16
06 2017
1311

Privind perioada pentru care se aplică majorare de întârziere

În luna mai 2017 entitatea „Q” SRL a fost supusă controlului fiscal prin metoda verificării totale pentru perioada 01.01.2013 – 31.03.2017. În urma controlului fiscal prin metoda verificării totale s-a constatat că contribuabilul „Q” SRL în luna noiembrie 2015 a procurat de la o persoană fizică un utilaj agricol fără a reține impozit pe venit la sursă din mijloacele băneşti achitate persoanei fizice în aceeaşi lună. Ca rezultat al celor depistate în cadrul controlului fiscal, urmează de stabilit pentru care perioadă va fi aplicată majorarea de întârziere contribuabilului „Q” SRL în situația respectivă.
Detalii
28
10 2016
696

Deţinătorii de terenuri amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol vor primi compensaţii

Deținătorii de terenuri agricole amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol vor putea primi compensaţii pentru anul 2016, potrivit hotărîrii adoptate de Guvern.

Anterior, au fost elaborate listele cu beneficiari, în baza unui Regulament special aprobat în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Cancelaria de Stat. Pentru fiecare hectar, fermierii vor primi aproximativ 1230 de lei.
Detalii
06
06 2016
1645

Despre creșterea de capital

Ce obligații fiscale apar la persoanele fizice în rezultatul înstrăinării unui teren, ținând cont de faptul că sunt doi deținători a proprietății?

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) lit. d) din CF, terenurile se consideră activ de capital.
Detalii