06
03 2020
171

Diaspora 2025: planul de acțiuni pentru următorii doi ani

În anul curent, cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, PNUD Moldova și OIM Moldova, ar putea fi instituit consiliul bilateral Guvern-diasporă. Măsura este inclusă în Planul de acțiuni pentru anii 2020-2021 privind implementarea Strategiei Naționale „Diaspora 2025”. Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea planului de acțiuni a fost discutat în cadrul ședinței secretarilor generali din 5 martie 2020.
Detalii
14
06 2019
223

Diaspora Acasă Reușește

Din numărul total de 35 de dosare depuse spre finanțare în cadrul programului „DAR 1+3” (Diaspora Acasă Reușește) 30 de propuneri de proiecte au fost declarate eligibile. Acestea vizează domeniile protecției mediului înconjurător, economic, eficienței energetice, culturii, infrastructurii, educației și protecției sociale.

Proiectele vor fi susținute financiar în baza formulei „1+3”: Guvern, diasporă, autoritatea publică locală și partenerii de dezvoltare/ donatorii.

Membrii Comitetului de evaluare și supraveghere a proiectelor au remarcat interesul sporit al autorităților administrației publice locale față de Programul „DAR 1+3”. Totodată, ei au exprimat recunoștință față de partenerii implicați în realizarea proiectelor, care au un impact major asupra dezvoltării socio-economice locale a țării.
Detalii
22
04 2019
385

Diaspora Engagement HUB (DEH): un nou apel de granturi

Biroul relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat lansează apelul pentru o nouă rundă de granturi în cadrul Programului Diaspora Engagement HUB (DEH).

DEH este un program de granturi tematice, destinat cetățenilor originari din RM aflați peste hotare și se desfășoară cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților instituționale ale Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, în faza a II-a.
Detalii
06
08 2018
441

Proiectele moldovenilor din diasporă vor fi susținute de Guvern

Executivul a aprobat Hotărârea privind implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, prevăzută pentru perioada 2019-2025.

Scopul Programului constă în mobilizarea potențialului uman și financiar din diasporă pentru dezvoltarea socio-economică locală a Republicii Moldova. Proiectele vor fi depuse în baza Regulamentului privind implementarea proiectelor în cadrul Programului „DAR 1+3”, ce stabilește procedurile de susținere financiară nerambursabilă din bugetul de stat și de monitorizare a implementării proiectelor de dezvoltare locală.
Detalii
30
05 2018
881

Diaspora Acasă Reușește

Asociațiile diasporei, cele de băștinași, grupurile de inițiativă și cetățenii stabiliți în străinătate sau reveniți, precum și autoritățile publice locale vor fi susținute de către Guvern în implementarea proiectelor.

Cancelaria de Stat propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea și implementarea Programului Diaspora Acasa Reușește „DAR 1+3”, ce conține Conceptul Programului, Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor din cadrul acesuia „și componența instituțională a Comitetului de evaluare și supraveghere al proiectelor în cadrul Programului „DAR 1+3”.
Detalii
08
11 2017
519

În 9 luni, diaspora a majorat transferurile cu 9,1%

Volumul total al transferurilor bancare din străinătate în favoarea persoanelor fizice din Moldova a atins în trimestrul III $320,52 mil. în creștere cu 9,1% față de trimestrul III din 2016. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, 85,3% din volumul total al transferurilor au fost efectuate prin sisteme de transfer bancare (în dolari SUA, euro și ruble rusești), fără deschiderea conturilor, iar restul – prin virament pe conturi bancare (în diferite valute).
Detalii
19
09 2017
544

Diaspora va aprecia capacităţile insituţionale ale ţării de baştină

Hotărârea Guvernului cu privire la mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporă, migrație și dezvoltare, ce are ca scop coordonarea activităților tuturor părților implicate în dialogul cu cetăţenii nostril peste hotare – autorități publice centrale și locale, societate civilă, mediul academic, organizațiile internaționale — a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 335-339 din 15 septembrie curent.
Detalii
19
09 2017
1018

Cetățenii RM reîntorși de peste hotare vor primi suport pentru reintegrare

Cetățenii Republicii Moldova reîntorși de peste hotare vor beneficia de acțiuni ce au ca scop reintegrarea lor în societate. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova de peste hotare a fost publicată în Monitorul Oficial, nr.335-339 din 15 septembrie 2017.

Planul conține peste 20 de acțiuni, majoritatea dintre ele fiind susținute financiar de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare.
Detalii