14
02 2022
847

Prezentarea DAJ17 în cazul decesului notarului

Activitatea profesională în sectorul justiţiei este activitate permanentă desfăşurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară (art. 5 pct. 362 din Codul fiscal).
 
Concomitent, impozitarea persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției este reglementată conform prevederilor Capitolului 101 din Titlul II din Codul fiscal, subiecții ai impunerii fiind persoanele menționate la art. 5 pct. 362 din CF.
 


Detalii

17
11 2021
1989

Decesul salariatului: aspecte juridice și fiscale

Care sunt aspectele juridice de care urmează să țină cont angajatorul în cazul decesului unui salariat al întreprinderii?  Sunt sau nu impozabile plățile restante achitate moștenitorilor salariatului?
 
Conform art. 82 lit. a) din Codul muncii (CM), circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor și atrag încetarea contractul individual de muncă sunt decesul salariatului, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotărâre a instanţei de judecată.


Detalii

21
04 2021
695

Documentarea livrării masei succesorale

Prin încheierea unei Judecătorii raionale, a fost admisă spre examinare cererea introductivă depusă de custodele masei succesorale S., cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate a masei succesorale, rămase după decesul fondatorului și administratorului GȚ ,,X”. Prin hotărârea aceleiași instanțe, a fost constatată incapacitatea de plată a masei succesorale și s-a intentat procesul de insolvabilitate a masei succesorale rămase după decesul fondatorului și administratorului GȚ ,,X”. În calitate de administrator al insolvabilității masei succesorale, a fost desemnat administratorul autorizat. În cadrul procedurii de insolvabilitate, urmează a fi valorificate bunuri, pentru care administratorul insolvabilității trebuie să elibereze facturi fiscale.


Detalii

24
12 2020
754

Indemnizații pentru urmașii personalului medical decedat în lupta cu COVID-19

Legea ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul 2021 prevede stabilirea unei indemnizații unice în mărime de 100 mii lei pentru personalul din cadrul instituțiilor medico-sanitare care a decedat în lupta cu COVID-19. Prevederea va fi pusă în aplicare din 1 ianuarie 2021.
 
În acest sens, se consideră personal din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice care desfășoară activități de combatere a COVID-19 tot personalul angajat în instituțiile medico-sanitare publice din cadrul asistenței medicale primare, asistenței medicale specializate de ambulator, asistenței medicale spitalicești, asistenței medicale urgente prespitalicești și serviciilor medicale de înaltă performanță.

Detalii
23
09 2020
1763

Prezentarea dărilor de seamă în cazul administratorului decedat

În luna martie 2020, a decedat administratorul companiei  ,,X”. Acesta deţinea majoritatea pachetului de acţiuni şi prima semnătură pe acte. Astfel, compania ,,X” nu are posibilitatea de a prezenta dările de seamă fiscale, în lipsa administratorului împuternicit. Care este procedura de prezentare a dărilor de seamă în cazul decesului administratorului?
 
Art. 187 alin. (21) lit. b) din Codul fiscal (CF) stabilește subiecții care sunt obligați să prezinte dările de seamă fiscale utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare fiscală. Totodată, art. 187 alin. (3) din CF specifică că darea de seamă fiscală prezentată atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, de regulă, trebuie să conţină semnătura (după caz, semnătura electronică), aplicată în modul stabilit de Guvern sau semnătura electronică de autentificare, aplicată în modul stabilit de SFS.

Detalii
29
07 2020
1049

Urmașii personalului medical decedat în lupta cu COVID-19 pot depune cererile pentru indemnizații

În Monitorul Oficial din 27 iulie curent a fost publicată Legea nr. 127 din 9 iulie 2020 privind acordarea indemnizației urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19.
 
Conform documentului, dreptul la indemnizație se acordă soțului supraviețuitor pentru o perioadă de 5 ani de la data decesului întreținătorului, copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ cu frecvență de zi, până la încheierea studiilor, însă fără a depăși vârsta de 23 de ani, sau unuia dintre părinți, în cazul lipsei soțului sau copiilor.

Detalii
03
06 2020
1279

Indemnizații pentru urmașii personalului medical decedat în lupta cu Covid-19

În scopul sporirii protecției sociale și garantării unui nivel de trai decent urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu Covid-19, este propusă instituirea unei indemnizații speciale. Proiectul de lege în acest sens a fost elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și urmează a fi discutat în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Conform documentului, personal medical care participă la acţiuni medicale împotriva Covid-19 se consideră medicii și asistentele medicale, iar indemnizația poate fi acordată dacă decesul întreținătorului a survenit ca urmare a infectării în cadrul desfășurării activității medicale în lupta cu Covid-19.
Detalii
03
01 2020
5371

Stabilirea și plata indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți

Dreptul la indemnizaţie se acordă soțului supraviețuitor cu domiciliul în Republica Moldova în cazul decesului soțului care a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă mai puțin de 5 ani după stabilirea dreptului la pensie. Totodată, este necesar ca soțul supraviețuitor să fi avut cel puțin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată.

În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 712 din 27.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți.
Detalii
17
06 2019
1233

1. (29.1.14.2) Care sunt consecințele fiscale în cazul decesului întreprinzătorului individual?

În conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. c) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007, activitatea întreprinzătorului individual încetează în cazul decesului confirmat prin hotărîre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent.
Detalii
12
06 2019
3612

Completarea IRM 19 în cazul decesului persoanei angajate

Prevederile legislației în vigoare stabilesc, că angajatorul trebuie să declare toate situaţiile de angajare sau eliberare a persoanelor în cadrul întreprinderii prin intermediul raportului IRM 19 în care, obligatoriu, trebuie să fie indicat şi motivul eliberării sau angajării conform Clasificatorului raporturilor de muncă şi Clasificatorului motivelor eliberării din câmpul muncii. Totodată, în clasificatoarele indicate nu se regăseşte un cod separat pentru persoanele angajate care au decedat în perioada angajării la entitate. Ce cod urmează de declarat în cazul persoanelor decedate?
Detalii