04
11 2021
2167

„e-Factura”: modificarea centralizată a datei eliberării și datei livrării pentru mai multe facturi fiscale în statutul „Facturi noi”

Una dintre funcționalitățile versiunii 2.0 a sistemului „e-Factura”, lansat în vara anului 2020, este modificarea datei de eliberare și datei de livrare pentru mai multe facturi fiscale, printr-o singură operațiune. Deși funcționalul este disponibil mai mult un an, unii utilizatori ai sistemului modifică până în prezent datele respective pentru fiecare factură fiscală în parte, fapt ce durează în timp și este incomod atunci când setul de facturi fiscale, datele cărora necesită a fi modificate, constituie un număr semnificativ.
 
La data creării facturilor fiscale, în mod standard, sistemul afișează data curentă de eliberare și livrare a facturii fiscale. Furnizorul, însă, dispune de posibilitatea modificării acestora, conform regulilor stipulate în pct. 26-30 din Regulamentul cu privire la Sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul SFS nr. 317/2020.


Detalii

21
07 2020
2129

Data eliberării facturii fiscale în SIA „e-Factura”

În cadrul versiunii anterioare a sistemului „e-Factura”, facturile fiscale (FF) erau semnate în mod obligatoriu de către două persoane responsabile ale furnizorului sau de către o singură persoană cu aplicarea a două semnături electronice. Drept urmare, FF trecea prin statutul „Aplicată prima semnătură”, apoi „Aplicată a doua semnătură”. La aplicarea primei semnături electronice, FF i se atribuia seria și numărul, iar la aplicarea celei de-a doua semnături electronice se plasa de către sistem, în mod automat, data eliberării FF, care era egală cu data semnării nemijlocite.

Detalii
15
03 2019
1130

Data eliberării facturii fiscale

Poate întreprinderea elibera factura fiscală cu data de 28.02.2019 pentru mărfurile livrate la data de 15.02.2019? Problema este că, la data de 15.02.2019, entitatea nu avea serii si numerele de diapazon a facturilor fiscale. În baza căror acte legislative este posibil acest fapt?

Detalii