22
01 2018
529

Compensarea prejudiciului moral al consumatorului, susţinută de instanţă

La 29 mai 2015, Gheorghe C. şi Ion C. au depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Chişinău-Gaz” cu privire la anularea actului, compensarea prejudiciului moral şi încasarea cheltuielilor de judecată. În motivarea acţiunii, au invocat că reprezentanţii furnizorului SRL „Chişinău-Gaz” au deconectat de la reţeaua de distribuire a gazelor naturale
Detalii
01
08 2016
1109

Despre utilizarea MCC cu memorie fiscală de către o grădiniță de copii

În urma controlului fiscal efectuat la Primăria comunei Z prin metoda verificării operative şi reflectat în actul de control, la subdiviziunea „grădiniţa de copii” a acesteia, s-a stabilit că contrar prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi a Regulamentului cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar, încasările băneşti
Detalii
06
07 2016
891

În atenția contribuabililor ce comercializează cu amănuntul produse petroliere

În conformitate cu pct. 21 din Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1117 din 22.08.2002, decontările pentru produsele petroliere procurate de consumator se efectuează în numerar (în valută naţională), prin transfer bancar, în baza cardurilor de plată sau a cardurilor corporative valorice.
Detalii
18
01 2016
779

19 января будет приостановлена поставка электроэнергии некоторым потребителям

Для улучшения качества предоставляемых услуг Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. сообщает, что во вторник, 19 января 2015, будут осуществлены запланированные перерывы поставки электрической энергии в промежутке времени указанного ниже:
Detalii