10
11 2021
662

Reglementarea gestionării vehiculelor scoase din uz

Asigurarea unei rețele de colectare/valorificare a vehiculelor scoase din uz, a posibilității ca ultimul deținător al vehiculului să îl poată preda gratuit unei unități de colectare, precum și extinderea reutilizării și reciclării materialelor din vehiculul uzat sunt obiectivele Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013-2027. 
În acest sens, Ministerul Mediului a elaborat proiectul Regulamentului privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, care urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern, proiectul fiind examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din 9 noiembrie 2021.
 


Detalii

22
09 2021
313

Piața creditelor și depozitelor în luna august 2021

Volumul creditelor noi acordate a sporit în luna august curent cu 53,6% față de aceeași perioadă din anul precedent și a atins 4,02 mld. lei, comunică Banca Națională ale Moldovei (BNM). Din volumul total al creditelor acordate, 69,5% reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit circa 2,8 mld. lei (-13,5% față de luna iulie curent și +43,7% în raport cu august 2020); 29,8% - creditele în valută, al căror volum recalculat în lei a constituit circa 1,2 mld. lei (+7,2% față de luna iulie și +90,6% față de august 2020); 0,7% au revenit creditelor atașate la cursul valutei, care au constituit 27,7 mil. lei (-53,3% față de luna iulie și -37,8% față de august 2020).


Detalii

23
03 2021
396

Gradul de acoperire a creditelor prin depozite constituie 159,6%

La situația din 31 ianuarie 2021, soldul creditelor în economia națională a marcat o creştere cu 9,4% faţă de nivelul înregistrat la sfârșitul linii ianuarie anul trecut, constituind 48,3 mld. lei, se constată în Raportul lunar privind evoluția social-economică a Republicii Moldova elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Astfel, soldul creditelor în monedă națională (64,2% din volumul total) a crescut în perioada analizată cu 13,8% față de ianuarie 2020, iar a celor în valută străină – cu 2,3%.
 
În luna ianuarie 2021 au fost acordate credite noi în valoare de 2,1 mld. lei,
Detalii
22
02 2021
886

În cazul în care persoana fizică procură mărfuri de la un magazin-depozit cu achitarea în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, este necesară eliberarea facturii fiscale?

 În conformitate cu prevederile art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vînzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor cînd este solicitată de cumpărător, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc livrarea), dacă sînt respectate următoarele condiţii:


Detalii
21
01 2021
456

Soldul creditelor și depozitelor, în creștere

La sfârșitul lunii noiembrie 2020 soldul creditelor în economie a constituit 48 mld. lei și a sporit cu 9% faţă de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2019, denotă datele din Informația operativă cu privire la evoluția social-economică a RM publică de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Soldul creditelor în monedă națională a demonstrat o creștere cu 13,7% față de noiembrie 2019, iar a celor în valută străină – cu 1,5%.
 
Conform datelor oficiale, în portofoliul de credite acordate cea mai mare pondere  (23,7%) revine creditelor direcționate în sectorul comerțului, urmate de cele pentru procurarea/construcția imobilului (17,2%), de consum (16,8%), în sectorul agriculturii (8,2%) și industriei alimentare (8,1%).

Detalii
22
08 2020
569

Creditele și depozitele în luna iulie 2020

Banca Națională a Moldovei anunță că în luna iulie 2020, creditele noi acordate au constituit 3 245,2 mil. lei, în creștere cu 13,8% față de luna iulie 2019.

 

Astfel, ponderea creditelor acordate în moneda națională a constituit 72,2%, a creditelor în valută – 25,2%, iar a celor atașate la cursul valutei – 2,6%.

Detalii
19
08 2020
870

Depozitul autorizat amplasat în com. Stăuceni și taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii

O companie cu sediul în mun. Chișinău desfășoară activitate de închiriere a utilajelor de construcţii. Serviciile de închiriere se prestează doar persoanelor juridice, compania nu dispune de unități comerciale de prestare a serviciilor, ci doar de depozit necomercial, situat în com. Stăuceni, mun. Chișinău, în care se depozitează mașinile și echipamentele pe perioada în care nu sunt preluate în chirie. În incinta depozitului respectiv nu se desfășoară activităţi de prestare nemijlocită a serviciilor, acestea fiind prestate exclusiv la adresa locatorului amplasată în Chișinău.

 


Detalii
06
12 2019
1044

Procedura de sigilare în cadrul postului fiscal

În cadrul postului fiscal la entitatea „N” SRL este sigilat depozitul entității la finele zilei de lucru și desigilat în dimineața zilei următoare. Entitatea „N” consideră neîntemeiată sigilarea depozitului, deoarece accesul în depozit este îngreunat, iar în depozit se păstrează și mărfuri care aparțin altor entități. Ce prevede legislația în vigoare la acest capitol?
Detalii