05
03 2014
2209

Diseminarea ediției 2(18) a revistei Monitorul Fiscal FISC.md este în derulare

La începutul lunii martie a aparut al doilea număr al revistei Monitorul Fiscal FISC.md, ediția 2(18), 2014.Avînd în vedere, că luna martie este etapa finală pentru depunerea declarației pe venit, redacția revistei a ales drept temă principală: impozitul pe venit pentru persoane fizice și juridice, precum și impozitul pe venit din activitatea operațională (IVAO). Pe lîngă aceasta, am plasat pe coperta numărului recent un anunț, care vine să îndemne contribuabilii să-și respecte obligațiile fiscale la timp și să nu lase depunerea declarației pe venit în ultima zi.
Detalii
19
02 2014
2766

31 martie! – termenul - limită de prezentare a Declaraţiei şi achitare a impozitului pe venit

Contribuabilii urmează să depună declaraţiile şi dările de seamă cu privire la impozitul pe venit aferente anului 2013 pînă la 31 martie al anului curent. Declaraţia se prezintă la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Stat în raza căruia se deserveşte contribuabilul. Termenul de achitare la buget a impozitului pe venit coincide cu termenul de prezentare a declaraţiilor şi dărilor de seamă.
Detalii
14
01 2014
1219

(29.2.3.14) Care este cuantumul scutirii pentru soţ la care are dreptul persoana fizică rezidentă, în cazul în care aceasta s-a căsătorit în iunie 2013 – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în luna septembrie?

În conformitate cu prevederile art.34 din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 9120 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală. Scutirea se va aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanţele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea.
Detalii
05
11 2013
2893

Întreprinderile care dispun de subdiviziuni şi aplică regimul fiscal general, stabilit aferent impozitului pe venit, deseori se confruntă cu întrebarea privind achitarea impozitului pe venit în rate, în funcţie de sediul subdiviziunii sau cel al întreprinderii de bază. Deci, care este modalitatea de reflectare a sumei impozitului pe venit în declaraţia persoanei juridice (Forma VEN12), dacă compania a deschis o subdiviziune (depozit) în decursul anului ?

Reamintim că, unitatea structurală a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei (filială, reprezentanţă, sucursală, secţie, magazin, depozit etc.), situată în afara locului ei de reşedinţă de bază, care exercită unele din atribuţiile acesteia, corespunde noţiunii de subdiviziune, reglementate de Codul Fiscal.
Detalii
05
11 2013
3136

Avînd două locuri de muncă, nu am prezentat Declarația despre venitul obținut. Cum să procedez?

În conformitate cu art. 83 alin. (2), sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit:

  1. persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului;
  2. persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar:

Detalii
08
10 2013
1240

IFPS îşi propune elaborarea şi implementarea declaraţiei pe venit precompletată

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a convocat o şedinţă de lucru privitor la necesitatea elaborării unui mecanism a declarațiilor precompletate a persoanelor fizice și elaborarea unui concept bine structurat vizavi de potențiala implementare a acestuia.
Vizualizează 3 fotografii →