17
09 2021
413

CMC a elaborat proiectul regulamentului privind acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului

Primăria Chișinău propune pentru consultări publice proiectul deciziei Consiliului municipal cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale.
 
Potrivit documentului, beneficiari de ajutor financiar vor fi stabilite persoanele defavorizate cu trai permanent în municipiu, al căror venit global mediu lunar pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii nu a depășit suma de 3000 lei și, ca excepție, familiile tinere, al căror venit global mediu lunar pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii nu a depășit suma de 5000 lei per persoană.
Detalii
14
09 2021
443

Plafonarea taxelor locale, declarată neconstituțională

Curtea Constituțională a declarat neconstituționale prevederile ce se referă la plafonarea taxelor locale, stabilite prin Legea nr. 257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative. Amintim, aceasta ține de politica bugetar-fiscală pentru anul curent și prevedea plafonarea taxelor locale și reglementarea acestora pe termen mediu (3 ani), cu majorarea anuală în mărimea ratei inflației.
 
Decizia a fost luată astăzi, după examinarea Sesizării nr. 220a/2020. Hotărârea instanței este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial.
 
Cu detalii vom reveni după publicarea hotărârii Curții Constituționale.
 
11
05 2021
681

Împărțirea pe loturi a obiectului contractului de achiziție publică

Considerații generale

 

Pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice contracte de achiziţii publice, care urmează a fi încheiate ca rezultat al desfăşurării procedurilor de achiziţie publică, cu respectarea principiilor asigurării concurenţei, eficienţei, transparenţei, tratamentului egal, nediscriminării şi nedivizării acestora. Condiţiile de planificare a contractului de achiziţii publice, potrivit Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1419/2016), sunt următoarele:

a) cunoaşterea exactă a necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii;

Detalii
26
02 2021
6906

CNESP: angajatorii vor dispune un regim special de muncă

Instituțiile publice și cele private vor asigura un regim special de lucru, prin atragerea la serviciu a personalului strict necesar, pentru ceilalți se va dispune munca la distanță. Prevederea este obligatorie pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare. Comisia natională extraordinară de sănătate publică, prin Hotărârea nr.47 adoptată astăzi, 26 februarie, a instituit un regim special de activitate la nivel national în perioada 1-15 martie.
 
Alte măsuri propuse pentru dimininuarea numărului de cazuri de îmbolnăvire de Covid19 sunt:
 
20
02 2021
1198

CNESP a aprobat noi măsuri pentru activitatea piețelor comerciale și transportatorilor

Activitatea piețelor comerciale va fi reglementată de către Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, care vor institui măsurile de sănătate publică ce se impun în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat. Decizia a fost luată astăzi în cadrul Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

Totodată, se dispune autorităților publice responsabile, în limitele competențelor, efectuarea până la data de 28 februarie 2021 a unui control mai riguros, privind respectarea de către persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport feroviar şi rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional, internaţional cât şi activităţi conexe. În acest sens, CNESP a decis suspendarea, până la 28 februarie, a prevederii ce limitează numărul de persoane în transportul rutier, feroviar, în trafic raional, local și municipal.

Hotărârea CNESP nr. 46 din 20 februarie poate fi consultată aici


Detalii
07
12 2020
679

Hotărârea CNESP nr. 36: regim special de muncă

Ministerele, Cancelaria de Stat și alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență vor organiza desfășurarea activității în regim special de lucru de la 07.30 până la 16.00, cu pauza de masă de la 12.00-12.30, cu revizuirea ulterioară, în funcție de situația epidemiologică. Această decizie a fost luată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în ședința de vineri, 4 decembrie.

 

Totodată, documentul prevede interzicerea desfășurării activităților de deservire în unitățile de alimentație publică (restaurante, baruri) precum și în unitățile de alimentație publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centre comerciale, aeroporturi și în punctele de trecere a frontierei de stat, în intervalul 22.00-07.00.

Hotărârea nr. 36 din 04.12.2020 poate fi vizualizată aici

01
09 2020
562

Secretul fiscal vs dreptul la apărare

Pe rolul Judecătoriei Chișinău se află o cauză penală privind învinuirea unei persoane de comiterea infracțiunii de escrocherie. În cadrul urmăririi penale, avocatul inculpatului a înaintat cereri prin care a solicitat ridicarea mai multor acte originale de la partea vătămată și a formulat o cerere prin care a solicitat implicarea instanței în obținerea probelor, în special prin a-i cere Serviciului Fiscal de Stat (SFS) să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 1 ianuarie 2012, depusă de către partea vătămată. Documentele au fost solicitate cu scopul de a efectua o expertiză grafoscopică pentru a demonstra că înscrisurile nu au fost semnate la data declarată de partea vătămată, fiind fictive și neavând la bază o tranzacție reală de împrumut.

Detalii
21
05 2020
1115

1. (40.1.6) Care este termenul de declarare şi achitare pentru taxele locale pentru primul trimestru al anului 2020?

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163/1997, conform deciziilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau a Dispoziţiilor Comisiei pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova, termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi de achitare a obligaţiilor fiscale aferente taxelor locale pentru primul trimestru al anului 2020 se prelungeşte până la 25 iulie 2020.
Detalii