30
07 2021
613

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

Articolul ce urmează încheie seria publicațiilor noastre oferite contribuabililor în scopul facilitării utilizării documentului electronic. Anterior am prezentat modul de transformare a fișierului creat în Word sau Excel în formatul PDF, de semnare a documentului transformat cu semnătura mobilă sau cu cea electronică de pe stik USB, iar stăzi precizăm cum poate fi verificată autenticitatea semnăturilor aplicate pe document.
 
Partea 4. Verificarea autenticității semnăturilor aplicate prin intermediul serviciului guvernamental MSign și/sau aplicației „MoldSign”
 


Detalii

28
07 2021
611

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

Publicația noastră continuă prezentarea oportunității de implementare a  circulației  documentelor electronice în toate domeniile posibile pentru a optimiza resursele umane, de timp, materiale etc. În articolul plasat anterior am descris modul de transformare a documentului din format Word sau Excel în format PDF, iar astăzi vom descrie procesul de semnare electronică a documentului transformat.
 
Partea 2. Semnarea electronică a documentului transformat în format PDF cu semnătura electronică de pe stik USB
27
07 2021
629

Documentul electronic: crearea, semnarea, verificarea autenticității semnăturii

Circulația documentelor electronice în RM a avansat semnificativ în ultimii ani și dacă inițial documentele electronice se creau, semnau și expediau către autoritățile publice prin intermediul sistemelor informaționale automatizate, la momentul actual documentul electronic semnat cu semnătură electronică se utilizează în diferite sfere de activitate a contribuabililor, cum ar fi acte de predare-primire, contracte, corespondența dintre partenerii de afaceri, dintre contribuabili și autoritățile publice etc.
 
Majoritatea contribuabililor dețin semnătură electronică avansată calificată obținută pentru raportarea automatizată către SFS, CNAS, CNAM etc.,
Detalii
26
07 2021
1023

Aplicarea semnăturilor electronice simple și semnăturilor electronice avansate necalificate pe documentele fiscale și contabile

În adresa SFS tot mai frecvent este adresată întrebarea ce ține de aplicabilitatea tuturor tipurilor de semnături electronice pe documentele fiscale și contabile, recunoașterea documentelor semnate cu orice tip de semnătură electronică prevăzută de legislația RM, acceptarea spre deducere a cheltuielilor reflectate în baza documentelor interne în format electronic pentru care semnătura nu este obligatorie conform legii contabilității etc.
 
Pentru a răspunde la aceste întrebări, vom recapitula regimul juridic al semnăturilor electronice, a documentelor electronice și circulația electronică a acestora, care sunt reglementate
Detalii
11
12 2020
914

Instrucțiunea privind modul de expediere și recepționare a documentelor electronice, aprobată

Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice asigură circulaţia acestora și confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidentă fiscală a conturilor bancare/de plăţi, suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, soldul şi rulajul mijloacelor băneşti, ordinele incaso, mandatele de executare și documentele aferente acestuia, încheieri emise de executorii judecătorești privind aplicarea măsurilor de asigurare/executare şi alte documente, ce fac obiectul circulaţiei între Serviciul Fiscal de Stat și participanții la sistem.
 

Detalii
12
11 2020
727

SIA CCDE: circulația documentelor electronice

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune spre consultări publice proiectul  ordinului cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de expediere și recepționare a documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a documentelor electronice (SIA CCDE). Proiectul stabileşte modul de circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, Banca Națională a Moldovei, băncile comerciale, prestatorii de servicii de plată, executori judecătorești și autoritățile publice emitente de mandate de executare, precum şi regulile de utilizare a SIA CCDE.
 
Astfel, SIA CCDE asigură schimbul cu documente ce confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidență fiscală a conturilor bancare/de plăţi,
Detalii