29
03 2020
932

Dispoziția nr. 8 a Comisiei pentru Situații Excepționale

Ieri, 28 martie 2020, Comisia pentru Situații Excepționale s-a întrunit în ședință, fiind adoptată Dispoziția nr.8, care prevede că Ministerul Finanțelor va aloca, din fondul de intervenție al Guvernului, suma de 19,5 mil. lei, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea respiratoarelor prin intermediul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, în scopul prevenirii și combaterii răspândirii infecției COVID-19.

Dispoziția nr.8
25
03 2020
1399

Dispoziția nr. 4 a Comisiei pentru Situații Excepționale

Ieri, 24 martie 2020, Comisia pentru Situații Excepționale s-a convocat în ședință de lucru, fiind emisă Dispoziția nr.4. Potrivit acesteia, prevederile art. 86 alin. 2, 87, 89, 90 din Codul muncii, precum și alte prevederi legale ce impun condiții, restricții și reguli de eliberare din funcție nu sunt aplicabile pe perioada stării de urgență.

De asemenea, Dispoziția prevede sistarea activității taxatorilor în transportul public de pasageri din mun. Chișinău și mun. Bălți până la 10 aprilie 2020.
Detalii
24
03 2020
10707

Amânarea termenilor de prezentare a unor dări de seamă și instituirea moratoriului asupra controalelor

Ieri, 23 martie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, fiind adoptate, prin Decizia nr.3, un șir de măsuri urgente, inclusiv cele ce țin de amânarea termenilor de prezentare de către agenții economici a dărilor de seamă, dar și de instituirea moratoriului asupra efectuării controalelor. În continuare prezentăm detalii cu privire la decizia adoptată.


Detalii
20
03 2020
1285

Care magazine își vor relua activitatea

Unele dintre unitățile comerciale își vor relua activitatea din 23 martie curent. Permisul de reluare a activității este oferit prin Decizia nr.1 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Astfel, vor redeschide ușile de săptămâna viitoare magazinele specializate ce practică:

comerțul cu amănuntul al articolelor igienico-sanitare
Detalii
26
12 2019
386

CNPDCP va examina plângerile în termen de până la 12 luni

Examinarea și soluționarea plângerilor de către Centrul Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal se va efectua în funcție de gravitatea și complexitatea încălcării și a volumului de informații, însă nu va depăși 12 luni. Totodată, Centrul va informa subiectul cu privire la progresul examinării și soluționării sesizării la cererea acestuia sau la fiecare trei luni.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede modificarea și completarea art. 27 al Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
Detalii
18
11 2019
261

Implementarea Primului Proiect de Cadastru nu constituie ajutor de stat

Scutirea de la plata impozitului pe venitul creării și funcționării Fondului de garanție al Agenției Servicii Publice, precum și pe venitul destinat acumulării de mijloace prevăzute pentru acoperirea cheltuielilor de deservire și rambursarea creditului extern acordat în vederea implementării Primului Proiect de Cadastru, nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Aceasta se menționează în Decizia nr. ASER-76 din 31 octombrie 2019 a Consiliului Concurenței, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 15 noiembrie.

Astfel, Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat vor exclude măsura de sprijin din lista schemelor de ajutor de stat existent, care se raportează anual, până la data de 31 martie, Consiliului Concurenței.
Detalii
29
10 2019
302

Finanțarea proiectelor ecologice nu necesită aplicarea normelor de concurență

Alocarea mijloacelor financiare din sursele Fondului Ecologic Național pentru proiecte ce țin de organizarea şi gestionarea sistemului de informaţie şi reclamă ecologică și propagarea cunoştinţelor ecologice nu constituie ajutor de stat, în sensul art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat, potrivit deciziei Consiliului Concurenței nr. ASO-71 din 17 octombrie 2019.

Măsura respectivă ce constă în alocarea de resurse financiare pe perioada anilor 2011 – 2018 a fost raportată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
Detalii
22
10 2019
315

Componența nominală a Consiliului Economic, aprobată

Prin Decizia nr. 100 semnată astăzi, 22 octombrie 2019, Prim-ministrul Maia Sandu a aprobat componența nominală a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

Potrivit deciziei, în componența Consiliului sunt incluși 118 membri, reprezentanți ai mediului de afaceri și asociațiilor de business, comunității științifice din Moldova, organizațiilor internaționale active în domeniul reformelor mediului de afaceri, precum și ai autorităților și instituțiilor publice.
Detalii
22
07 2019
4803

Drepturile și obligațiile contribuabilului în cadrul controlului fiscal

Contribuabilul este obligat să prezinte informații veridice despre veniturile rezultate din orice activitate de întreprinzător, precum și despre alte obiecte ale impunerii, să asigure accesul liber în spațiile de producție, depozite etc. persoanelor responsabile de efectuarea controlului fiscal, să îndeplinească deciziile adoptate de către organele cu atribuții de administrare fiscală și alte organe investite cu funcții de control pe marginea rezultatelor controalelor etc.

Drepturile și obligațiile entității în cadrul controlului sunt prevăzute în Ordinul nr. 245 al Serviciului Fiscal de Stat din 31 mai 2019 privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC) și se anexează la decizia respectivă.
Detalii
02
07 2019
380

Scutirea de taxe la importul de mărfuri autohtone anterior exportate nu este ajutor de stat

Măsurile de sprijin existente privind scutirea de plata taxei vamale, accizelor şi TVA, aplicate la importul de mărfuri autohtone anterior exportate și reintroduse, în termen de 3 ani, în aceeași stare, acordate în baza prevederilor art. 103, alin. (2) lit. b), art. 124, alin. (8) din Codul fiscal, art. 37 din Codul vamal și art. 28 lit. i) din Legea cu privire la tariful vamal nu constituie ajutor de stat, consideră Consiliul Concurenței.

Decizia nr. ASR-41 din 06.06.2019 este publicată pe pagina oficială a autorității.
Detalii