17
06 2019
263

1. (29.1.14.2) Care sunt consecințele fiscale în cazul decesului întreprinzătorului individual?

În conformitate cu art. 31 alin. (1) lit. c) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007, activitatea întreprinzătorului individual încetează în cazul decesului confirmat prin hotărîre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent.
Detalii
12
06 2019
1146

Completarea IRM 19 în cazul decesului persoanei angajate

Prevederile legislației în vigoare stabilesc, că angajatorul trebuie să declare toate situaţiile de angajare sau eliberare a persoanelor în cadrul întreprinderii prin intermediul raportului IRM 19 în care, obligatoriu, trebuie să fie indicat şi motivul eliberării sau angajării conform Clasificatorului raporturilor de muncă şi Clasificatorului motivelor eliberării din câmpul muncii. Totodată, în clasificatoarele indicate nu se regăseşte un cod separat pentru persoanele angajate care au decedat în perioada angajării la entitate. Ce cod urmează de declarat în cazul persoanelor decedate?
Detalii
10
06 2017
695

Proiectul de lege ce prevede majorarea indemnizaţiei de deces nu a fost susţinut

Un grup de deputaţi a propus o iniţiativă ce are drept scop majorare ajutorului de deces de la 1100 lei la 2200 lei.

Iniţiativa dată nu a fost susţinută, însă, de Guvern, din motivul că, potrivit art. 20 din Legea privind actele legislative, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, proiectul trebuie să fie însoţit şi de fundamentarea economico-financiară, ceea ce lipseşte proiecului dat.
Detalii