09
10 2020
985

Diferența de sumă și de curs în cazul exploatării mijlocului fix achitat în rate

Agentul economic „X” în baza contractului de vânzare-cumpărare a achiziționat în august 2020 un utilaj (mijloc fix) de la întreprinderea „Y” (ambele rezidente ale RM). Valoarea obiectului contractului este exprimată în unități convenționale, iar achitarea s-a efectuat în părți egale: prima parte în ziua transmiterii utilajului în baza facturii fiscale emise de furnizor, iar a doua - peste 2 luni. Astfel, s-a format o diferență de sumă ținând cont de cursul valutar. În asemenea caz cum se constată în contabilitatea financiară și în scopuri fiscale diferența de sumă, ținând cont de faptul că utilajul a fost pus în funcțiune peste o săptămână de la procurarea acestuia?


Detalii
12
11 2019
7019

Modificările la SNC ”Diferențe de curs valutar și de sumă”, în vigoare din 1 ianuarie 2020

La momentul actual, un interes deosebit pentru contabili prezintă modificările Standardelor Naționale de Contabilitate care vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2020. În acest sens, se prezintă explicații detaliate cu referință la modificările efectuate pentru fiecare standard care pot fi utile contabililor, în funcție de particularitățile activității entității.

Conform modificărilor la SNC ”Diferențe de curs valutar și de sumă”, prin expunerea pct.3 în redacția nouă s-a stabilit domeniul de aplicare a Standardului. Astfel, acesta se aplică la contabilizarea diferenţelor de curs valutar şi de sumă, cu excepţia diferenţelor aferente conversiei indicatorilor situaţiilor financiare ale entităţilor din străinătate incluşi în situaţiile financiare consolidate ale entităţii-mamă.
Detalii
20
07 2018
1172

Baza impozabilă şi diferenţa de sumă

La importul de mărfuri în declarația de import în rândul 12 se reflectă suma transportului în MDL. Transportatorul eliberează factura fiscală la data devamării cu suma exprimată în valuta naţională la cursul BNM. În cazul în suma din declarație şi factură diferă pâna la 10 bani, putem primi factura?
Detalii
22
02 2018
989

Diferenţa de sumă la achitarea produselor cu tichetul de masă

În cazul achitării plăților pentru produsele alimentare cu tichetul pe purtători de hârtie, suma procurării poate fi mai mică decât valoarea nominală a tichetului, iar comerciantul este limitat prin lege să ofere restul în bani. Ce se întâmplă cu surplusul de bani, care se acumulează la comerciant? Cum va fi contabilizat?

La procurarea produselor alimentare cu o valoare mai mică decât valoarea nominală a tichetului, diferența nu se rambursează sub formă de bani.
Detalii
03
02 2018
3968

Diferenţa de curs şi de sumă

Întreprinderea are încheiat un contract cu un cumpărător rezident din Moldova, la marfă se aplică TVA 20%, valuta stabilită în contract este dolarul SUA. Marfa se livrează, dar achitarea se face peste de 30 zile, respectiv, cursul valutar este diferit.
1) Cum se facturează diferența de curs valutar (ce înscriere se face în factură? Diferența de curs?
2) În caz că diferența e negativă, ea este deductibilă fiscal?
3) TVA se aplică la diferența de curs și în caz că e negativă e deductibilă?

Detalii
19
06 2017
1905

Seminar practic: Ce trebuie să știe un manager despre impozite și taxe

— Ți s-a întâmplat vreodată să crezi că tu și contabilul vorbiți limbi diferite?
— Ai momente de ezitări în luarea deciziilor?
— Crezi că plătești prea multe impozite?
— Nu-ți cunoști drepturile și obligațiile în calitate de contribuabil?

Dacă ai răspuns măcar la o singură întrebare cu ”DA”, atunci te afli la timpul și momentul potrivit. Noi știm „leacul”!
Detalii
30
01 2017
1633

Privind apariția diferențelor de curs valutar și de sumă

Doi agenți economici rezidenți încheie un contract de locațiune, în care se indică prețul locațiunii în unităţi convenţionale aplicând lunar cursul de schimb al leului moldovenesc cu 10 zile înainte de data achitării, iar data achitării este cel târziu ultima zi a lunii. Apare oare diferența de sumă în cazul în care locatorul îi prezintă locatarului nota de plată aplicând cursul valutar la data stabilită de părți în contract – 10 zile înainte de data achitării?
Detalii
16
11 2015
12862

Diferența de sumă: conținut, aspecte contabile și fiscale

Noțiunea de „diferență de sumă” a fost pusă în aplicare în limbajul nostru profesional-contabil (în publicații, articole, explicații fiscale) cîțiva ani în urmă, pe neașteptate, fără ca această noțiune să se regăsească în careva acte normative privind reglementările contabile sau fiscale.
Detalii