28
02 2018
684

TVA la importul serviciilor de la nerezideți

În ce boxă a declarației TVA se indică importul de servicii care nu se declară în vama? În ce boxă se va indica trecerea în cont la momentul achitării TVA pentru serviciile importate? Ca exemplu, am procurat servicii de 1000 euro. Care va fi suma spre plată, modul de calcul?

În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, importul de servicii este calificat drept prestarea de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova,
Detalii
10
01 2014
1139

(28.21.41) Cum se va perfecta Declaraţia privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului în cazul în care în diferite perioade fiscale agentul economic înregistrează: - doar livrări impozabile cu TVA? - doar livrări scutite de TVA? - livrări atît impozabile cît şi scutite de TVA?

În cazul în care pe parcursul anului, agentul economic plătitor de TVA, înregistrează în unele perioade fiscale doar livrări impozabile cu TVA, în altele doar livrări scutite de TVA iar în altele atît livrări impozabile cît şi scutite de TVA, modalitatea de trecere în cont a sumelor TVA aferente procurărilor utilizate pentru efectuarea livrărilor în cauză va fi următoarea:
Detalii