16
09 2022
134

e-TAXCON'22: digitalizarea relațiilor fiscale și instrumente noi de finanțare

Tendințele regionale de impozitare, stimularea instrumentelor alternative de finanțare a afacerilor (crowdfunding, venture capital, business angels, leasing, factoring, emiterea de obligațiuni corporative), precum și regimul fiscal al acestora au fost discutate astăzi, 16 septembrie, în cea de-a doua zi a conferinței e-TAXCON'22.

 

Potrivit studiu prezentat de Oana Stanciu, PwC Romania, zona de fintech are un potențial mare în Republica Moldova și urmează a fi dezvoltată în continuare. Totodată, programele de finanțare nu sunt suficient cunoscute de companii. ÎMM-urile,
Detalii

05
09 2022
239

Gestionarea sistemului asigurărilor obligatorii de asistență medicală va fi digitalizată

Identificarea și luarea la evidență primară a persoanelor asigurate și neasigurate din Republica Moldova, dar și evidența prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice va putea fi efecutată centralizat, prin intermediul unei platforme. În Monitorul Oficial din 2 septembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 575 din 3 august 2022, prin care a fost aprobat Conceptul Sistemului informațional integrat „Asigurare obligatorie de asistență medicală”, care are drept scop crearea unei baze de date unificate și sistematizate privind gestionarea sistemului AOAM din Moldova.


Detalii

10
08 2022
143

Promovarea acțiunilor de digitalizare a economiei continuă

Misiunea Strategiei Naționale de Transformare Digitală 2030 (Strategie) constă în realizarea unei guvernări publice eficiente, a competitivității în toate sferele vieții și a bunăstării cetățenilor. În ședința Consiliului consultativ pentru digitalizare de pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, ce a avut loc astăzi, 10 august, s-au discutat prioritățile naționale în domeniul transformării digitale și evoluția promovării Strategiei.


Detalii

10
08 2022
230

Comerțul electronic: adresa unităților comerciale și informarea privind metodele de plată

Ministerul Economiei continuă promovarea inițiativelor ce au drept scop digitalizarea economiei naționale. În acest context, cu suportul Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru și al USAID Moldova, a fost elaborat și propus pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (stimularea comerțului electronic).
 
Astfel, se propune completarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior cu prevederi referitoare la adresa unităților comerciale de comerț online.
Detalii
08
07 2022
89

Prelucrarea datelor cu caracter personal și digitalizarea economiei: Politica de confidențialitate. Termeni și condiții

Cunoști dacă ești obligat sau nu să te înregistrezi în calitate de operator de date cu caracter personal?
Ești la curent cu recentele modificări aferent Legii privind protecția datelor cu caracter personal și Legii digitalizării economiei, în vigoare din 01.01.2022?
Întâmpini neclarități privind întregul proces de prelucrare a datelor cu caracter personal?

 

Participă în cadrul trainingului din 15 iulie ,,Prelucrarea DATELOR CU CARACTER PERSONAL și Legea Digitalizării Economiei. Politica de confidențialitate. Termeni și condiții”. Trainingul este destinat tuturor directorilor, contabililor, managerilor de resurse umane și alte persoane care prelucrează date cu caracter personal.


Detalii
24
06 2022
321

Lansarea Programului de transformare digitală a IMM-urilor

Programul de stat de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) este unul de susţinere a dezvoltării sectorului IMM-urilor și are ca scop creșterea economică a acestora prin digitalizare și valorificarea potențialului inovativ. Obiectivul Programului constă în susținerea întreprinderilor prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea propriilor afaceri, precum și facilitarea accesului pe piețele interne și externe.

 

Astăzi, 24 iunie, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) – autoritatea de implementare, a lansat Programul, care se va desfășura pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de extindere în limita mijloacelor financiare disponibile.


Detalii

16
05 2022
171

Protecția datelor cu caracter personal. Politica de confidențialitate & termeni și condiții pe pagina web

Cunoști dacă ești obligat sau nu să te înregistrezi în calitate de operator de date cu caracter personal?

Ești la curent cu recentele modificări aferent Legii privind protecția datelor cu caracter personal și Legii digitalizării economiei, în vigoare din 01.01.2022?

Întâmpini neclarități privind întregul proces de prelucrare a datelor cu caracter personal?


Detalii
03
05 2022
423

Lichidarea Registrului de evidență al operatorilor de date cu caracter personal

La 10 ianuarie curent a intrat în vigoare Legea nr.175/2021 (pachetul legislativ nr.1 de digitalizare a economiei), prin care au fost operate modificări în domeniul protecției datelor cu caracter personal și potrivit căreia, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoarea Legii, Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal, ținut de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, urmează a fi lichidat prin nimicirea ireversibilă a documentelor și informațiilor stocate.


Detalii

18
04 2022
243

Digitalizarea administrării proprietății publice

Astăzi, 18 aprilie, a fost lansat proiectul de asistență pentru reforma guvernanței în cadrul întreprinderilor de stat ce urmează a fi implementat în cadrul Agenției Proprietății Publice (APP), cu suportul Fundației Soros Moldova și cu sprijinul Centrului Analitic Expert-Grup.

 

Proiectul își propune digitalizarea informației despre gestiunea proprietății publice și să consolideze capacitatea APP în vederea aplicării principiilor bunei guvernări în cadrul întreprinderilor de stat. De asemenea, se urmărește îmbunătățirea comunicării APP cu publicul privind activitatea întreprinderilor de stat, precum și elaborarea unui cadru legal eficient pentru fortificarea guvernanței corporative, în corespundere cu recomandările Fondului Monetar Internațional.


Detalii

13
04 2022
266

Programul de susținere a inovațiilor digitale și start-upurilor tehnologice

Întreprinderile micro, mici și mijlocii, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, precum și persoanele fizice care intenționează să înființeze o afacere, cu excepția celor care activează pe baza patentei și a persoanelor juridice de drept public, vor putea beneficia de suport financiar în cadrul unui nou program.

 

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi, 13 aprilie 2022, proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de susținere a inovațiilor digitale și start-upurilor tehnologice, ce urmează a fi implementat de ODIMM.


Detalii