10
02 2020
289

Accesul în RCA Data

În Monitorul Oficial din 7 februarie curent Comisia Națională a Pieței Financiare a publicat Hotărârea nr. 4/5 din 03.02.2020 privind modificarea Hotărârii CNPF nr.15/6/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Documentul prevede că înregistrarea, modificarea sau completarea datelor în nomenclatoarele Sistemului aferente personalului propriu al brokerului de asigurare cu atribuţii de procesare a contractelor de asigurare, asistenţilor în brokeraj – persoane fizice şi personalului propriu din cadrul asistenţilor în brokeraj – persoane juridice, activarea și dezactivarea accesului la Sistem se efectuează de către o persoană împuternicită de brokerul de asigurare cu atribuţii de administrare a Sistemului, în baza dispoziţiei pe suport de hârtie, semnată de conducătorul brokerului.
Detalii
21
10 2019
367

15. (29.1.3.5.4) Se consideră ca venit impozabil în scopuri fiscale, sumele primite ca despăgubire de asigurare, îndreptate la procurarea proprietății analogice pierdute forțat? Se permite la deduceri în scopuri fiscale, valoarea fondului fix casat ca rezultat al pierderii forțate?

Conform prevederilor art. 22 alin. (1) și (4) din Codul fiscal, nu se recunoaște venitul la înlocuirea proprietății cu o proprietate de același tip în cazul pierderii ei forțate. Proprietatea de înlocuire se consideră de același tip atunci cînd ea are aceleași însușiri sau este de aceeași natură ca și proprietatea înlocuită (indiferent de faptul dacă este sau nu o proprietate de același nivel sau calitate).
Detalii
12
08 2019
459

Securitatea industrială a obiectelor periculoase, în atenția Consiliului Economic

La 29 noiembrie 2018 a fost adoptată Legea nr. 273/2018 pentru modificarea unor acte legislative — Legea privind securitatea industrială a obiectelor periculoase, Codul contravențional și Legea cu privire la asigurări.

În mod special a fost modificat art.16* din Legea privind securitatea industrială a obiectelor periculoase, fiind reglementată în mod expres mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventualele prejudicii în caz de avarie la obiectul industrial periculos, a cărei mărime, în dependență de pericol a obiectelor, variază de la 5 mil. lei până la 100 mil. lei. Anterior, mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventualele prejudicii se stabilea în baza rezultatelor evaluării riscului la obiectele respective.
Detalii
23
08 2017
1494

Examinarea de către Serviciul Fiscal de Stat a proceselor verbale cu privire la contravenţie

În MO nr. 301-315 din 18 august 2017 a fost publicată Legea nr.178 din 21 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin Legea menţionată au fost operate modificări la art. 402 alin. (2) din Codul contravenţional.Urmare a noilor modificări aprobate, începând cu 18 august 2017, sunt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni nu doar persoanele cu funcţie de conducere din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, ci şi inspectorii fiscali.
Detalii
15
08 2017
635

Despăgubirile achitate de companiile de asigurări au crescut

În perioada ianuarie-iunie 2017 primele subscrise de asiguratori au fost în creștere cu 5,6%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, şi au constituit 663,3 mil. Totodată, s-au majorat și plățile achitate la despăgubirile de asigurare, cu o creștere semnificativă la capitolul asigurări de viață.
Detalii
26
01 2017
1125

Regimul fiscal la despăgubirile de asigurare pentru automobilul avariat într-un accident rutier

Un cetăţean a primit despăgubiri de asigurare pentru automobilul avariat într-un accident rutier. Urmează de stabilit dacă această remunerare este o sursă de venit impozabilă sau neimpozabilă? Dar în cazul obţinerii despăgubirilor pentru imobilul asigurat în cazul incendiilor, inundaţiilor etc.?
Detalii
03
11 2016
863

Victimele represiunilor politice care și-au pierdut bunurile vor obține despăgubiri

Victimele represiunilor politice, care şi-au pierdut bunurile în urma naționalizării sau confiscării lor, vor obține un ajutor financiar sub formă de compensaţie pentru recuperarea valorii acestora. O decizie în acest sens a fost luată de către Executiv, prin aprobarea a două hotărâri de alocare a mijloacelor financiare.
Detalii
04
08 2016
725

Conturile MoldATSA au fost deblocate

Mijloacele financiare acumulate de Întreprinderea de Stat MoldATSA la Eurocontrol au fost deblocate.

Asta după ce instanța de judecată din Belgia a luat o decizie în acest sens, în urma eforturilor depuse de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dar și conducerea Consiliului de Administrație al întreprinderii.
Detalii
07
07 2016
1267

Limitele de despăgubire pentru asigurările auto RCA în Moldova se pot majora în anul 2017

Pregătirea profesională a intermediarilor și echipei proprii de vînzări, majorarea limitelor de despăgubire pe asigurările obligatorii RCA, reglementarea și unificarea evidențelor contabile și rapoartelor financiare — sunt doar o parte din măsurile la care asiguratorii din Moldova vor trebui să se alinieze, începand cu 1 septembrie 2017, in baza acordului de asociere semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană.
Detalii
24
06 2016
748

Agricultorii moldoveni vor primi despăgubiri în urma dezastrelor naturale

Ministerul Agriculturii Republicii Moldova elaborează un proiect de lege pentru acordarea despăgubirilor în cazul calamităților naturale în agricultură.

Despre aceasta a comunicat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Eduard Grama în cadrul vizitei de lucru întreprinse în raionul Ungheni, unde s-a întîlnit cu autoritățile publice locale, cu producătorii agricoli și a vizitat gospodăriile agricole care au fost afectate de grindina de la sfârșitul săptămînii trecute.
Detalii