27
09 2021
243

Suma desemnării procentuale pentru anul 2020 a depășit 9,7 mil.lei

Serviciul Fiscal de Stat informează că, urmare a procesării declarațiilor CET18 depuse de cetățeni și DAJ17 depuse de către subiecții care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei,  pentru anul 2020 s-a constatat că 34 805 persoane fizice au efectuat desemnări procentuale în sumă totală de 9,7 mil.lei lei.

Anul 2021 a fost cel de-al cincilea an în care persoanele fizice plătitoare de impozite din Republica Moldova au avut dreptul de a redirecționa 2% din impozitul lor pe venit către o organizație necomercială sau o entitate religioasă.


Detalii

12
05 2021
337

37.37 Vor putea persoanele fizice - angajate în cadrul unei companii rezidente al Parcului pentru tehnologia informației să efectueze desemnarea procentuală?

Potrivit prevederilor art.152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. 


Detalii

05
05 2021
566

Posibilitatea desemnării procentuale de către angajații companiei rezidente a Parcului IT

Vor putea persoanele fizice  angajate în cadrul unei companii rezidente a Parcului pentru tehnologia informației să beneficieze de dreptul la desemnarea procentuală din suma impozitului pe venit calculată aferent veniturilor impozabile obținute, ce nu țin de activitatea desfășurată în cadrul Parcurilor IT?
 
Potrivit prevederilor art.152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. 


Detalii

14
04 2021
436

Activitatea independentă și desemnarea procentuală

Este în drept persoana fizică care desfășoară activitate independentă și a achitat impozit pe venit pe parcursul anului să beneficieze de dreptul de a desemna 2% în baza art. 152 din CF din suma impozitului achitat pentru anul 2020?

Reieșind din prevederile art. 152 alin. (1) din CF și pct. 15 din Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale (HG nr. 1286/2016), de dreptul privind desemnarea procentuală de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual pot beneficia contribuabilii persoane fizice rezidente care dispun de venituri impozabile ce se reflectă în CET18 și care se depune pentru perioada fiscală respectivă.


Detalii

12
04 2021
285

Desemnarea procentuală în adresa mai multor beneficiari

Poate persoana fizică să desemneze 2% în baza art. 152 din CF din impozitul achitat pe parcursului anului 2020 mai multor beneficiari (organizații necomerciale prevăzute de art. 52 din CF)?

Nu este posibil, deoarece art. 152 alin. (1) din CF prevede expres că contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii indicaţi la art. 152 alin. (4) din CF.


Detalii

05
02 2021
643

Desemnarea procentuală de către cabinetul individual al avocatului

Avocații, care își desfășoară activitatea sub forma de cabinet individual al avocatului, pot desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit reținut?
 
Potrivit prevederilor art.152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă, care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare, este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale, incluși în Lista aprobată anual de Agenţia Servicii Publice.
Detalii
06
04 2021
2408

Desemnarea procentuală: lista beneficiarilor pentru anul 2021

Amintim contribuabililor persoane fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare că acestea sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii incluși în Lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală, aprobată anual de Agenţia Servicii Publice.
Astfel, chiar dacă nu apare obligația prezentării Declarației CET18, în cazul în care contribuabilul a luat decizia să doneze 2% din cuantumul impozitului pe venit achitat în anul 2020, acesta urmează să prezinte CET18.

Detalii