21
02 2022
255

Digitalizarea serviciului de determinare a dizabilității și capacității de muncă

Procedurile de determinare a dizabilității și capacității de muncă vor fi digitalizate, ceea ce va permite eficientizarea interacțiunilor între toate instituțiile vizate cu beneficiarii din domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, fiind create interfețe bidirecționale prin care va fi posibilă depunerea cererilor și dosarelor în format electronic și urmărirea stadiului aprobării dosarului.

În Monitorul Oficial din 18 februarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 50 din 2 februarie 2022 pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Determinarea dizabilității și capacității de muncă” (SI DDCM) și a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea acestuia.


Detalii

10
01 2022
398

Reexaminarea pensiei a fost solicitată de doar 3336 beneficiari

Din circa 22000 de cereri pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă prognozate pentru anul curent în primele zile ale anului 2022 au fost depuse doar 3272 cereri, iar din 2000 prevăzute pentru reexaminarea pensiei de dizabilitate – 64 cereri, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Reamintim că, de la 1 ianuarie 2022, dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl au beneficiarii cărora li s-a stabilit pensia după 1 ianuarie 1999 şi au realizat un stagiu de cotizare după ieşirea la pensie de la 5 la 7 ani, precum și pensiile de dizabilitate stabilite până la 1 ianuarie 1999 pentru persoanele care au un stagiu de cotizare de la 2 ani după realizarea dreptului la pensie de dizabilitate.
Detalii
24
04 2020
623

Digitizarea serviciului public „Determinarea dizabilității și capacității de muncă”

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare un proiect de hotărâre, elaborat în contextul realizării procesului de reinginerie și digitizare a serviciului public „Determinarea dizabilității și capacității de muncă”.

Aprobarea modificărilor propuse va asigura creșterea calității și accesibilității populației la serviciul public menționat, prin:
• simplificarea procedurii de depunere a documentelor pentru determinarea gradului de
dizabilitate — excluderea formularelor și documentelor pe suport de hârtie, care la moment sunt prezentate de către cetățeni/persoanele cu dizabilități, pentru determinarea gradului de dizabilitate;
Detalii
29
11 2019
1424

5. (29.2.3.63) Are dreptul contribuabilul la scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care persoana întreținută este angajată și beneficiază de scutire personală?

Dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute este reglementat de art. 35 din Codul fiscal.

Potrivit art. 35 alin. (2) din Codul fiscal persoană întreţinută este persoana care întruneşte următoarele cerințe:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
Detalii
26
11 2019
2242

Perioada de îngrijire a persoanei cu dizabilitate severă va fi asimilată stagiului de cotizare

Perioada de îngrijire a persoanei cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, tutore, curator până la angajarea acesteia în funcția de asistent personal, indiferent de vârsta persoanei cu dizabilități severe, ar putea fi asimilată stagiului de cotizare.

Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative.
Detalii
11
11 2019
1340

Acordarea pensiei de dizabilitate necesită stagiu de cotizare

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, în scopul aducerii în concordanță a legi prenotate cu Hotărârile Curții Constituționale nr. 29 din 22 noiembrie 2018 și nr. 19 din 24 septembrie 2019 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.

La data de 22 noiembrie 2018, Curtea Constituțională a recunoscut constituțional tabelul nr. 1 din alin. (1) al art. 20 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii,
Detalii
18
10 2019
1088

3. (29.2.3.62) Are dreptul angajatorul să-i acorde angajatului scutire personală majoră, dacă acesta a prezentat adeverința eliberată de Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale, Fondul Social de Stat din stînga Nistrului (Transnistria) ?

Dreptul și mărimea scutirii personale sau scutirii personale majore acordate persoanei fizice la calcularea impozitului pe venit este stabilit în art. 33 al Codului fiscal.

Potrivit рct. 9, 17, 30 și 32 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice
Detalii
30
09 2019
750

Ordinul nr. 413 din 27.09.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale