26
04 2022
144

Formularul Declarației privind stocul țigaretelor (poziția tarifară 240220), conform pct.16 din Dispoziţia CSE nr.13 din 31 martie 2022

În Monitorul Oficial din 22 aprilie curent a fost publicat Ordinul Servicului Fiscal de Stat nr. 162 din 18 aprilie 2022 cu privire la aprobarea formularului Declarației privind stocul țigaretelor (poziția tarifară 240220), specificate la pct.16 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale din Republica Moldova nr.13 din 31 martie 2022.

În continuare publicăm integral Ordinul nr. 162 din 18 aprilie 2022.

Întru executarea prevederilor punctului 16 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale din Republica Moldova nr.13 din 31 martie 2022,

ORDON:


Detalii

18
03 2022
1612

VEN12: determinarea obligațiilor fiscale și completarea Declarației pentru anul 2021

Potrivit art. 83 alin.(2) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

 

Termenul de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit este nu mai târziu de data de 25 lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune – 25 martie, cu excepția contribuabililor care aplică o perioadă fiscală diferită de anul calendaristic.


Detalii

18
03 2022
670

Formularul CET18: modificări în Regulamentul privind modul de completare

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 martie curent, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 39 din 16 martie 2022 cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 150 din 05.09.2018.

Vă propunem să luați cunoștință de prevederile Ordinului publicat.

În conformitate cu prevederile Legii nr.100 din 22  decembrie 2017 cu privire la actele normative și pct.9 subpct.11) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.696 din 30 august 2017,

O R D O N:


Detalii

22
02 2022
377

Persoanele care practică activitate de întreprinzător vor prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit până la 25 martie

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 25 martie 2022 survine termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă.

Contribuabilii, persoane juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, în mod electronic sau pe  suport de hârtie.


Detalii
15
02 2022
1235

29.2.10.9 Este oare posibilă înregistarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare sau rezilierea acestuia fără a fi necesară deplasarea la subdiviziunea SFS?

Persoana fizică poate depune Declarația-Cerere subdiviziunii SFS prin intermediul serviciului electronic SIA “e-Cerere” modulul “Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locaţiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”(în cazul în care contribuabilul dispune de semnătură digitală) sau prin intermediul unei scrisori recomandate, Declaraţia-Cerere cu anexarea documentelor confirmative.


Detalii

07
02 2022
1571

Achitarea de către cetățeanul RM a impozitului pe venit din sursele obținute peste hotarele RM

În ce cazuri urmează cetățeanul Republicii Moldova să declare și să achite un impozit pe venit din sursele obținute peste hotarele RM? 


 În conformitate cu prevederile art. 14  alin. (1) din CF, obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice rezidente cetățeni ai Moldovei îl  constituie:
b) venitul din orice surse aflate în afara RM pentru activitatea în RM, cu excepția deducerilor și scutirilor la care au dreptul, obținut de persoanele fizice rezidente cetățeni ai RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător;
c) venitul din investiții și financiar din orice surse aflate în afara RM, obținut de persoanele fizice rezidente cetățeni ai RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător.


Detalii

03
02 2022
1138

Corectarea Declarației VEN12 a perioadelor fiscale precedente

Agentul economic „X” a importat mărfuri  în perioadele fiscale 2017, 2018 și 2019, aferent cărora  nu au fost calculate și achitate taxa vamală și taxa  pentru procedurile vamale. În anul 2021, Serviciul Vamal a calculat și a dispus achitarea taxelor respective, aplicând, totodată, amenzi și penalități pentru neachitarea în termen a acestora. În ce perioadă fiscală urmează a fi recunoscute cheltuielile respective? Are obligația agentul economic de  a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) corectată pentru perioadele fiscale  2017, 2018 și 2019?


Detalii
28
01 2022
1423

VEN12: Reper pentru întocmirea Declarației pentru anul 2021

Până la 25 martie contribuabilii1 urmează în mod obligatoriu să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit (VEN12).
 
Pentru a simplifica perfectarea Declarației VEN12, în ediția din februarie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” va fi publicat articolul „Reper pentru întocmirea Declarației VEN12 pentru anul 2021” elaborat de autorul nostru fidel Marina Brihuneț și care anterior a venit cu mai multe recomandări ce țin de completarea Declarației.


Detalii