21
10 2019
1678

Utilizarea categoriilor persoanelor asigurate

Urmare a introducerii în Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate a categoriilor noi pentru concediile acordate la înregistrarea căsătoriei, la decesul rudelor etc., rugăm să ne explicaţi cum urmează de declarat în tab. nr. 3 al Dării de seamă IPC 18 zilele care se acordă angajaților donatori de sânge în conformitate cu prevederile Codului muncii?

Conform prevederilor art. 190 al Codului muncii (CM), angajatorul este obligat să permită, fără nici o piedică, prezentarea salariaților donatori de sânge la instituțiile medicale în ziua donării sângelui sau a derivatelor de sânge pentru utilizarea lor în scop terapeutic, menținând donatorilor salariul mediu şi asigurând-i, în caz de necesitate, cu transport.
Detalii
15
10 2018
371

10. (28.11.9) Se vor restitui sumele TVA achitate de donatori, implementatori sau de beneficiarii proiectelor de asistență tehnică și/sau investițională pentru procurările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectelor menționate în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, efectuate până la includerea tratatelor internaționale respective în anexele menționate?

Potrivit prevederilor art.104 lit.c1) din Codul fiscal
Detalii
18
06 2018
717

Dreptul Beneficiarului de a emite scrisori pe blanchetă, în baza HG nr. 246 din 8 aprilie 2010

Firma X (Beneficiar) implementează proiecte finanțate din granturile, împrumuturile și creditele acordate de către Instituțiile Internaționale de Finanțare (BEI, BERD, CE, BM) care sunt incluse în Lista împrumuturilor și granturilor din contul cărora vor fi importate sau achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, scutite de TVA cu drept de deducere.
Detalii
02
09 2017
1578

Pachetul alimentar pentru donatorii de sânge va costa 100 lei

Donatorii de sânge şi componente sanguine, în mod neremunerat, vor benficia de un nou pachet alimentar, ce va include un litru de suc fără adaos de zahăr, conserve din carne şi peşte, 100 de grame de ciocolată, 400 de grame de halva sau 250 de grame de fructe uscate și o conservă de legume.
Detalii
09
08 2017
848

Privind cota TVA la livrarea serviciilor în cadrul unui proiect de asistență tehnică sau investițional

Ce cotă a TVA se va aplica la livrarea serviciilor livrate sau importate în cadrul realizării unui proiect de asistență tehnică sau investițional (grant), derulat pe teritoriul Republicii Moldova, specificat în art. 104 lit. c1) din Codul fiscal, dacă proiectul parțial este finanțat din contul împrumutului (grantului), iar parțial din alte mijloace financiare?
Detalii
22
06 2017
1310

Despre aplicarea cotei zero a TVA

Întreprinderea noastră a încheiat contract cu compania „X” care execută lucrările de construcție în adresa beneficiarilor proiectului de asistență tehnică. Are dreptul întreprinderea, ca subantreprenor al contractorului, să aplice cota zero a TVA pentru lucrările de turnare a betonului prestate acestuia?
Detalii
23
09 2016
619

Utilizarea în alte scopuri a resurselor alocate în cadrul proiectelor finanțate de donatorii externi va fi interzisă prin lege

Resursele alocate în cadrul proiectelor finanțate din surse externe nu vor putea fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute în acordurile încheiate între autoritățile (instituțiile) bugetare și donatorii de mijloace financiare. O completare în acest sens este propusă de către Ministerul Finanțelor în Legea privind finanțelor publice și responsabilitatea bugetară.
Detalii
25
06 2016
766

Lipsa de transparență a lăsat Moldova cu reforme pe jumătate

Într-un deceniu și jumătate Republica Moldova a primit asistență externă în sumă de 4 miliarde USD (circa 13% în 2013 și 27% în 2014 din Produsul Național Brut), dar schimbările se lasă așteptate. Transparența insuficientă și gradul excesiv de discreție a unor autorități guvernamentale în acest sector a produs riscuri de neglijare a creșterii economice în favoarea celei politice, concluzionează Valentin Lozovanu în Policy Brief-ul său ”Potențialul asistenței externe: mai poate mecanismul de condiționare promova reformele în Republica Moldova?”.
Detalii
03
06 2016
667

La Comrat şi-a început activitatea un Consiliu coordonator pentru colaborarea cu donatorii străini

Consiliul coordonator pentru cooperarea UTA Gagauz-Yeri cu donatorii internaţionali şi-a început activitatea la Comrat. Membrii structurii au aprobat statutul şi componenţa ei.

Consiliul include reprezentanţi a 18 misiuni diplomatice şi organizaţii internaţionale acreditate în Moldova. Structura va coordona distribuirea ajutorului financiar şi tehnic, oferit regiunii de către partenerii externi.
Detalii
22
04 2016
674

Programele discutate de autoritățile Moldovei cu donatorii

În Guvernul Moldovei a avut loc o reuniune a reprezentanților organizațiilor străine de donatori.

Scopul acesteia este coordonarea activității în procesul de implementare a programelor și proiectelor, orientate spre consolidarea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului și dezvoltarea relațiilor economice cu UE.
Detalii