03
08 2020
1188

Noi prevederi legislative aferent organizațiilor necomerciale - interferența cu aspectele fiscale

 În Monitorul Oficial din 27 iulie 2020 a fost publicată  Legea nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale care va intra în vigoare pe 27 august 2020,  fiind abrogată, concomitent,  Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești și Legea nr. 581/1999 cu privire la fundații. 

 

Noua lege reglementează mult mai detaliat regimul juridic al organizațiilor necomerciale impunând, totodată, noi reguli în partea ce ține de activitatea organizațiilor necomerciale.

 

În conținuare, o să specificăm cele mai esențiale modificări stabilite aferent organizațiilor necomerciale: 

31
12 2019
411

Ordinul nr. 607 din 26.12.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

31
12 2019
678

3. (29.2.11.1) În ce cazuri Serviciul Fiscal de Stat nu validează desemnarea procentuală?

Potrivit pct.20 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1286 din 30.11.2016, Serviciul Fiscal de Stat nu validează desemnarea procentuală în următoarele cazuri:

1) declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a fost depusă după termenul stabilit de legislația fiscală;
Detalii
29
11 2019
608

4. (29.5.18) Care sunt obligațiile organizaţiei necomerciale, în cazul în care aceasta a utilizat mijloacele primite din desemnarea procentuală contrar destinației?

Potrivit art. 52 alin. (8) din Codul fiscal, organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora care utilizează contrar destinaţiei mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale restituie în buget suma utilizată contrar destinaţiei.
Detalii
15
10 2019
1065

4. (37.37) Vor putea persoanele fizice - angajate în cadrul unei companii rezidente al Parcului pentru tehnologia informației să efectueze desemnarea procentuală în favoarea unei case de copii?

Potrivit prevederilor art.152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale.
Detalii
18
09 2019
625

Astăzi beneficiarii desemnării procentuale vor primi mijloacele financiare

Anul 2019 a fost cel de-al treilea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecţiona 2% din impozitul pe venit achitat în anul precedent în favoarea unei entități incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2019.

Rezultatele implementării acestui mecanism demonstrează o tendinţă de creştere la toate capitolele – atât la numărul de organizaţii înregistrate, numărul desemnărilor, cât şi suma totală acumulată de către organizaţiile beneficiare. Astfel, pentru 34 066 de persoane fizice a fost validată desemnarea a 2% din impozitul pe venit în sumă totală de circa 7,7 mil. lei către 504 beneficiari.
Detalii
12
06 2019
557

Sumele neutilizate de beneficiarii desemnării procentuale vor fi restituite la buget

Mijloacele financiare primite de beneficiari în urma desemnării procentuale pot fi utilizate într-un termen ce nu depăşeşte două perioade fiscale după cea în care a fost efectuată desemnarea. Sumele neutilizate în această perioadă urmează a fi restituite la buget până la data-limită de depunere a raportului privind modul de utilizare a sumelor primite.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul ordinului cu privire la modificarea și completare Ordinului nr. 188 din 30 decembrie 2014, prin care au fost aprobate Indicațiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale.
Detalii