16
11 2018
683

Notarii vor putea desface căsătoriile

Desfacerea căsătoriilor cu acordul soților va putea fi făcută și de notari. Parlamentul a votat ieri în lectură finală proiectul de lege elaborat în scopul asigurării reglementării procedurii notariale în vederea adaptării la noile reglementări în materie civilă, precum și dezvoltarea domeniului procedurii notariale.

Autorii consideră că instituirea procedurii desfacerii căsătoriei de către notar va diminua sarcina asupra instanțelor de judecată și ale organelor de stare civilă. Acest fapt va duce la creșterea calității actului justiției, în rezultatul diminuării ponderii acțiunilor în instanțe, dar și diminuarea cheltuielilor suportate de persoanele care se adresează prin intermediul procedurii notariale necontencioase.
Detalii
17
02 2017
1328

Efectele divorțului, în cazul în care unul din soți a beneficiat de scutirea suplimentară a soției (soțului) și scutirea pentru persoane întreținute, iar pe parcursul anului fiscal aceștia au întrerupt relația de căsătorie

Pentru început menționăm că scutirile de care poate beneficia persoana fizică cetățean și la care aceasta potrivit prevederilor legislației în vigoare are dreptul se acordă sau la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul.
Detalii
11
08 2016
924

Despre calcularea creșterii de capital în cazul partajării averii între foștii soți în urma divorțului

Urmează a fi calculată creșterea de capital în cazul partajării averii între foștii soți în urma divorțului? Care va fi baza valorică în cazul transmiterii proprietății?

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) și b) din CF, creşterea sau pierderile de capital nu se recunosc în cazul redistribuirii (transmiterii) proprietății:

  1. între soți; sau

Detalii