22
02 2019
233

Ordinul nr. 69 din 20.02.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

22
02 2019
244

1. (28.13.6) Care regim fiscal se va aplica pentru mărfurile procurate dintr-o unitate de comerț cu amănuntul aflată în afara zonei economice libere de un rezident al zonei economice libere?

În conformitate cu art.104 lit.f) din Codul fiscal, mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se scutesc de TVA cu drept de deducere.
Detalii
28
01 2019
676

Declarația vamală în detaliu: 4 coduri noi

Lista codurilor documentelor anexate la completarea declarației vamale în detaliu va fi completată cu 4 coduri noi.

În Monitorul Oficial din 25 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 17-O din 15.01.2019 cu privire la modificarea anexei nr. 14 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

Astfel, anexa nr. 14 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu ce conține lista codurilor documentelor anexate, va fi completată cu următoarele coduri:
Detalii
27
11 2018
634

Activitate independentă: declararea mărfurilor în vamă

La procedura de declarare a mărfurilor, persoanele fizice care desfășoară activități independente vor prezenta confirmarea eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat privind luarea sa la evidența fiscală, actele comerciale pentru marfa declarată (contract de vânzare-cumpărare, factură, invoice, bon de casă etc.) și formularul tipizat DV-6 al declarației vamale.

În Monitorul Oficial din 23 noiembrie 2018 Serviciul Vamal a publicat Ordinul cu privire la procedura de declarare a mărfurilor de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente.
Detalii
13
10 2018
547

Nomenclatura combinată a mărfurilor: Clasificarea lemnului și a articolelor din lemn

Introducere

Clasificarea mărfurilor reprezintă un element de bază al activității vamale și e necesară a fi efectuată pentru stabilirea valorii în vamă a mărfurilor, taxării și perceperii plăților vamale, asigurării statisticii vamale privind comerțul exterior.

Clasificarea lemnului și a articolelor din lemn este un subiect actual al activității vamale datorită faptului că lemnul reprezintă categoria de marfă pentru care cererea în circuitul comercial rămâne în creștere.
Detalii
13
06 2018
1089

Costul transportului la declararea valorii mărfii importate în vamă

Curtea Constituţională a decis că textul „practicate pentru aceleași moduri de transport" de la pct.8 alin.3 din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002, este formulat de o manieră imprecisă și neclară și le conferă autorităților care le aplică o marjă largă de discreție. Prin urmare, textul menționat nu îndeplinește standardul calității legii şi a fost declarat neconstituţional.
Detalii
19
12 2016
470

Serviciul Vamal încasează tot mai mulţi bani la bugetul de stat

În perioada 12–18 decembrie 2016, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 452,5 mil. lei, fiind perfectate per total 10 118 declarații vamale. Cu o săptămână mai devreme aceşti indicatori au constituit, corespunzător, 396,3 mil. lei şi 9 698 declarații vamale.
Detalii