17
02 2017
2473

Deservirea contribuabililor Sâmbătă și Duminică

Stimați contribuabili, ținând cont de faptul că se apropie perioada de raportare, Centrul de certificare și Centrul de conectare din cadrul Î.S.„Fiscservinform” informează că serviciile de eliberare a semnăturii electronice și de conectare la serviciile fiscale electronice vor fi prestate în ziua de Sâmbătă și Duminică (18-19 februarie 2017).
Detalii
22
02 2016
822

Procedura de obținere a actelor permisive pentru desfășurarea afacerilor necesită îmbunătățire

Doar un sfert din agenții economici consideră că procedura de obţinere a licenţelor, permiselor, certificatelor şi autorizaţiilor în Moldova este simplă şi clară. Alți 30% nu sunt categoric de acord cu afirmaţia respectivă, iar 43% consideră că o astfel de procedură este simplă şi clară doar într-o anumită măsură.
Detalii
29
09 2015
701

Corectitudinea aplicării sancțiunilor în cazul neonorării obligațiilor stabilite pentru subiecți, în legătura cu defecțiunile tehnice sau de altă natură ce afectează funcționalitatea serviciilor electronice

Conform secțiunii VIII din Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice (în continuare — Instrucțiune), aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014 (Monitorul Oficial 282-289/1374, 26.09.2014), care reglementează programul de operare a serviciilor fiscale electronice, se stabilește că serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămîna, 365 de zile în an.
Detalii
20
02 2015
980

Deservirea calitativă a cetăţenilor - o prioritate pentru autorităţile publice

„Declaraţie electronică” reprezintă un serviciu on-line de raportare către autoritatea fiscală. Acest mijloc de prezentare a dărilor de seamă a devenit unul uzual pentru cca. 34 600 persoane juridice şi peste 9 320 persoane fizice. Totuşi, în procesul de utilizare a sistemului respectiv, contribuabilii pot întâlni dificultăţi privind completarea, semnarea, expedierea rapoartelor în adresa Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
22
11 2013
769

Grupul de lucru al IFPS axat pe aspecte ce ţin de deservirea contribuabililor şi-a demarat activitatea

Deservirea contribuabililor şi asigurarea unei comunicări externe şi interne accesibile — acestea au fost subiectele prioritare ale discuţiei din cadrul şedinţei de astăzi, convocată de către Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, cu participarea Grupului de lucru „Deservirea contribuabililor” şi a reprezentantului SIDA, Carina Silbo, expert pe termen lung din partea Agenției Fiscale Suedeze.
Vizualizează 3 fotografii →