17
05 2018
1683

Prezentarea declaraţiei TL13

În urma modificarilor art. 291 (1), lit a) din CF, obiect al impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului constituie numarul scriptic trimestrial al salariatilor. A fost excluse cuvintele ”și/sau fondatorii întreprinderilor care nu sunt inclusi în efectivul de salariati”. Dacă compania nu activează, nu are salariati, atunci nu se prezintă declaratia TL13 sau se prezintă pe zero?
Detalii
04
05 2018
223

Cota TVA pentru declaraţia de transit şi garanţia financiară

Ce cotă a TVA se aplică serviciului de perfectare a declaraţiei de transit plus garanţia financiară alocată la tranzitarea RM a unui autocamion încarcat:
1) din Turcia cu destinatia Federaţia Rusă (în cazul în care beneficiar de serviciu este un rezident / nerezident);
2) din Romania cu destinatia Republica Moldova (în cazul în care beneficiar de serviciu este un rezident / nerezident)?

Detalii
03
05 2018
871

Importul de servicii

Achitarea pentru import la nerezident s-a efectuat în luna martie, TVA nu a fost achitata. Cum se reflectă în Declaraţia TVA achitarea doar la import, în care boxe? Şi cum se va reflecta achitarea TVA la operaţiunile de import, dacă aceasta a fost efectuată după câteva luni?
Detalii
02
05 2018
173

5. (29.2.6.11) Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 din Codul fiscal,
Detalii
02
05 2018
75

3. (29.2.5.15) La care subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat urmează să depună contribuabilul Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit?

În conformitate cu art. 187 alin. (2) din Codul fiscal, cu excepția cazurilor expres prevăzute de legislația fiscală, contribuabilul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă privind impozitele şi taxele.
Detalii
02
05 2018
99

1. (29.2.5.18) Urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit persoana fizică care nu-şi onorează obligațiunile faţă de persoana juridică privind restituirea împrumutului potrivit contractului de amanet?

În conformitate cu art. 18 lit.o ) din Codul fiscal, venitul obținut de o persoana fizica ca urmare a nerestituirii împrumutului acordat de către lombard se consideră venit impozabil şi se include în venitul brut al persoanei menționate.
Detalii
27
04 2018
314

Reflectarea în evidența contabilă a operaţiunilor legate de intermedieri în cadrul vânzării biletelor electronice la evenimentele culturale

Cum corect sa reflectăm în evidenţa contabilă operaţiunile legate de intermedieri în cadrul vânzării biletelor electronice la diferite evenimente culturale? De exemplu: intreprinderea “X” primeşte de la client 100 lei pentru vânzarea unui bilet electronic la un concert ce are loc la Palatul Naţional. Din aceşti 100 lei, 10 lei este venitul intreprinderii X, iar 90 lei sunt transferaţi Palatului Naţional.?
Detalii
26
04 2018
395

Care este modul de corectare a declaratiei TVA?

Subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. prezintă dările de seamă fiscale utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat.

Conform prevederilor art. 188 din Codul fiscal, darea de seamă fiscală corectată este versiunea dării de seamă fiscale precedente. Astfel, contribuabilul care descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine o eroare sau o omisiune, are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează.
Detalii
20
04 2018
544

Impozit pe venitul persoanelor fizice: întrebări şi răspunsuri

Până la expirarea termenului limită de prezentare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15) au mai rămas 13 zile. După generalizarea efectuată în zilele precedente, de astăzi ediţia noastră va publica răspunsuri la cele mai frecvente intrebări ce ţin de impozitul pe venit, care sunt adresate de contribuabili atât în adresa Serviciului Fiscal de Stat, cât şi în adresa PP “Monitorul Fiscal FISC.MD”.
Detalii