22
10 2021
543

Reprezentarea în baza semnăturii electronice. Proiectul noilor prevederi

Organele cu atribuţii de administrare fiscală expun informaţia privind lipsa sau existenţa restanţelor față de buget pentru a fi accesată de către persoana fizică prin intermediul portalului guvernamental al cetățeanului și persoana juridică prin intermediul portalului guvernamental al antreprenorului. Documentele electronice descărcate din cadrul portalului guvernamental al cetățeanului și portalului guvernamental al antreprenorului sunt semnate electronic de către posesorul acestor portaluri și au aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuţii de administrare fiscală.


Detalii

19
08 2016
19597

Noi prevederi cu privire la păstrarea documentelor contabile, modul de nimicire a acestora şi corelarea lor cu necesitatea entităţii de a fi supusă controlului fiscal în mod obligatoriu

În Monitorul Oficial din 5 august 2016 a fost publicat Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organelle administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului nr. 57 din 27 iulie 2016 (în continuare – Indicatorul). Noile reguli stabilite de Indicator au intrat în vigoare la momentul publicării în Monitorul Oficial – 5 august 2016.
Detalii