29
06 2018
1423

Aspecte fiscale referitoare la desfășurarea activității independente în domeniul comerțului cu amănuntul

Începând cu anul 2017, legislația stabilește un regim fiscal simplificat privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care desfășoară activitate în domeniul comerțului cu amănuntul (cu excepția mărfurilor supuse accizelor) fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat.

Aceasta reprezintă o treaptă intermediară a afacerii, de la care cetățeanul urmează să progreseze odată cu dezvoltarea afacerii la alte forme de antreprenoriat convenabile, reieșind din specificul activității.
Detalii
03
05 2017
1064

Bugetul de stat, prejudiciat cu circa 15 mil. lei

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu angajații Inspectoratului Național de Investigații al IGP, au efectuat percheziții în 30 de locuri din capitală la câțiva agenţi economici, care gestionează mai multe agenţii de taxi. Mai multe persoane au fost sunt reținute.
Detalii
19
12 2016
2170

Legea privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală a fost votată, în prima lectură

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală. Proiectul prevede liberalizarea capitalului astfel încât să permită cetățenilor să declare capitalul ce le aparţine şi care anterior se afla în posesia altor persoane fizice sau nu era declarat deloc, în schimbul unei taxe de 2% din valoarea bunului. Astfel, persoanele fizice vor putea beneficia de liberalizarea capitalului, iar pentru persoanele juridice proiectul prevede doar stimularea fiscală.
Detalii
19
08 2016
19630

Noi prevederi cu privire la păstrarea documentelor contabile, modul de nimicire a acestora şi corelarea lor cu necesitatea entităţii de a fi supusă controlului fiscal în mod obligatoriu

În Monitorul Oficial din 5 august 2016 a fost publicat Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organelle administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului nr. 57 din 27 iulie 2016 (în continuare – Indicatorul). Noile reguli stabilite de Indicator au intrat în vigoare la momentul publicării în Monitorul Oficial – 5 august 2016.
Detalii
04
02 2015
1725

Modificări la preţurile formularelor tipizate de documente primare cu regim special

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor că, din 03 februarie curent, au fost introduse prețuri noi la formularele tipizate de documente primare cu regim special (inclusiv facturi şi facturi fiscale), majorarea fiind condiționată de deprecierea leului moldovenesc în raport cu principalele valute. Preţurile noi pot fi vizualizate nemijlocit în cadrul serviciului „Comanda on-line a formularelor tipizate”.
Detalii
04
08 2014
2225

În atenția contribuabililor! Contribuabilii își pot tipări individual documentele primare cu regim special

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, suplimentar la Comunicatul emis pe data de 7 iulie 2014, atenționează asupra faptului că, la data de 20 iunie 2014, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.461, din 16 iunie 2014, privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, care vizează unele aspecte ce se referă la documentele primare cu regim special.
Detalii
07
07 2014
3533

Modifcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale

Stimaţi contribuabili,

Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștință despre operarea modifcărilor la Codul fscal, în partea ce ţine de schimbarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor fiscale (aprobate prin Legea RM nr. 64 din 11.04.2014 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, publicată în MO al RM nr. 110-114 din 09.05.2014).
Detalii