19
09 2022
155

Desemnarea procentuală: ONC pot depune cererile până la 30 septembrie

Organizațiile necomerciale (ONC) pot depune la centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice (ASP) (pe suport de hârtie sau în format electronic semnate cu semnătura electronică și transmise la adresa: dilud@asp.gov.md ) cererile pentru înregistrarea în Lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2022. Menționăm, cererile urmează a fi înaintate până la 30 septembrie, iar cele depuse după data-limită se restituie fără examinare.
 
În cerere se indică denumirea asociaţiei, data înregistrării, numărul de identificare de stat, datele de contact, activităţile implementate și datele bancare la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală, cu anexarea
Detalii
11
03 2022
697

Desemnarea procentuală în întrebări și răspunsuri

Ținând cont de apropierea termenului de prezentare a Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18) pentru anul 2021 și de faptul că unii contribuabili intenționează să desemneze cuantumul de 2% din suma impozitului pe venit calculat și achitat anual la buget către unul dintre beneficiarii incluși în Lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală, venim cu răspunsuri la întrebările ce pot apărea atât în cazul persoanelor care pentru prima data au decis să aplice acest mecanism, cât și în cazul celor ce au desemnat anterior o parte din impozitul achitat în favoarea unui beneficiar.


Detalii

31
12 2020
1319

Desemnarea procentuală 2020

În anul 2020 desemnarea procentuală a fost efectuată de către 26776 contribuabili, care au oferit pentru 534 beneficiari – asociaţii obștești, fundaţii și instituţii private înregistrate în Republica Moldova care desfășoară activităţi de utilitate publică și cultele religioase și părţile componente ale acestora înregistrate în țară și desfășoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate. Suma totală validată constituie  5 816 737 lei, comunică Serviciul Fiscal de Stat.
 
Din numărul total de cereri au fost acceptate 24 960, altele 1816 fiind respinse de autoritatea fiscal pe motivul că  beneficiarul desemnării nu se regăsește în Lista actualizată a beneficiarilor (65 desemnări) și din cauza că contribuabilul persoană fizică avea datorii la impozitul pe venit la data-limită de depunere Formularului CET18 (total 1751 desemnări).

Detalii
10
01 2020
2488

Lista beneficiarilor desemnării procentuale a fost extinsă

În anul curent, desemnarea procentuală va putea fi efectuată în adresa a 841 de organizații, potrivit Listei beneficiarilor desemnării procentuale (Legea 2%) pentru anul 2020, care a fost publicată pe pagina Agenției Servicii Publice. Astfel, numărul beneficiarilor este mai mare comparativ cu anul 2019, când au fost înregistrate 732 de organizații.

Reamintim că suma totală a desemnărilor procentuale în anul 2019 a constituit 7,6 mil. lei. Cea mai mare sumă unui beneficiar în 2019 a fost de 1,7 mil. lei, ceea ce reprezintă 23% din suma totală validată.
Detalii
10
12 2019
926

Desemnarea procentuală 2019: validarea a 7,6 mil. lei

Suma totală a desemnărilor procentuale pentru anul curent constituie 7,6 mil. lei, de care au beneficiat 504 organizații, potrivit informației Serviciului Fiscal de Stat cu privire la rezultatele desemnării procentuale în anul 2019.

Astfel, 35937 de contribuabili au efectuat desemnarea procentuală, fiind validate desemnările ale 34066 dintre aceștia. Celelalte 3358 de desemnări au fost nevalidate din cauza că beneficiarul desemnării procentuale nu este inclus în Lista actualizată a beneficiarilor publicată de către Agenţia Servicii Publice sau că contribuabilul persoană fizică are datorii la impozitul pe venit la data-limită de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.
Detalii
11
06 2018
1174

“Legea 2%”: racordarea cu reforma de modernizare a serviciilor publice

Dacă beneficiarul desemnării procentuale are datorii la bugetul public național și nu a stins restanța în termen de 10 zile de la data recepționării notificării, expediate prin e-mail de către Ministerul Justiției, acesta va fi exclus din Lista beneficiarilor desemnării procentuale, fără emiterea unei decizii în acest sens.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede racordarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale ca urmare a implementării Planului de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.
Detalii
29
10 2016
2461

Privind desemnarea procentuală în cuantum de 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice

Prin Legea nr. 177 din 21 iulie 2016 au fost operate un șir de modificări în CF în partea ce ține de desemnarea procentuală în cuantum de 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice. Care sunt ele și în ce constau?

Prin Legea nr. 177 din 21 iulie 2016 (MO nr. 256-264/561 din 12.08.2016) au fost operate un șir de modificări în Codul fiscal referitoare la desemnarea procentuală, și anume:

1. La art. 8 alin. (1), lit. d) având următorul cuprins:
Detalii