09
09 2019
188

Moratoriu pe comercializarea deșeurilor de metale

Comercializarea și exportul deșeurilor și resturilor de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucrată, ar putea fi interzisă timp de două luni.

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind instituirea moratoriului asupra activității de comercializare și export de către agenții economici aflați pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar al articolelor menționate a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat în componență nouă.

Proiectul este elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii în contextul realizării acțiunii stabilite în Planul de activitate al Guvernului privind demonopolizarea sectoarelor prioritare identificate ale economiei naționale.
Detalii
16
08 2019
196

Consecințele fiscale în cazul livrărilor de rebuturi și deșeuri din tutun

Întreprinderea este producător de țigări. Procesul tehnologic de producere a țigărilor presupune un lanț de procese tehnologice consecutiv de la colectarea frunzelor de tutun, dospirea, uscarea, fermentarea, maturarea până la prelucrarea țigărilor și împachetarea lor. Desfășurarea activității de întreprinzător menționate presupune că, întreprinderea, pe lângă producția finală obține și un șir de rebuturi și deșeuri.
Detalii
11
03 2019
206

Delimitarea competențelor în domeniul gestionării deșeurilor

În competența autorităților administrației publice locale vor rămâne doar atribuțiile de colectare, de asigurare etapizată a condițiilor pentru colectare separată și de transportare a deșeurilor la nivel local, iar la nivel național în domeniul gestionării deșeurilor Guvernul va exercita competențe extinse.

În ședința Executivului din 7 martie a fost aprobat proiectul hotărârii privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative.
Detalii
13
02 2019
715

Ordinul nr. 54 din 12.02.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

13
02 2019
892

3. (30.3.24) Unde poate fi găsit modul de completare a Darea de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP19)?

Modul de completare a Dării de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP19)
Detalii
13
02 2019
550

2. (30.3.25) Apare oare necesitatea prezentării Darea de seamă către Serviciul Fiscal de Stat privind plata pentru poluare pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP19), în cazul în care în perioada de raportare subiecţii impunerii nu au efectuat careva operaţiuni pasibile taxării?

Potrivit pct.6 din Instrucțiunea privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor (Anexa nr.3 la ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului nr.15 din 22 ianuarie 2019)
Detalii
11
12 2018
425

Legea comerțului interior: notificarea va conține datele contractului de evacuare a deșeurilor

În cadrul regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în orice localitate, consiliul local este în drept să stabilească cerințe privind respectarea regulilor de asigurare a curățeniei pe adresa unității comerciale sau a unității de alimentație publică.

În Monitorul Oficial de vineri, 8 decembrie 2018, a fost publicată Legea pentru modificarea Legii cu privire la comerțul interior.
Detalii
23
11 2018
236

Deșeurile pentru producerea cimentului vor fi pasibile importului

Agenții economici vor putea importa nămol roșu (reziduu de bauxtină) și zgura de furnal. Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege ce prevede modificări la Legea privind deșeurile. Acestea prevăd completarea tabelului nr. 7 din Lege, ce conține lista materiei primă secundară pasibilă importului cu cele 2 poziții menționate.

Potrivit autorilor, proiectul a fost elaborat ca urmare a adresării conducerii SA „Combinatul de ciment din Râbnița” către comisia parlamentară mediu și dezvoltare regională, care s-a confruntat cu problema lipsei nămolului roșu și a zgurii de furnal pe teritoriul RM – deșeuri destinate utilizării în calitate de materie primă secundară în industria de producere a cimentului.
Detalii
13
03 2018
726

Deductibilitatea costului bunurilor deteriorate

Întreprinderea înregistrează pierderi din cauza mărfii deteriorate ce nu poate fi vândută (are defecte). Aceste mărfuri se casează şi sunt reflectate la contul de cheltuieli. Sunt deductibile aceste cheltuieli sau nu?

În cazul când nu sunt stabilite persoanele vinovate privind deteriorarea mărfurilor în cauză, în baza deciziei conducătorului entităţii valoarea acestor mărfuri se trece la cheltuielile perioadei. Conform prevederilor art.24 alin.(1) din Codul fiscal,
Detalii