04
03 2021
177

ANI: doar 17,9 mii de subiecți au depus declarația de avere și interese personale

La situația din 1 martie 2021, doar 17,9 mii subiecți ai declarării de avere și interese personale (inclusiv la angajare, eliberare din funcție sau repetitive) din numărul total de circa 60 de mii au depus declarația. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) reamintește termenul-limită de depunere a acesteia expiră pe data de 31 martie și, pentru a evita suprasolicitarea sistemului în ultimele zile de depunere, atenționează toți funcționarii publici și persoanele cu funcție de demnitate publică să se responsabilizeze.  
 
Totodată, autoritatea solicită conducătorilor instituțiilor publice să acorde angajaților săi informațiile privind veniturile salariale din anul precedent.
Detalii
04
02 2021
378

ACCES CPAS, în suportul subiecţilor declarării averii și intereselor personale

Verificarea informației din contul personal de asigurări sociale de către persoanele asigurate care dispun de parola de acces la contul personal sau semnătură electronica este o oportunitate oferită de Casa Națională de Asigurări Sociale, la utilizarea aplicației ACCES CPAS.
 
CNAS amintește că contul personal de asigurări sociale al persoanelor asigurate conține nu doar informația cu privire la contribuțiile de asigurări sociale calculate și achitate de către angajator la bugetului asigurărilor sociale, în temeiul căreia se stabilesc toate prestațiile de asigurări sociale, dar și informația cu privire la prestațiile de asigurări sociale stabilite și plătite de către CNAS direct beneficiarului.

Detalii
08
04 2020
352

ANI: consolidarea capacităților profesionale și monitorizarea riscurilor

Autoritatea Națională de Integritate elaborează și va pune în aplicare un mecansim de atestare a inspectorilor de integritate, precum și va evalua funcționarea sistemului de management financiar și control. Aceste acțiuni sunt incluse în Planul de acțiuni al ANI pentru anul curent. Planul conține peste 60 de acțiuni ce au ca scop realizarea a 11 obiective.

Astfel, ANI și-a propus digitalizarea procesului de verificare a conflictelor de interese și al gestionării dosarelor, asigurarea completării și gestionării Registrului interdicțiilor, organizarea și desfășurarea unei campanii de informare pentru conducătorii și adjuncții organizațiilor publice din subordinea administrației publice locale,
Detalii
20
03 2020
3678

ANI : termenul de depunere a Declarației de avere și interese personale expiră la 31 martie

Au mai rămas circa două săptămâni până la data-limită stabilită (31 martie 2020) pentru depunerea Declarației de avere și interese personale pentru anul 2019. Autoritatea Națională de Integritate precizează că subiecții declarării o pot depune în format electronic, prin accesarea Declarației on-line.

Totodată, subiectul declarării trebuie să se asigure că are semnătura electronică valabilă și că dispune de toate documentele care certifică proveniența veniturilor ce urmează a fi declarate.
Experiența anilor precedenți arată că majoritatea subiecților declarării amână momentul depunerii Declarației pentru ultimele zile, fapt care poate supraîncărca sistemul „e-Integritate” și, respectiv, poate crea incomodități suplimentare declaranților.
Detalii
03
04 2019
739

Restanțe la depunerea declarațiilor de avere

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cheamă cele circa patru mii de persoane care mai au obligația să depună Declarația de avere și interese personale, dar nu au reușit să o depună până la 31 martie, să o facă și după expirarea termenului-limită.

ANI constată că este în interesul subiecților declarării să depună declarația, chiar și cu întârziere, întrucât depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale, pe când nedepunerea acesteia – cu amendă de două ori mai mare (de la 60 la 90 de unități convenționale).
Detalii
06
03 2019
887

Declarațiile de avere și interese personale în anul 2018

În anul 2018 au fost depuse 58080 declarații de avere și interese personale, dintre care 55 539 anuale, 887 – la eliberare din funcție și 1654 au fost depuse în momentul angajării, potrivit Raportului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2018.

Declarațiile au fost depuse în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 martie 2018, perioadă prevăzută pentru prezentarea acestora. Totodată, începând cu 1 ianuarie 2018, ANI a pus la dispoziția cetățenilor sistemul informațional „e-Integritate”, care permite depunerea declarației de avere şi interese personale în format electronic, dar şi facilitează accesul electronic al cetățenilor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public.
Detalii
07
02 2019
1028

Declarațiile de avere: instruiri privind modul de completare

Specialiștii responsabili de completarea Registrelor subiecților declarării din 80 de instituții publice vor fi instruiți de funcționarii Autorității Naționale de Integritate (ANI) privind modul de completare a registrelor și a declarațiilor de avere și interese personale.

Printre autoritățile incluse în această listă sunt Parlamentul, Președinția, Curtea de Conturi, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Oficiul Avocatului Poporului, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciul Fiscal de Stat, Consiliul de Supraveghere a Activității de Audit, ministerele etc.
Detalii
30
08 2017
888

Ambasadorii Republicii Moldova declară veniturile

Ambasadorii Republicii Moldova din cele mai importante capitale au încasat, în 2016, din îndemnizații, câte aproximativ jumătate de milion de lei, pe lângă salariul de aproximativ 10 mii de lei pe lună. Conform unor calcule sumare, venitul mediu al unui ambasador al R. Moldova este de aproximativ 50 de mii de lei pe lună.
Detalii
25
08 2017
2481

Prezentarea declarațiilor de avere cu semnătura electronică, oferită gratuit

Subiecții declarării averii și intereselor personale din cadrul organizațiilor și instituțiilor publice vor prezenta declarațiile online , utilizând în acest scop semnătura electronică avansată calificată. O prevedere în acest sens se desprinde din hotărârea privind implementarea Legii declarării averii și intereselor personale, aprobată de Guvern în cadrul şedinţei din 23 august curent. În decizie este prevăzut modul de repartizare a semnăturii electronice avansate calificate subiecților declarării averii și intereselor persoanele.
Detalii