05.2014).
Detalii
10
06 2014
2356

Important: Modificarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale

Stimaţi contribuabili,

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință despre operarea modificărilor la Codul fiscal, în partea ce ţine de schimbarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligațiilor fiscale (aprobate prin Legea RM nr. 64 din 11.04.2014 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 110-114 din 09.05.2014).
Detalii
15
01 2014
1060

Ion Prisăcaru: Nu avem nevoie de rapoarte triumfaliste, ci de efort şi muncă pentru mărirea bazei impozabile şi acumularea eficientă de venituri la Buget

Nu avem nevoie de rapoarte triumfaliste, ci de efort şi muncă pentru mărirea bazei impozabile şi acumularea eficientă de venituri la Buget, a declarat Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, în cadrul şedinţei de dare de seamă pentru 2013 a IFS Donduşeni.

În cadrul vizitei la structura teritorială a SFS, efectuată imediat după jalonarea obiectivelor de fortificare a statutului SFS, a fost făcut bilanţul activităţii IFS Donduşeni pe anul trecut, pentru activitatea curentă şeful autorităţii fiscale naţionale punând accentele pe creşterea eficienţei controalelor fiscale, creşterea randamentului posturilor fiscale, combaterea evaziunii fiscale în activitatea întreprinzătorilor din agricultură etc.
Vizualizează 2 fotografii →