27
07 2015
627

Cîte granturi a primit Moldova în acest an de la donatori

Pentru finanţarea proiectelor finanțate din surse externe din partea donatorilor externi şi investitorilor autohtoni, în semestrul I al anului 2015, au fost debursate granturi în sumă de 816,1 milioane de lei, informează NOI.md. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, granturile interne s-au cirfat la 38,5 mil. lei, iar granturile externe – la 777,6 mil. lei.
Detalii
02
07 2015
1256

Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice?

În conformitate cu prevederile art. 42 din CF, precum și Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin HG nr. 596 din 13.08.2012, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va ajusta cheltuielile cu suma donației mijloacelor bănești în favoarea persoanei fizice.
Detalii
02
07 2015
1220

În cazul efectuării donației a unui bun de către persoana juridică persoanei fizice, cum se determină obiectul impunerii cu impozitul pe venit?

Luînd în considerație prevederile art. 42 alin. (1) din CF precum că, persoana care face o donație se consideră că a vîndut bunul donat, la determinarea obiectului impozabil se va ține cont de următoarele.

Venitul în scopuri fiscale reprezintă mărimea maximă din baza valorică ajustată al activului donat sau prețul lui de piață la momentul donării.
Detalii
16
06 2015
808

5. (29.2.8.6) Care este regimul fiscal pentru cetățeni străini nerezidenți, precum și apatrizi - nerezidenți, care au primit patrimoniu cu titlu de donație?

În conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art. 71, care nu țin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri.
Detalii
16
06 2015
739

7. (29.2.8.4) În cazul efectuării donației unui activ de către persoana fizică, cum se determină obiectul impunerii cu impozitul pe venit?

Luînd în considerație prevederile art. 42 alin. 1) din Codul fiscal precum că, persoana care face o donație se consideră că a vîndut bunul donat, la determinarea obiectului impozabil se va ține cont de următoarele.

Venitul fiscal reprezintă mărimea maximă din baza valorică ajustată al activului donat sau prețul lui de piață la momentul donării.
Detalii