14
07 2021
261

SFS fortifică capacitățile de comunicare cu contribuabilii

Serviciul Fiscal de Stat a publicat Strategia de deservire a contribuabililor pentru anii 2021-2026 – un document de politici în domeniul deservirii contribuabililor pe termen lung, dezvoltată/elaborată în contextul Programului de activitate a Guvernului, Planurilor de activitate a Ministerului Finanțelor și a Serviciului Fiscal de Stat, Strategiei de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat, precum și a altor documente de politici la nivel național și instituțional. Unul dintre obiectivele incluse în document este fortificarea capacităților de comunicare cu contribuabilii. În continuare prezentăm acest obiectiv, în formularea inclusă de autoritatea fiscală în Strategie.


Detalii

08
07 2021
257

SFS a stabilit prioritățile pentru anii 2021-2026

Consolidarea culturii fiscale în Republica Moldova din perspectiva factorilor politici, economici, sociali și culturali este una din prioritățile Serviciului Fiscal de Stat pentru următorii ani, fiind inclusă în Strategia  de deservire a contribuabililor pentru anii 2021-2026  plasată recent pe pagina autorității.
 
Strategia stabilește obiectivele ce vor duce la dezvoltarea/perfecționarea procesului de deservire a contribuabililor, simplificarea unor activități și procese exercitate nemijlocit de către contribuabili, optimizarea sistemului de comunicare și crearea condițiilor optime pentru cetățeni.


Detalii

30
06 2021
673

Două DGAF și-au schimbat sediul

Serviciul Fiscal de Stat anunță că, la data de 29 iunie 2021, două direcții generale de administrare fiscală și-au schimbat sediul.

Astfel, Direcția generală administrare fiscală control fiscal operativ se transferă de la adresa șos. Hâncești, nr. 53, mun. Chișinău, MD-2012, la adresa str. Teilor, nr. 7/2, mun. Chișinău, MD-2043 (et. 3).Telefon de contact: 069110707; 069373433.

Detalii
17
02 2017
2753

Deservirea contribuabililor Sâmbătă și Duminică

Stimați contribuabili, ținând cont de faptul că se apropie perioada de raportare, Centrul de certificare și Centrul de conectare din cadrul Î.S.„Fiscservinform” informează că serviciile de eliberare a semnăturii electronice și de conectare la serviciile fiscale electronice vor fi prestate în ziua de Sâmbătă și Duminică (18-19 februarie 2017).
Detalii
29
09 2015
896

Corectitudinea aplicării sancțiunilor în cazul neonorării obligațiilor stabilite pentru subiecți, în legătura cu defecțiunile tehnice sau de altă natură ce afectează funcționalitatea serviciilor electronice

Conform secțiunii VIII din Instrucțiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice (în continuare — Instrucțiune), aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014 (Monitorul Oficial 282-289/1374, 26.09.2014), care reglementează programul de operare a serviciilor fiscale electronice, se stabilește că serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămîna, 365 de zile în an.
Detalii
20
02 2015
1205

Deservirea calitativă a cetăţenilor - o prioritate pentru autorităţile publice

„Declaraţie electronică” reprezintă un serviciu on-line de raportare către autoritatea fiscală. Acest mijloc de prezentare a dărilor de seamă a devenit unul uzual pentru cca. 34 600 persoane juridice şi peste 9 320 persoane fizice. Totuşi, în procesul de utilizare a sistemului respectiv, contribuabilii pot întâlni dificultăţi privind completarea, semnarea, expedierea rapoartelor în adresa Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
22
11 2013
929

Grupul de lucru al IFPS axat pe aspecte ce ţin de deservirea contribuabililor şi-a demarat activitatea

Deservirea contribuabililor şi asigurarea unei comunicări externe şi interne accesibile — acestea au fost subiectele prioritare ale discuţiei din cadrul şedinţei de astăzi, convocată de către Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, cu participarea Grupului de lucru „Deservirea contribuabililor” şi a reprezentantului SIDA, Carina Silbo, expert pe termen lung din partea Agenției Fiscale Suedeze.
Vizualizează 3 fotografii →