16
11 2016
1266

Î.S. „Poșta Moldovei” un partener de încredere în distribuirea „Semnăturii electronice Fiscservinform”

Dezvoltarea tehnologiei digitale și necesitatea îmbunătăţirii continue a serviciilor electronice la cerinţele actuale ale societăţii, a impulsionat Î.S. „Fiscservinform” să-și eficientizeze procesele de activitate. Astfel, începînd cu 1 octombrie 2016 Î.S. „Fiscservinform” a stabilit relații de parteneriat cu Î.S. „Poșta Moldovei”.
Detalii
19
07 2016
781

Distribuirea volumului de apă pe apartamente este prerogativa gestionarului reţelelor

Urmare a numeroaselor petiţii, parvenite de la consumatorii deserviţi de către întreprinderile municipale de gestionare a fondului locativ (ÎMGFL), care-şi exprimă dezacordul cu volumul de apă și de canalizare suplimentar calculat şi expus spre plată, S.A. „Apă-Canal Chișinău” vine cu explicaţiile de rigoare.
Detalii