16
10 2019
60

Horticultura. Realități și perspective

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului consideră că produsele horticole autohtone ar putea fi mai competitive pe plan internațional datorită mobilității producătorilor (companii mici, suprafețe mici, adaptabilitate relativ ușoară) și promovării anumitor produse pe diverse piețe noi, de nișă, dar și poziționării geografice a țării. Avantaje competitive ar trebui să fie și implementarea tehnologiilor noi în domeniul producerii, post-recoltării și marketingului agricol. Prevederile sunt incluse în Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2019-2025, propus de autoritate pentru consultări publice.

Documentul reflectă politicile Guvernului cu privire la eforturile și intervenţiile în sectorul horticol, acestea fiind direcţionate spre dezvoltarea domeniului, care este extrem de important pentru economia națională, fiind inclus și în Strategia Națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2018-2020.
Detalii
10
10 2018
356

“Moldova 2030”. Prognoza economică

În anul 2017, ponderea impozitelor nete pe produs în PIB a crescut până la 15,9% datorită înviorării cererii interne, precum și îmbunătățirii administrației fiscale, se constată proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” în contextul analizei structurii PIB după resurse.

Suplimentar, în nota informativă la proiect se spune că structura și destinația cheltuielilor publice urmează a fi adaptată, pe termen mediu, la obiectivele strategice de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.
Detalii
12
09 2018
261

Moldova-SUA: lansarea Grupului economic de lucru

În Republica Moldova a avut loc lansarea Grupului economic de lucru pe marginea Dialogului Strategic RM-SUA. La şedinţă au participat ministrul Economiei şi Infrastructurii Chiril Gaburici, asistentul adjunct principal al Secretarului de Stat în Biroul privind cooperarea comercial-economică în cadrul Departamentului de Stat al SUA, Brian D. McFeeters, delegațiile Republicii Moldova și Statelor Unite ale Americii. Reuniunea este o platformă de lucru privind cooperarea economică bilaterală moldo-americană.

Referindu-se la rezultatele reuniunii, Chiril Gaburici a menționat că ambele părți au reafirmat angajamentul față de dezvoltarea relațiilor comercial-economice bilaterale reciproc avantajoase, specificând că au fost trasate obiectivele principale pentru cooperarea moldo-americană pentru o creștere economică durabilă.
Detalii
07
11 2017
1103

Problemele pieţei muncii vor fi soluţionate de Observator

În RM a fost lansată activitatea celui de al VI Grup de lucru al Consiliului economic pe lângă Prim-ministru. De acestă data efortul este depus pentru dezvoltarea pieţei muncii prin crearea, de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, a Observatorului acestei pieţi.
Detalii
06
07 2017
529

Cinci componente ale Acordului de finanţare

Guvernul, în ședința din 4 iulie 2017, a susținut semnarea a două Acorduri de finanțare. Este vorba de Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Facilitarea pentru cooperare tehnică 2016 și Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova.

Potrivit Secretarului General al Guvernului, Lilia Palii, Acordul pentru cooperare tehnică prevede finanțarea a 29 mil. euro destintate pentru asistență tehnică autorităților publice centrale în scopul dezvoltării capacităților instituționale în procesul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE.
Detalii
22
06 2017
833

TAMP: proiect de schimbare a atitudinii și comportamentului

În perioada 19 — 20 iunie 2017 s-a desfășurat prima ședință consacrată lansării Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale ,,TAMP”. La eveniment au participant echipaServiciului Fiscal de Stat, cea a Ministerului Finanțelor, a Băncii Mondiale, precum și alți parteneri de dezvoltare ai Serviciului Fiscal de Stat.

Ședința a fost deschisă de Directorul SFS, Serghei Pușcuța. În cadrul luării sale de cuvânt el a subliniat: ”Aș dori să-mi exprim gratitudinea față de Banca Mondială, pentru asistența ce ne-o oferă la modernizarea administrării fiscale, Ministerului Finanțelor pentru suportul și susținerea în promovarea reformelor, precum și partenerilor și colegilor care ne sunt alături în munca depusă zi cu zi în scopul îmbunătățirii eficienței administrării fiscale.”
Detalii
14
06 2017
772

Noi oportunităţi de promovare a tinerilor

Organizațiile specializate în angajarea tinerilor, dezvoltarea abilităților profesionale ale acestora și participrea lor la diverse programe sociale, vor putea beneficia de granturi pentru realizarea diferitor proiecte în acest sens.
Detalii
17
03 2017
497

Pavel Filip: Trebuie să avem mai puține strategii, dar reale

Joi a avut loc ședința Consiliului Național de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă, prezidată de Prim-ministrul Pavel Filip şi de coordonatorul rezident al ONU, reprezentant permanent al PNUD în Republica Moldova, Dafina Gercheva. La eveniment a fost prezentat raportul privind realizarea obiectivelor Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030.
Detalii
08
02 2017
735

Salariile în plic: prejudiciu estimat la 5 mld. lei

Salariile în plic prejudiciază în fiecare an bugetul public naţional cu aproximativ cinci mld. de lei.

Peste 80% din economia Republicii Moldova este una nefiscalizată, iar cel mai mare procent de angajări nedeclarate se inregistrează în agricultură, construcţii, comerţ, în domeniul hotelier şi cel de agrement.
Detalii
09
12 2016
480

Moldova a semnat un acord de colaborare cu FAO pentru următorii patru ani

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) va contribui la promovarea unei agriculturi durabile și competitive în Moldova. Ssusținerea sectorului agroalimentar din RM pentru ca acesta să devină mai competitiv pe plan internațional, mai durabil, mai rezistent la schimbările climatice, precum și consolidarea dezvoltării rurale sunt obiectivele unui acord semnat între Moldova și FAO.
Detalii