15
07 2022
3632

Regimul fiscal al valorii abonamentelor pentru transportul public procurate de angajator pentru salariați

Angajatorul unei societăți cu răspundere limitată din mun.Chișinău, urmare a majorării din 1 iulie 2022 a prețurilor la abonamentele pentru transportul public, a procurat pentru 5 angajați abonamente pentru o perioadă de 3 luni. Este considerată valoarea acestor abonamente drept facilități acordate de angajator sau poate fi atribuită la cheltuielile entității pentru transportul organizat al angajaților? În cazul în care acestea  sunt calificate drept facilități impozabile acordate de angajator, se vor permite la deduceri în scopuri fiscale pentru entitate?
 


Detalii

08
06 2022
440

Deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale: amortizarea calculată de rezidenții IT parc și cheltuielile pentru transportul angajaților

Se permite deducerea cheltuielilor suportate pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor în limita maximă a plafonului mediu de 65 de lei (fără TVA) per angajat/zilier pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator/beneficiarul de lucrări pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor şi numărul de angajaţi/zilieri transportaţi în decurs de o lună înmulţit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaţilor/zilierilor, prevede noua redacție a Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător
Detalii
18
05 2022
710

Deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor achitate cu business card

Cabinetul de miniștri susține inițiativa legislativă prin care se propune completarea art. 24 din Codul fiscal, astfel încât limita în mărime de 0,2% din venitul impozabil să nu fie aplicată în cazul cheltuielilor achitate sau suportate exclusiv în cadrul activității de întreprinzător, neconfirmate documentar, care au fost achitate prin intermediul cardului bancar de plată de afaceri (business).
 
Totodată, ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, a menționat că în contextul aprobării modificărilor propuse la art. 24 din CF, decade necesitatea completării art. 11 al Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 cu norma ce ar stabili acceptarea bonurilor emise de echipamente de casă și control în calitate de documente confirmative în cazul plății prin intermediul
Detalii
18
03 2022
1046

Limitele de deducere pentru transportul și hrana angajaților ar putea fi majorate

Ministerul Finanțelor propune ajustarea cuantumului deductibil în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate pentru transportul organizat al angajaţilor/zilierilor în limita maximă a plafonului mediu de 35 de lei  la 45 de lei per angajat/zilier (fără TVA) și a limitei maxime pentru hrana organizată a angajaţilor/zilierilor de 45 de lei la 60 de lei per angajat (fără TVA) pentru fiecare zi efectiv lucrată.
 
În acest sens, a fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Anexei nr.1 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător (Regulament), aprobat prin HG nr.693/2018, inclus pe ordinea de zi a ultimei ședințe a secretarilor de stat.
Detalii
22
12 2021
681

Regimul fiscal și raportarea cheltuielilor suportate pentru hrana angajaților

SRL ALFA suportă cheltuieli pentru hrana angajaților. Cheltuie constituie 55 lei pentru un prânz pe zi lucrătoare pentru fiecare angajat. Salariul mediu al angajaților pentru 2021 este de 4000 lei.
 
  • Are entitatea dreptul de a deduce în scopuri fiscale cheltuielile privind hrana organizată a salariaților, dacă salariul mediu pe angajat este mai mic decât ¾ din salariul mediu lunar pe economie?
  • În cazul descris (dacă salariul mediu e mai mic decît ¾ din salariul mediu lunar pe economie) cheltuielile ce depășesc 45 lei se consideră sau nu facilitate acordată de angajator? Sunt permise acestea spre deduceri în scopuri fiscale?
  • Are obligația agentul economic de a calcula impozite salariale la suma integrală de 55 lei sau doar suma care depășește limitele stabilite de legislație (55 lei – 45 lei)?
  • Cum se reflectă aceste plăți/cheltuieli în dările de seamă fiscale?


Detalii

23
11 2021
335

Cheltuielile pentru achitarea cotizațiilor de membru în AUAI pot deveni deductibile

Cheltuielile achitate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe de aderare și cotizații de membru, destinate asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI) ar putea fi permise spre deducere. Pe agenda ședinței secretarilor generali din 23 noiembrie curent a fost inclus proiectul de lege ce prevede modificarea unor acte normative, inclusiv a Codului fiscal.
 

Astfel, se propune completarea art. 24 CF, ce stabilește deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător, cu un punct pentru a acorda dreptul membrilor AUAI de a trece cotizațiile de membru achitate la categoria cheltuieli deductibile.


Detalii

24
05 2021
1447

Plățile efectuate în folosul angajaților. Caracterul ordinar și necesar

Urmează a fi confirmat caracterul ordinar si necesar al plăților efectuate în folosul angajaților aferent cărora au fost calculate toate impozitele salariale pentru recunoașterea la deducere a acestora?
 
Prin Legea nr.171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, art.24 din Codul fiscal a fost completat cu un alineat (192), care a avut drept scop permiterea la deducere a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru orice plăţi efectuate în folosul angajatului, în raport cu care au fost calculate toate impozitele salariale,
Detalii
21
05 2021
1566

Cheltuieli pentru deplasarea în străinătate: fondatorul neangajat vs salariat

Întreprinderea suportă cheltuieli pentru deplasarea în străinătate a fondatorului entității, care nu este angajat al acesteia, dar participă la o instruire aferente domeniului de activitate a întreprinderii. Se deduc în scopuri fiscale cheltuielile suportate de întreprindere?
 
Conform art.24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, conform modului stabilit de Guvern. 


Detalii

13
11 2020
1547

Codul fiscal va prevede deducerea cheltuielilor suportate pentru testarea la COVID-19 a angajaților

Cheltuielile suportate de angajator pentru testarea salariaților în vederea depistării virusului SARS-CoV-2 vor fi recunoscute spre deducere în scopuri fiscale, cu condiția confirmării documentare a acestora, din 1 ianuarie 2020.
 
În Monitorul Oficial de astăzi, 13 noiembrie 2020, este publicată Hotărârea Guvernului nr. 808 pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative, votată de executive în ședința din 5 noiembrie 2020.
Detalii
09
10 2020
1347

Documentele necesare pentru a admite spre deducere cheltuielile suportate

Activitatea de bază a întreprinderii este producerea și comercializarea mărfii. În scopul desfășurării activității, potrivit prevederilor legislației în vigoare, aceasta urmează să transmită probe/mostre de marfă, instituțiilor corespunzătoare calificate pentru atestare a calității mărfii și eliberarea certificatelor de conformitate. Pot servi procesele-verbale de prelevare a mostrelor eliberate de instituțiile autorizate drept document confirmativ pentru deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale?


Detalii