20
01 2021
207

Majorarea datoriei de stat

Criza pandemică a generat costuri mari și, pentru acoperirea cheltuielilor bugetare, Guvernul a apelat la împrumuturi interne și externe, fapt ce a majorat nivelul de îndatorare a țării. Conform datelor din Informația operativă cu privire la evoluția social-economică a RM oferită către Ministerul Economiei și Infrastructurii, la sfârșitul lunii noiembrie 2020 datoria de stat administrată de Guvern a atins nivelul de 66 mld. lei.
 
Datoria internă, care deține ponderea 44,1% în valoarea totală a datoriei de stat, a însumat 29,1 mld. lei și a crescut cu 25,9% față de perioada similară din anul precedent. Datoria de stat externă, având o pondere de 55,9% în total, a însumat 36,9 mld. lei, majorându-se cu 25,9%

Detalii
02
10 2020
208

BNM: datoria externă a crescut în semestrul I cu 5%

Banca Națională a Moldovei a făcut publice datele preliminare privind datoria externă brută a Republicii Moldova. Conform regulatorului, aceasta a crescut față de începutul anului cu 5,0 la sută și a înregistrat $7785,38 mil. la 30 iunie 2020, ceea ce constituie 66,1% raportat la PIB, cu 4,1 p.p. mai mult față de situația din 31 decembrie 2019.
 
Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 27,6% din totalul datoriei externe, însumând $2146,98 mil. (+11,9 la sută de la începutul anului). Structura pe creditori a datoriei externe publice, conform situației la 30 iunie 2020, arată că principalul creditor al statului a rămas Grupul Băncii Mondiale cu o pondere de 33,7% din total, urmat de FMI cu 31,4% și BEI cu 14,4%.

Detalii
23
08 2019
752

Datoria de stat a Moldovei la sfârșitul lunii iulie 2019

Datoria de stat generală a Moldovei a depășit la sfârșitul lunii iulie 2019 53,1 mld. lei, în creștere de la începutul anului cu 1,1 mld. lei sau cu 2,1%. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, majorarea datoriei de stat generale în ianuarie-iulie 2019 a fost determinată de creșterea datoriei publice interne, cât și a datoriei de stat externe, exprimată în lei.

Astfel, datoria publică internă a crescut în ianuarie-iulie 2019 cu 184,9 mil. lei (+0,8%) — de la 23,06 mld. lei (la sfârșitul lunii decembrie 2018) până la 23,24 mld. lei (la sfârșitul lunii iulie 2019). În același timp, datoria de stat externă, exprimată în lei, a crescut cu 916,5 mil. lei (+3,2%) — de la 28,95 mld. la 29,87 mld. lei.
Detalii
05
10 2017
680

Volumul investiţiilor directe în economia Moldovei creşte

În primul semestru al anului 2017, în economia Moldovei a fost înregistrată o creştere a investiţiilor directe. Datele prezentate de Banca Mondială (BM) privind perspectivele economiei Moldovei arată, că volumul investiţiilor directe a ajuns la 2,2% din PIB comparativ cu 1,6 la sută la sfârşitul anului 2016.
Detalii
29
08 2017
1830

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale va fi modificată

Transferurile cu destinație specială, utilizate contrar destinației, vor fi virate până la finele anului bugetar, în mărimea sumei respective, la bugetul de la care au fost primite. În cazul în care suma acestor transferuri, constatată în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, nu va fi virată la bugetul respectiv, aceasta va fi restabilită în mod forțat prin intermediul relațiilor interbugetare.

Un proiect ce se referă la modificarea și completare Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Documentul este elaborat în scopul lichidării unor deficiențe identificate în procesul implementării legii vizate pe parcursul ultimilor ani.
Detalii
30
06 2017
786

Datoria de stat a Moldovei, în scădere

În ianuarie – mai curent, datoria de stat a Moldovei s-a redus cu 369,6 mil. lei sau 0,7%, constituind la finele lunii mai 50 mld. 416,2 mil. lei.

Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea datoriei totale în această perioadă a fost determinată de o reducere a datoriei externe exprimată în lei cu 427,5 mil. lei (1,5%) — de la 29 mld. 266,2 mil. lei la sfârșitul lunii decembrie 2016, pana la 28 mld. 838,7 mil. lei la sfârșitul lunii mai 2017. În același timp, datoria internă a crescut cu 57,9 mil. lei (0,3%) — de la 21 mld. 519,6 mil. lei, la 21 de mld. 577, 5 mil. lei.
Detalii
01
06 2017
891

Executarea bugetului de stat, în vizorul Curţii de Conturi

Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și Raportul auditului de performanță a managementului datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2016 au fost examinate în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi din 31 mai curent.
Detalii
12
05 2017
1382

Rezervele valutare ale Moldovei sunt în creştere

La sfârşitul lunii aprilie, activele oficiale de rezervă ale Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) au constituit $2,291 mlrd. şi s-au majorat în decurs de o lună cu $34,78 mil.

Potrivit BNM, majorarea activelor oficiale de rezervă a fost determinată:
Detalii