04
02 2021
240

GIZ: puteți contribui acum la dezvoltarea țării

Proiectul GIZ „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030” a lansat un concurs de proiecte în cadrul Fondului de Inovare pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în Republica Moldova. Fondul a fost creat cu scopul de a susține implementarea a cel puțin șase proiecte inovative de scară mică. Astfel, puteți contribui acum la dezvoltarea țării prin aplicarea cu o propunere de proiect în unul din următoarele trei domenii: finanțe publice, domeniul social sau mediul înconjurător.


Detalii
21
08 2020
290

În Moldova ar putea fi creat un consiliu consultativ pentru turism

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consutare publică proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pentru Turism, pe lângă Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

Acesta va fi un organ  consultativ în problemele dezvoltării, promovării şi finanțării domeniului turismului din Republica Moldova, care va funcționa pe principii benevole, fără statut de persoană juridică.

Detalii
23
07 2020
518

Noi oportunități pentru ÎMM

Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor beneficia de noi programe de dezvoltare. Un memorandum de cooperare a fost semnat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE).
 
Instituțiile și-au propus inițierea unor proiecte comune de dezvoltare a ÎMM, susținerea antreprenoriatului local și instituționalizarea educației financiare și a serviciilor conexe în cadrul ODIMM prin activități de consultanță și de consolidare a capacității întreprinderilor.

Detalii
27
09 2019
1049

Managerul nesuferit: 34 tipologii descrise de angajați

Sunt metode testate, în sensul că sunt propuse chiar de angajați. Managerul nesuferit este destul de întâlnit. Acum ceva timp am lansat un concurs pe www.traininguri.ro, iar vizitatorii siteului au propus și au votat propuneri de manageri nesuferiți. Este evident că am avut de-a face cu o abordare unilaterală a problemei, doar dinspre angajați. Cu toate acestea, nu putem să negăm experiențele oamenilor care au avut de-a face cu manageri nesuferiți. Citirea celor 34 de profiluri de mai jos poate fi foarte folositoare persoanelor aflate într-una sau mai multe dintre cele patru situații:
Detalii
18
09 2019
597

Ce facilități sunt necesare pentru dezvoltarea antreprenoriatului social

Cea de-a doua ședință a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriatul Social și-a desfășurat lucrările la 17 septembrie 2019. În cadrul evenimentului, care a avut loc la Ministerul Economiei și Infrastructurii, au fost puse în discuție componența grupului de lucru pentru analiza activității persoanelor juridice cu statut de întreprindere socială sau întreprindere socială de inserție, precum și despre provocările privind dezvoltarea antreprenoriatului social în țara noastră.

Conform Raportului de analiză elaborat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în cadrul proiectului „Economic Policy Advice to the Moldovan Government”, antreprenoriatul social în Moldova se află în primele sale etape de dezvoltare și nu poate crește fără eforturi constante, susținute de toți actorii implicați.
Detalii
28
05 2019
658

Cerințe pentru dezvoltarea rețelei electrice de distribuție

Rețelele electrice de distribuție se vor dezvolta în baza unei proceduri descrise în Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție. Documentul a fost publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în Monitorul Oficial din 24 mai curent. Procedura nu se aplică în cazul întovărășirilor pomicole, cooperativelor de construcție a garajelor și a altor asociații de coproprietari din intravilanul sau extravilanul localităților și nici în cazul în care în autorizația de construire se prevede dezvoltarea rețelei electrice din contul beneficiarului.

Documentul are drept scop stabilirea modului de elaborare, evaluare și aprobare a rețelelor electrice de distribuție, etapelor și procedurii de dezvoltare a acestora și a responsabilităților părților implicate în proces.
Detalii
14
05 2019
616

UNIDO în Moldova

Republica Moldova va primi sprijin de la Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) pentru creșterea productivității industriale, stimularea antreprenoriatului, încurajarea inovațiilor și aplicarea celor mai bune practici pentru integrarea deplină pe piețele Uniunii Europene și în lanțurile de valori globale.

Aceste obiective, dar și altele, la fel de importante, au fost discutate în cadrul lansării Programului de țară UNIDO pentru Dezvoltare Inclusivă și Durabilă în Republica Moldova pentru perioada 2019-2023.
Detalii
09
11 2018
567

Moldova în următorii 10 ani

Economie durabilă și incluzivă, capital uman și social robust, instituții oneste și eficiente și un mediu ambiant sănătos — aceștia sunt cei patru piloni ai Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”. Documentul a fost aprobat ieri de Guvern.

Strategia „Moldova 2030” este un document de viziune strategică, care indică direcția de dezvoltare a țării ce trebuie urmată în următorul deceniu, are la bază 10 obiective ce se referă la creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice, creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile publice și condiții de locuit, ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale.
Detalii
27
09 2018
578

Twinning: instruirea formatorilor în domeniul auditului intern

Prin intermediul Proiectului Twinning „Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, Ministerul Finanțelor anunță concurs pentru selectarea participanților la cursul de instruire a formatorilor în domeniul auditului intern, care se va desfășura în perioada noiembrie 2018 – martie 2019.

Conform Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.124 din 2 februarie 2018, Ministerul Finanțelor intenționează să fortifice profesiile din domeniul managementului finanțelor publice.
Detalii