19
11 2014
1166

4. (29.1.3.16) Se vor permite la deducere cheltuielile de organizare a unei acțiuni publice (concurs, sărbătoare, etc) la solicitarea autorităților publice doar în baza unei scrisori?

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricăror donații făcute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil.
Detalii
07
11 2014
1437

Entitatea intenționează să acorde un bun material cu titlul de donație unei persoane fizice care nu este angajatul acesteia. Codul fiscal stabilește că din suma donației acordate unei persoane fizice nu urmează de a se reține impozitul pe venit. Dar primele de asigurări obligatorii de asistență medicală urmează de a fi reținute?

Conform alin. (1) art. 827 din Codul civil, prin contractul de donație o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părți (donatar). Potrivit lit. i) art. 20 din CF, patrimoniul primit de către persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova cu titlu de donație sau de moștenire nu constituie sursă de venit impozabil cu impozitul pe venit.
Detalii
10
09 2014
2671

Persoana fizică-cetățean a primit prin donație un apartament. Cum se va calcula creșterea de capital și cine urmează să declare în cazul existenței acesteia?

Este necesar de menționat că regulile generale cu privire la momentul încheierii contractului de donație sînt stabilite în Titlul III „Categorii de obligații”, Capitolul III „Donația” din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 1107 din 06.06.2002 (publicat în MO Nr. 82-86 din 22.06.2002).

În conformitate cu prevederile art. 827 alin. (1) din Codul Civil, prin contract de donație, o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părți (donatar).
Detalii
10
07 2014
1550

Cum urmează a fi reflectate în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, donaţiile şi sponsorizările în formă bănească, efectuate în scopuri filantropice şi donaţiile efectuate în adresa persoanelor fizice şi organizaţiilor comerciale?

Potrivit pct. 10 din Regulamentul cu privire la modul de confirmare a donaţiilor pentru scopuri filantropice şi/sau de sponsorizare, aprobat prin HG RM nr. 489 din 04.05.1998, organizaţiile care acordă ajutor de binefacere sau sponsorizare şi organizaţiile care beneficiază de ajutor filantropic sau sponsorizare, după expirarea anului fiscal urmează să prezinte dări de seamă în organul fiscal teritorial despre sumele acordate şi utilizarea lor.
Detalii
18
12 2013
1394

Republica Moldova a primit încă o donaţie din partea Guvernului SUA

Prim-ministrul Iurie LEANCĂ a participat astăzi la ceremonia de transmitere a 35 de autoturisme şi a unui lot de echipament specializat Serviciului Vamal şi Poliţiei de Frontieră. Donaţia este oferită de către Guvernul SUA în cadrul unui proiect desfăşurat de Agenția de Apărare și Reducere a Amenințărilor a Departamentului Apărării al SUA şi vizează cooperarea pentru securitatea frontierelor şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă.
Vizualizează 3 fotografii →
18
03 2013
1806

Victoria Belous: "Regimul fiscal al venitului obținut de la înstrăinarea imobilelor obținute de persoane fizice cetățeni prin donație"

Conform art. 42 Cod fiscal, persoana care face o donaţie se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui de piaţă la momentul donării. Calcularea bazei valorice ajustate a proprietăţii la momentul donaţiei se efectuează ţinînd cont de prevederile art. 26 şi conform art. 38 alin. (1) şi (2), separat pe fiecare obiect donat.

Baza valorică a proprietăţii donate se consideră, pentru destinatar, mărimea determinată în conformitate cu alin. (1) art. 42 Cod fiscal.
Detalii