27
01 2021
361

(29.1.3.1.38) Se permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic pentru procurarea testelor COVID-19 cu scopul testării salariaților săi, precum și cheltuielile pentru procurarea echipamentului de protecție contra COVID-19 (măști, viziere, dezinfectanți) pentru salariați ?

 În conformitate cu prevederile art.24 alin.(25) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru testarea salariaţilor în vederea depistării prezenţei virusului SARS-CoV-2.


Detalii
23
12 2020
458

Deducerea sumei TVA aferentă mărfurilor procurate, distruse ca urmare a calamităților naturale

Politica fiscală și vamală pentru anul 2021 publicată în Monitorul Oficial din 22 decembrie curent, prevede permiterea la deducere a sumei TVA aferentă mărfurilor procurate care, în procesul activității de întreprinzător, au fost distruse ca urmare a calamităților naturale.
 
Astfel, art. 102 din Codul fiscal se completează cu un alineat (81), potrivit căruia suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pentru mărfurile procurate, precum și pentru mărfurile și serviciile procurate care au fost utilizate la fabricarea mărfurilor care în procesul activităţii de întreprinzător au fost distruse ca urmare a calamităților naturale, se vor deduce în condițiile în care aceste situații vor fi demonstrate și confirmate.

Detalii
23
12 2020
1550

Testarea salariaților la Covid19: prevederile legislației au intrat în vigoare

Se permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării prezenței virusului SARS-CoV-2, iar plățile efectuate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării prezenței virusului Covid19 sunt surse de venit neimpozabile pentru salariați.
 
Prevederile se conțin în Legea nr.224 din 4 decembrie 2020 publicată în MO de ieri, 22 decembrie curent, și au caracter retroactiv, fiin puse în aplicare din 1 ianuarie 2020. Astfel, sunt operate modificări în Codul fiscal, fiind completate art.20 (Sursele de venit neimpozabile) și 24 (Deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător) din Cod.

Detalii
03
08 2020
64

(28.21.49) Va avea importatorul dreptul la deducerea TVA aferentă activelor materiale importate cu scutire în scopul introducerii acestora în capitalul statutar(social) al acestuia, în cazul în care pentru activele materiale respective au fost stabilite drepturi de import și achitat TVA din motivul comercializării acestora până la expirarea termenului de 3 ani?

Conform art.102 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, subiectul impozabil are dreptul la deducerea TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate.


Detalii
03
08 2020
98

(28.21.57) Cum se aproximează mărimea proratei la determinarea ponderii livrărilor impozabile (inclusiv cele scutite de TVA cu drept de deducere) în raport cu valoarea totală a livrărilor?

Conform art.102 alin.(4) din Codul fiscal mărimea deducerii sumei TVA se determină lunar prin aplicarea proratei față de suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt utilizate pentru efectuarea livrărilor impozabile, precum şi celor scutite de TVA fără drept de deducere.
Detalii

26
10 2020
3042

Deducerea cheltuielilor privind consumul de combustibil

Potrivit Ordinului Ministerul transporturilor și infrastructurii drumurilor nr.172/2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, normele de consum de combustibil (lubrifianţi) în transportul auto sunt destinate pentru calcularea semnificaţiei normate a consumului de combustibil, pentru ţinerea evidenţei statistice şi operative, determinarea preţului de cost al transporturilor şi altor tipuri de lucrări de transport, planificarea necesităţilor întreprinderilor în vederea asigurării cu produse petroliere, efectuarea calculelor la impozitarea întreprinderilor, realizarea regimului de economie şi păstrare a energiei produselor petroliere utilizate, realizarea decontărilor cu beneficiarii de mijloace de transport, conducătorii auto etc.

Detalii
08
10 2020
3172

Costurile testelor la Covid19 vor deveni facilități neimpozabile

Plățile efectuate de către angajator pentru testarea salariaților în vederea identificării virusului SARS-CoV-2 constituie facilități neimpozabile acordate de angajator, aferent cărora nu urmează a fi calculate și achitate impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele  de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, datorate de angajator și angajați.

 

Cheltuielile suportate de către angajator pentru testarea salariaților în vederea identificării virusului SARS-CoV-2 se permit spre deducere, cu condiția confirmării documentare a acestora.


Detalii