13
01 2021
858

Perioada în care despăgubirea este recunoscută în venit

Agentul economic SRL „ALFA”, ca urmare a aplicării clauzei penale, obține despăgubire în sumă de 8 000 lei. Constituie oare suma menționată sursă de venit impozabilă? Și, în cazul răspunsului afirmativ, în care moment se include suma dată în venit – în momentul calculării penalității și contabilizării aceseia sau atunci când debitorul și-a executat obligația de plată a sumei menționate?
 

Detalii
06
11 2020
343

Despăgubirile achitate în 2019 ca urmare a incidentelor cu implicarea obiectelor industriale periculoase

Potrivit datelor Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, în anul 2019 a fost achitată suma de $1000 în calitate de despăgubiri persoanelor care au suferit în urma incidentelor provocate de obiectele industriale periculoase. Datele au fost colectate de asiguratori din Moldova, care au participat în cadrul sondajului organizat cu suportul Proiectului finanțat de USAID Transparența Sectorului Financiar în Moldova.

 


Detalii
10
02 2020
637

Accesul în RCA Data

În Monitorul Oficial din 7 februarie curent Comisia Națională a Pieței Financiare a publicat Hotărârea nr. 4/5 din 03.02.2020 privind modificarea Hotărârii CNPF nr.15/6/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto.

Documentul prevede că înregistrarea, modificarea sau completarea datelor în nomenclatoarele Sistemului aferente personalului propriu al brokerului de asigurare cu atribuţii de procesare a contractelor de asigurare, asistenţilor în brokeraj – persoane fizice şi personalului propriu din cadrul asistenţilor în brokeraj – persoane juridice, activarea și dezactivarea accesului la Sistem se efectuează de către o persoană împuternicită de brokerul de asigurare cu atribuţii de administrare a Sistemului, în baza dispoziţiei pe suport de hârtie, semnată de conducătorul brokerului.
Detalii
21
10 2019
834

15. (29.1.3.5.4) Se consideră ca venit impozabil în scopuri fiscale, sumele primite ca despăgubire de asigurare, îndreptate la procurarea proprietății analogice pierdute forțat? Se permite la deduceri în scopuri fiscale, valoarea fondului fix casat ca rezultat al pierderii forțate?

Conform prevederilor art. 22 alin. (1) și (4) din Codul fiscal, nu se recunoaște venitul la înlocuirea proprietății cu o proprietate de același tip în cazul pierderii ei forțate. Proprietatea de înlocuire se consideră de același tip atunci cînd ea are aceleași însușiri sau este de aceeași natură ca și proprietatea înlocuită (indiferent de faptul dacă este sau nu o proprietate de același nivel sau calitate).
Detalii
12
08 2019
793

Securitatea industrială a obiectelor periculoase, în atenția Consiliului Economic

La 29 noiembrie 2018 a fost adoptată Legea nr. 273/2018 pentru modificarea unor acte legislative — Legea privind securitatea industrială a obiectelor periculoase, Codul contravențional și Legea cu privire la asigurări.

În mod special a fost modificat art.16* din Legea privind securitatea industrială a obiectelor periculoase, fiind reglementată în mod expres mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventualele prejudicii în caz de avarie la obiectul industrial periculos, a cărei mărime, în dependență de pericol a obiectelor, variază de la 5 mil. lei până la 100 mil. lei. Anterior, mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventualele prejudicii se stabilea în baza rezultatelor evaluării riscului la obiectele respective.
Detalii
23
08 2017
1820

Examinarea de către Serviciul Fiscal de Stat a proceselor verbale cu privire la contravenţie

În MO nr. 301-315 din 18 august 2017 a fost publicată Legea nr.178 din 21 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin Legea menţionată au fost operate modificări la art. 402 alin. (2) din Codul contravenţional.Urmare a noilor modificări aprobate, începând cu 18 august 2017, sunt în drept să examineze cauze contravenţionale şi să aplice sancţiuni nu doar persoanele cu funcţie de conducere din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, ci şi inspectorii fiscali.
Detalii
15
08 2017
839

Despăgubirile achitate de companiile de asigurări au crescut

În perioada ianuarie-iunie 2017 primele subscrise de asiguratori au fost în creștere cu 5,6%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, şi au constituit 663,3 mil. Totodată, s-au majorat și plățile achitate la despăgubirile de asigurare, cu o creștere semnificativă la capitolul asigurări de viață.
Detalii
04
08 2016
933

Conturile MoldATSA au fost deblocate

Mijloacele financiare acumulate de Întreprinderea de Stat MoldATSA la Eurocontrol au fost deblocate.

Asta după ce instanța de judecată din Belgia a luat o decizie în acest sens, în urma eforturilor depuse de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, dar și conducerea Consiliului de Administrație al întreprinderii.
Detalii