02
10 2017
585

6. (31.5.3) Care persoană urmează a fi sancționată conform prevederilor art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 în cazul efectuării achitării prin intermediari?

Articolul 10 punctul 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi prevede că față de întreprinderi şi organizații, indiferent de tipul lor de proprietate și forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, se aplică sancțiuni pecuniare în proporție de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor se fac venit la bugetul de stat.
Detalii
24
12 2015
924

Furnizorii de MCC susțin conceptul de implementare a tehnologiilor de transport date în domeniul decontărilor băneşti în numerar

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în scopul executării pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 «Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar», care recomandă Inspectoratului Fiscal Principal de Stat să monitorizeze şi să supravegheze implementarea diverselor tehnologii de transport date în domeniul decontărilor băneşti în numerar, la 22 decembrie 2015 a organizat o ședință de lucru cu participarea furnizorilor de mașini de casă și control din Republica Moldova la subiectul dezvoltării tehnologiilor de transport date în domeniul decontărilor băneşti în numerar.
Detalii
09
10 2014
2105

Regimul fiscal pentru mediatori, similar celui aplicat altor profesii libere

Mediatorii vor putea să efectueze decontările bănești în numerar pentru prestarea serviciilor, fără aplicarea mașinilor de casă și control, dar cu eliberarea bonului de plată și/sau a facturii – executivul a aprobat modificări și completări în acest sens la Regulamentul cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control, aprobat la 28 aprilie 1998.
Detalii