17
08 2018
3439

Reforma fiscală: Procedura și condițiile de declarare voluntară a mijloacelor bănești

La data de 17 august 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 180 din 26.06.2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (Lege).

Declararea voluntară oferă persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova posibilitatea să declare mijloacele bănești care anterior nu au fost declarate, fără să fie supuși unor măsuri de constrângere din partea statului.

Poate declara voluntar mijloace bănești oricare persoană fizică care este cetățean a RM.
Declararea voluntară a mijloacelor bănești începe la data de 17 august 2018 şi se încheie la 1 februarie 2019.
Detalii
30
05 2016
1644

Declararea numerarului în valută străină și monedă națională la organele vamale de către persoanele juridice rezidente

Principiile generale de reglementare valutară în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile persoanelor la importul şi exportul valorilor valutare, inclusiv numerarului în valută străină şi în monedă naţională, sunt stabilite în Legea privind reglementarea valutară nr. 62-XVI din 21 martie 2008.

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea menționată, se permite persoanelor juridice rezidente să primească
Detalii
13
02 2015
1772

Precizări în legătură cu scutirea personală la calcularea impozitului pe venit

Fiecare persoană care obţine venituri are dreptul la o scutire personală anuală în mărime de 9516 lei pe an – sumă care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului. Pentru a beneficia de scutirea personală la locul de muncă, urmează a fi depusă o cerere la angajator prin care îl informează despre faptul că vrea să beneficieze de o scutire, fie personală, fie pentru soţ sau soţie. Mecanismul funcţionează şi invers: persoana poate depune o cerere pentru a renunţa la scutirea personală în favoarea soţului sau a soţiei.
Detalii
04
02 2015
1441

Mecanismul de prezentare și verificare a declarațiilor de avere, interese personale și conflicte de interese va fi perfecționat

Proiectul Legii privind declararea averii, intereselor personale, conflictelor de interese și cadourilor de către persoanele cu funcții de demnitate publică, judecători, procurori, funcționari publici și unele persoane cu funcții de conducere a fost plasat de Ministerul Justiției pentru consultări pe site particip.gov.md.
Detalii