20
12 2019
5338

DECRET privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal

Având în vedere rolul și importanța administrării fiscale în asigurarea durabilității economico-financiare a statului și în temeiul art. 94 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Art.1. — Se instituie sărbătoarea profesională – Ziua funcționarului fiscal, care se va consemna anual la 1 iulie.

Art.2. — Prezentul decret intră în vigoare la data publicării.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON


Nr. 1386-VIII. Chişinău, 17 decembrie 2019