19
07 2022
293

Deficitul balanței comerciale, în creștere

Exporturile de mărfuri din Moldova au depășit în lunile ianuarie-mai ale anului curent $1,87 mld., fiind mai mare de 1,7 ori comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021, comunică Biroul Național de Statistică (BNS). Astfel, exporturile de mărfuri autohtone în perioada analizată au constituit circa $1,45 mld. sau 77,0% din total exporturi, sporind de 1,8 ori față de perioada similară din anul precedent. Totodată, reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) s-au cifrat la $430,4 mil. (23,0% din total) și sunt în creștere cu 49,7% comparativ cu primele cinci luni din anul precedent.
 
Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27) în ianuarie-mai 2022 au constituit circa $1,2 mld., majorându-se de 1,7 ori în raport cu perioada
Detalii
05
04 2022
379

Indicatorii macroeconomici preliminari

Ministerul Economiei a publicat calculele preliminare ale prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2022-2025.

 

Potrivit datelor prezentate, autoritatea prognozează creșterea Produsului Intern Brut de la 241,9 mld. lei în anul 2021 până la 368,1 mld. lei în anul 2025. Indicele preţurilor de consum mediu anual, care în anul curent ar putea constitui 121,9% față de cel înregistrat în anul precedent, către anul 2025 se va stabili la nivel de 105%.


Detalii

18
01 2022
246

Deficitul balanței comerciale a sporit cu $1 mld.

Exporturile de mărfuri realizate în lunile ianuarie-noiembrie 2021 au însumat $2,8 mld., fiind în creștere cu 25,4% comparativ cu cele înregistrate în perioada similară din anul precedent, comunică Biroul Național de Statistică (BNS). Din suma totală a exporturilor, ponderea mărfurilor autohtone a constituit 77,0% și au atins cifra de $2,17 mld., sporind cu 25,7% față de indicatorii pe 11 luni din anul 2020.

 

Totodată, reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-noiembrie 2021 au constituit $649,5 mil. (23,0% din total exporturi), cu 24,3% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent. Datele oficiale demonstrează că
Detalii

20
10 2021
393

Deficitul balanței comerciale a Moldovei continuă să crească

În luna august 2021 deficitul balanței comerciale a constituit $338,9 mil., fiind cu $17,9 mil. sau 5,6% mai mare față de nivelul înregistrat în luna iulie 2021, majorându-se cu $69,2 mil. (+25,7%) comparativ cu perioada de referință din anul 2020.
 
Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-august 2021, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de circa $2,6 mld., sau cu $796,1 mil. mai mult comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020.
Detalii
29
09 2021
757

Finanțarea în bază de cost standard per elev: excepții pentru anul 2021

Pentru acoperirea deficitului în instituțiile de învățământ general pentru achitarea salariilor angajaților, Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Finanțelor au elaborat și propun pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu referire la unele particularități de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului m.868/2014, prin care a fost aprobat Regulamentul privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea (Regulament).
 
Potrivit documentului, prin derogare de la prevederile Regulamentului
Detalii
22
09 2021
308

DST în sumă de $236 mil. pentru finanțarea deficitului bugetar

Mijloacele în formă de Drepturi Speciale de Tragere (DST) alocate de Fondul Monetar Internațional Republicii Moldova prin intermediul Băncii Naționale a Moldovei în sumă de 165 mld. DST se vor utiliza pentru finanțarea necesităților bugetului de stat. Executivul a aprobat în ședința de astăzi, 22 septembrie, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind utilizarea DST alocate de FMI.
 
După cum a comunicat ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, la 2 august curent, Consiliul Guvernatorilor FMI a decis alocarea suplimentară de DST în sumă de $650 mld. (456 mld. DST) țărilor membre ale organizației.


Detalii

03
03 2021
544

Executarea bugetului în luna februarie 2021: Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată

Ministerul Finanțelor anunță că în primele 2 luni ale anului 2021 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de 10,1 mld. lei, fiind în creștere cu 556,0 mil. lei față de luna februarie a anului trecut, în timp ce cheltuielile au constituit 11,1 miliarde lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt mai mari cu 982,9 mil. lei.
Detalii
16
02 2021
443

MEGA: prognoza principalilor indicatori economici pentru anul 2021

Elaborarea bugetului de stat pentru anul curent a fost fundamentată pe o creștere economică de 4,7% și un nivel al inflației de 2,7%, iar obiectivul principal al Guvernului este fortificarea poziției bugetar-fiscale și gestionarea responsabilă a finanțelor publice, a menționat Tatiana Ivanicichina, secretarului de stat al Ministerului Finanțelor,  în cadrul conferinței MEGA „Economia și finanțele publice în 2021: riscuri, prognoze și recomandări de politici pentru relansarea economică” organizată de Centrul Analitic Independent Expert-Grup.


Detalii
04
09 2020
766

Guvernul a aprobat modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020

Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat în cadrul ședinței de ieri, 3 septembrie, proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020.

 

Potrivit vicepremierului Serghei Pușcuța, factorii de bază care au determinat modificările operate sunt: ajustarea indicatorilor bugetari reieșind din prognozele ajustate a principalilor indicatori macroeconomici agreați cu experții Fondului Monetar Internațional, evoluția economiei naționale sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19, dar și a calamităților naturale; necesitatea identificării resurselor suplimentare pentru programe de cheltuieli care sunt prioritare la moment, dar și revizuirea programelor de cheltuieli, reieșind din mersul executării curente și capacitățile de valorificare a alocațiilor aprobate până la finele anului.

Detalii
02
07 2020
677

BNM: deficitul contului curent al balanței de plăți a RM s-a redus

Conform datelor provizorii  privind evoluţia conturilor internaţionale ale Republicii Moldova în trimestrul I 2020publicate de Banca Națională a Moldovei, deficitul contului curent al balanței de plăți a RM, în trimestrul I 2020, s-a redus comparativ cu cel înregistrat în ianuarie-martie 2019 atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit $188,80 mil., în scădere cu 20,9 la sută. Raportat la PIB, contul curent a constituit -7,6 la sută (față de -9,9 la sută în trimestrul I 2019). Această dinamică a fost determinată de majorarea excedentelor înregistrate la veniturile primare și secundare, în timp ce balanțele bunurilor și serviciilor s-au deteriorat.

Detalii