23
04 2021
373

Economia incluzivă: scenariul de bază și cel alternativ

Până în anul 2030 este preconizată o creștere accelerată a investițiilor publice cu  67%  în scenariul de bază, iar în scenariul alternativ, în termeni reali, creșterea acestora ar putea fi de 3,7 ori. De asemenea, cu efortul sectorului public și privat,  autoritățile planifică intensificarea creșterii economice pe termen scurt, dar și în majorarea substanțială, de aproape 2 ori, a stocului de capital productiv.
 
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030  a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.


Detalii

15
01 2021
593

„Start pentru tineri”, extins

Termenul de implementare al Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă” va fi extins de la 3 la 6 ani, în scopul susținerii afacerilor create de tineri. Respectiv, bugetului estimativ de implementare va fi majorat de la 60 mil. lei la 120 mil. lei.
 
Proiectul pentru modificarea HG nr. 973/2018 cu privire la aprobarea Programului a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii în colaborare cu ODIMM și propus pentru examinare secretarilor generali în ședința desfășurată ieri, 14 ianuarie 2021.
 

Detalii
02
07 2020
558

Obiectivele dezvoltării economice durabile

Dezvoltarea afacerilor și forța de muncă, protecția consumatorului, calitatea produselor și serviciilor, domeniul construcțiilor, amenajarea teritoriului și urbanism, tehnologia informației, securitate și eficiență energetică, transport și infrastructura drumurilor sunt domenii de activitate ale Guvernului cu relevanță directă asupra obiectivelor dezvoltării economice durabile și incluzive. Acestea sunt incluse în documentele de politici publice monitorizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
 
Autoritatea a prezentat viziunea privind documentul de planificare strategică racordat la strategia națională „Moldova 2030” în cadrul unei ședințe cu participarea Primului ministru, Ion Chicu, ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

Detalii
17
12 2019
838

IFAD VIII: transformarea zonei rurale

Republica Moldova ar putea beneficia de un acord de finanțare în sumă de circa $20,87 mil. – credit pe termen lung și $5,537 mil. – grant nerambursabil pentru realizarea proiectului „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale” (IFAD VIII). Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultare proiectul Decretului Președintelui RM privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de Finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă.

În componența delegației oficiale pentru negocierea proiectului vor fi incluși reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Justiției, Ministerului Economiei și Infrastructurii și Cancelariei de Stat, precum și ai MADRM.
Detalii
16
10 2019
764

Horticultura. Realități și perspective

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului consideră că produsele horticole autohtone ar putea fi mai competitive pe plan internațional datorită mobilității producătorilor (companii mici, suprafețe mici, adaptabilitate relativ ușoară) și promovării anumitor produse pe diverse piețe noi, de nișă, dar și poziționării geografice a țării. Avantaje competitive ar trebui să fie și implementarea tehnologiilor noi în domeniul producerii, post-recoltării și marketingului agricol. Prevederile sunt incluse în Programul de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2019-2025, propus de autoritate pentru consultări publice.

Documentul reflectă politicile Guvernului cu privire la eforturile și intervenţiile în sectorul horticol, acestea fiind direcţionate spre dezvoltarea domeniului, care este extrem de important pentru economia națională, fiind inclus și în Strategia Națională de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2018-2020.
Detalii
10
10 2018
859

“Moldova 2030”. Prognoza economică

În anul 2017, ponderea impozitelor nete pe produs în PIB a crescut până la 15,9% datorită înviorării cererii interne, precum și îmbunătățirii administrației fiscale, se constată proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” în contextul analizei structurii PIB după resurse.

Suplimentar, în nota informativă la proiect se spune că structura și destinația cheltuielilor publice urmează a fi adaptată, pe termen mediu, la obiectivele strategice de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.
Detalii
12
09 2018
636

Moldova-SUA: lansarea Grupului economic de lucru

În Republica Moldova a avut loc lansarea Grupului economic de lucru pe marginea Dialogului Strategic RM-SUA. La şedinţă au participat ministrul Economiei şi Infrastructurii Chiril Gaburici, asistentul adjunct principal al Secretarului de Stat în Biroul privind cooperarea comercial-economică în cadrul Departamentului de Stat al SUA, Brian D. McFeeters, delegațiile Republicii Moldova și Statelor Unite ale Americii. Reuniunea este o platformă de lucru privind cooperarea economică bilaterală moldo-americană.

Referindu-se la rezultatele reuniunii, Chiril Gaburici a menționat că ambele părți au reafirmat angajamentul față de dezvoltarea relațiilor comercial-economice bilaterale reciproc avantajoase, specificând că au fost trasate obiectivele principale pentru cooperarea moldo-americană pentru o creștere economică durabilă.
Detalii
07
11 2017
1898

Problemele pieţei muncii vor fi soluţionate de Observator

În RM a fost lansată activitatea celui de al VI Grup de lucru al Consiliului economic pe lângă Prim-ministru. De acestă data efortul este depus pentru dezvoltarea pieţei muncii prin crearea, de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, a Observatorului acestei pieţi.
Detalii
06
07 2017
945

Cinci componente ale Acordului de finanţare

Guvernul, în ședința din 4 iulie 2017, a susținut semnarea a două Acorduri de finanțare. Este vorba de Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Facilitarea pentru cooperare tehnică 2016 și Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova.

Potrivit Secretarului General al Guvernului, Lilia Palii, Acordul pentru cooperare tehnică prevede finanțarea a 29 mil. euro destintate pentru asistență tehnică autorităților publice centrale în scopul dezvoltării capacităților instituționale în procesul de implementare a Acordului de Asociere RM-UE.
Detalii
22
06 2017
1290

TAMP: proiect de schimbare a atitudinii și comportamentului

În perioada 19 — 20 iunie 2017 s-a desfășurat prima ședință consacrată lansării Proiectului de Modernizare a Administrării Fiscale ,,TAMP”. La eveniment au participant echipaServiciului Fiscal de Stat, cea a Ministerului Finanțelor, a Băncii Mondiale, precum și alți parteneri de dezvoltare ai Serviciului Fiscal de Stat.

Ședința a fost deschisă de Directorul SFS, Serghei Pușcuța. În cadrul luării sale de cuvânt el a subliniat: ”Aș dori să-mi exprim gratitudinea față de Banca Mondială, pentru asistența ce ne-o oferă la modernizarea administrării fiscale, Ministerului Finanțelor pentru suportul și susținerea în promovarea reformelor, precum și partenerilor și colegilor care ne sunt alături în munca depusă zi cu zi în scopul îmbunătățirii eficienței administrării fiscale.”
Detalii