29
03 2019
1215

Regulamentul cu privire la depunerea petițiilor la SFS

La 1 aprilie 2019 va intra în vigoare Regulamentul cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor, aprobat prin Ordinul nr.93 al Serviciul Fiscal de Stat din 1 martie curent. Documentul stabilește o procedură clară de depunere, recepționare și examinare a petițiilor, indicând drepturile și obligațiunile părților implicate în proces.

Astfel, prin petiție se subînțelege orice cerere, sesizare sau propunere, inclusiv o cerere prealabilă depusă de către petiționar, prin care acesta solicită emiterea unui act administrativ individual sau efectuarea unei operațiuni administrative, semnalează o problemă de interes personal sau public și se urmărește realizarea de către SFS a unor acțiuni de interes public.
Detalii
15
12 2018
685

Termenul pentru declararea voluntară este extins

În Monitorul Oficial din 12 decembrie a fost publicată și a intrat în vigoare Legea nr.302 pentru modificarea unor acte legislative din 30 noiembrie 2018, prin care sunt extinse termenele de declarare voluntară ale subiecților stabiliți în Legea nr. 180 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală. Amintim că Legea a fost pusă în aplicare din 17 august 2018, iar ulterior acest act legislativ a suferit modificări ce țin de mărimea cotelor taxei pentru declararea voluntară.

Astfel, cu o lună (de la 1 februarie 2019 la 1 martie 2019) este transferat termenul pentru:
prezentarea la Serviciul Fiscal de Stat a notificării cu privire la declararea voluntară a bunurilor conform anexei nr. 3, cu anexarea la originalul extrasului de cont (extraselor de cont) de la bancă care confirmă existența în contul bancar (conturile bancare) respectiv/e, la sfârșitul zilei de 10 decembrie 2018 (aici termenul a fos înlocuit cu 15 februarie 2019), a mijloacelor bănești declarate voluntar, precum și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară;
Detalii
19
11 2015
1094

Indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii a fost discutată la şedinţa Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară

Prim-ministrul interimar Gheorghe Brega a prezidat astăzi şedinţa Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară (CNSF), la care au fost puse în discuţie subiecte ce vizează indexarea şi modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, a relatat agenției Moldpres Biroul comunicare și relații cu presa al Guvernului.
Detalii
06
03 2015
2217

Este în drept persoana fizică să ceară prelungirea termenului de depunere a Declarației și cum urmează să procedeze în cazul depistării de către aceasta a obligației de achitare a impozitului pe venit?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente.

În cazul în care contribuabilul depune cerere în scris, organul teritorial al SFS poate prelungi termenul de prezentare a declarației pînă la 90 de zile.
Detalii
04
03 2015
1874

Care este termenul limită de depunere a Declarației de către persoana fizică-cetățean pentru anul 2014?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente.

Odată cu adoptarea Legii nr. 64 din 11.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (MO nr. 110-114/286 din 09.05.2014) au fost operate modificări şi completări la un şir de acte legislative, inclusiv şi la Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, prin care a fost modificat termenul de prezentare a dărilor de seamă fiscale.
Detalii