08
07 2019
550

Curtea de Conturi: auditul performanței managementului datoriei de stat

Față de anii precedenți, în anul 2018 cheltuielile pentru deservirea datoriei de stat interne au fost în scădere, iar pentru deservirea datoriei de stat externe – în creștere. Totodată, a continuat completarea rezervei de lichidități, ceea ce a determinat majorarea datoriei de stat interne. În același timp, creanțele interne ale bugetului de stat față de băncile aflate în proces de lichidare se restituie într-un ritm lent.

Curtea de Coturi a efectuat auditul performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pentru anul 2018, hotărârea cu privire la Raport fiind publicată în Monitorul Oficial din 5 iulie curent.
Detalii
29
08 2017
1941

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale va fi modificată

Transferurile cu destinație specială, utilizate contrar destinației, vor fi virate până la finele anului bugetar, în mărimea sumei respective, la bugetul de la care au fost primite. În cazul în care suma acestor transferuri, constatată în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, nu va fi virată la bugetul respectiv, aceasta va fi restabilită în mod forțat prin intermediul relațiilor interbugetare.

Un proiect ce se referă la modificarea și completare Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Documentul este elaborat în scopul lichidării unor deficiențe identificate în procesul implementării legii vizate pe parcursul ultimilor ani.
Detalii
03
08 2015
1111

Cât datorează Moldova creditorilor străini?

În primele șase luni ale anului curent, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 20,7 miliarde de lei, mai puțin decât s-a prognozat, dar cu zece la sută mai mult față de perioada similară a anului trecut, arată raportul Ministerului Finanțelor. Peste 58% din venituri au fost accumulate de Serviciul Fiscal de Stat, iar 34% au revenit Serviciului Vamal.
Detalii
30
06 2014
1003

Datoria de stat a Moldovei a atins un nivel record

Datoria de stat a Republicii Moldova, la sfîrșitul lunii mai 2014, a atins aproape 25,6 miliarde de lei (1,83 miliarde de dolari SUA), majorîndu-se de la începutul anului cu circa 2,1 miliarde de lei sau cu 9%, transmite NOI.md.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, datoria externă de stat a constituit 18,45 mld. lei (1 mld. 333,8 mil. dolari), majorîndu-se de la începutul anului cu 1,6 mld. lei (9,5%) în moneda națională și cu 43,6 mil. dolari (3,4%) în valuta americană.
Detalii
19
03 2014
1461

Cabinetul de miniştri a aprobat în şedinţa de astăzi Programul “Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2014-2016)”

Proiectul are drept scop identificarea direcţiilor prioritare de activitate ale Ministerului Finanţelor orientate spre atingerea obiectivului fundamental în procesul de gestiune a datoriilor de stat, în vederea administrării eficiente a datoriei de stat.

Programul «Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2014-2016)» se axează pe descrierea structurii portofoliului datoriei de stat, formularea strategiilor alternative de asigurare a necesităţilor de finanţare şi a factorilor de cost şi risc aferenţi.
Detalii