09
11 2015
768

2. (29.1.3.49) Vor fi permise la deduceri cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprindere în folosul Primăriei pentru construcția drumului care constituie proprietate publică?

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1), (2) și (3) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51
Detalii
28
09 2015
810

Cum se determină obligațiunea privind impozitul pe venit în cazul efectuării donației de către persoana fizică a locuinței de bază?

Indiferent de tipul activului donat, fie că este apartament,fie că este locuința de bază, conform art. 42 alin.(1) din CF, persoana care face o donație se consideră precum că a vîndut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării.
Detalii
27
07 2015
664

Cîte granturi a primit Moldova în acest an de la donatori

Pentru finanţarea proiectelor finanțate din surse externe din partea donatorilor externi şi investitorilor autohtoni, în semestrul I al anului 2015, au fost debursate granturi în sumă de 816,1 milioane de lei, informează NOI.md. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, granturile interne s-au cirfat la 38,5 mil. lei, iar granturile externe – la 777,6 mil. lei.
Detalii
02
07 2015
1319

Cum se reflectă în Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei juridice donația mijloacelor bănești efectuată persoanei fizice?

În conformitate cu prevederile art. 42 din CF, precum și Modului de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit, aprobat prin HG nr. 596 din 13.08.2012, la determinarea obiectului impozabil cu impozitul pe venit se va ajusta cheltuielile cu suma donației mijloacelor bănești în favoarea persoanei fizice.
Detalii
02
07 2015
1300

În cazul efectuării donației a unui bun de către persoana juridică persoanei fizice, cum se determină obiectul impunerii cu impozitul pe venit?

Luînd în considerație prevederile art. 42 alin. (1) din CF precum că, persoana care face o donație se consideră că a vîndut bunul donat, la determinarea obiectului impozabil se va ține cont de următoarele.

Venitul în scopuri fiscale reprezintă mărimea maximă din baza valorică ajustată al activului donat sau prețul lui de piață la momentul donării.
Detalii