11
01 2014
1450

ORDIN IFPS nr. 2 din 03.01.2014 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

11
01 2014
1275

(28.23.22) Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA, TVA anulat pentru avansurile primite care constituie datorii compromise?

În cazul datoriilor compromise, mecanismul de trecere în cont a sumelor TVA aferente acestora este stabilit prin art. 116 alin.(1) din Codul fiscal.

Astfel, dacă, după includerea în declaraţia privind T.V.A. a sumei T.V.A. achitate pe livrarea efectuată, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate pentru orice perioadă fiscală privind T.V.A.
Detalii
10
01 2014
959

ORDIN IFPS nr. 2 din 03.01.2014 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

05
11 2013
2362

Rugăm să ni se explice modul de completare a Declaraţiei privind T.V.A., şi anume a boxelor 1, 2 şi 11 pct. 1, în cazul primirii a plăţilor sub formă de avans în luna octombrie, pentru care livrarea se va efectua în altă perioadă fiscală (noiembrie)?

Conform prevederilor capitolului I din Ordinul IFPS cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind T.V.A. şi a Modului de completare a Declaraţiei privind T.V.A. nr. 1164 din 25.10.2012, Declaraţia privind T.V.A. se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr. 1 la acest ordin în baza datelor reflectate în Registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor.
Detalii
24
07 2013
2603

Există o datorie compromisă, care este confirmată prin hotărîrea judecătorească şi actele corespunzătoare ale executorului judecătoresc privind imposibilitatea executării hotărîrii instanţei de judecată. Pentru această livrare compania noastră a achitat T.V.A.

Conform art. 116 alin. (1) Codul fiscal „dacă, după includerea în declaraţia privind T.V.A. a sumei T.V.A. achitate pe livrarea efectuată, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate pentru orice perioadă fiscală privind T.V.A.”. Cum se trece în cont T.V.A.-ul, în cazul în care datoria devine compromisă? Pentru asigurarea evidenţei corecte a obligaţiilor privind T.V.A., în care registru şi boxă a Declaraţiei privind T.V.A. urmează a fi reflectată?
Detalii