29
09 2020
111

Ordinul SFS nr. 495 din 24.09.2020 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

24
09 2020
475

Deducerea sumelor cotizațiilor achitate de entitățile de audit

Sunt deductibile în scopuri fiscale plățile unice și cotizațiile achitate de către entitățile de audit și ce documentele justificative sunt necesare pentru aceasta?

 

Conform art. 31 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 271/2017 privind auditul situaţiilor financiare, auditorul este obligat să achite plata unică pentru înregistrarea în Registrul public al auditorilor și cotizaţia anuală, cu excepţia perioadei de suspendare a activităţii conform art.13 alin.(1) lit.a) şi b).


Detalii

22
09 2020
514

Transportul organizat al angajaților: serviciile de taxi

Unele întreprinderi, în scopul asigurării protecției angajaților în situația de pandemie, au decis să le ofere posibilitatea utilizării serviciilor de taxi la deplasarea la/de la locul de muncă. În aceste condiții apare întrebarea ce ține de deductibilitatea acestor servicii, dar și a regimului fiscal al plăților respective efectuate în folosul angajaților.
 
Amintim că, în conform prevederilor art. 24 pct. (19) din Codul fiscal, angajatorului i se permite deducerea cheltuielilor și pentru transportul organizat al angajaților, totodată fiind indicat că Guvernul stabilește modul de deducere.

Detalii
18
09 2020
78

Calculul, deducerea și achitarea TVA : seminar practic

La acest seminar vei afla despre:
• Legislația și baza documentară de calculare și deducere a sumei TVA;
• Aplicațiile practice de calculare, deducere și achitare a sumei TVA;
• Exemple concrete și tehnici care îți ușurează munca în acest domeniu;
• Ce rapoarte trebuie să prezinți, unde, când și cum se completează acestea.

Acest seminar se adresează celor care au cunoștințe în contabilitate și/sau finanțe, cum ar fi: contabili, antreprenori, directori, studenți la economie, liberi profesioniști, etc.

 


Înregistrează-te aici

Detalii
08
09 2020
2084

(29.1.3.1.38) Se permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic pentru procurarea testelor COVID-19 cu scopul testării salariaților săi, precum și cheltuielile pentru procurarea echipamentului de protecție contra COVID-19 (măști, viziere, dezinfectanți) asigurând cu acesta pe salariații săi?

  În conformitate cu prevederile art.19 lit.a) din Codul fiscal, facilităţile impozabile acordate de angajator includ plăţile acordate salariatului de către angajator pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat, a plăţilor menţionate la art.24 alin.(20) din Codul fiscal, precum şi a plăţilor aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern. 

Detalii
20
08 2020
1318

Deducerea cheltuielilor pentru procurarea echipamentului de protecție a angajaților contra COVID-19

Conducerea întreprinderii „X”, al cărei gen de activitate este fabricarea produselor de panificație, a decis suportarea cheltuielilor pentru procurarea echipamentului de protecție a angajaților contra COVID-19 prin asigurarea acestora cu măști, viziere, dezinfectanți. Se deduc în scopuri fiscale aceste cheltuieli? Reprezintă surse de venit impozabile pentru salariați cheltuielile respective suportate de angajator?

 


Detalii
18
08 2020
1418

COVID-19 : deducerea în scopuri fiscale ale unor cheltuieli suportate de agenții economici

În prezentul articol se propune examinarea regimului fiscal aplicat unor cheltuieli suportate de angajatori pe parcursul anului 2020 ținând cont de specificul acestuia an prin prisma instituirii stării de urgență/stării de urgență în sănătate publică:

 

 
- Cheltuieli aferente echipamentelor de protecție, dezinfectanților, măștilor medicale, ventilatoare medicale, etc. procurate și donate către instituțiile medico-sanitare publice ce urmează a fi utilizate pentru combaterea infecției cu Coronavirus (COVID-19)

Detalii