29
10 2020
333

Dosarele de achiziții publice vor fi păstrate cinci ani

Dosarul achiziției publice se întocmește pentru fiecare procedură de achiziție publică în parte și se păstrează în decurs de 5 ani de la inițierea acesteia. Toate informațiile aferente unei proceduri de achiziție publică înregistrate în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP) reprezintă o parte din dosarul achiziției respective.
 
Ieri, 28 octombrie, Guvernul a aprobat proiectul  hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice.

Detalii
22
11 2018
764

Recepționarea dosarelor pentru practica liberă a medicului de familie continuă

Circa 600 de dosare pentru obținerea practicii libere a medicului de familie au fost depuse în adresa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Acest fapt a determinat extinderea de către minister a termenului de depunere a cererilor până la acoperirea tuturor pozițiilor libere a medicilor titulari.

Autoritatea mai comunică că din partea medicilor de familie au parvenit mai multe solicitări de prelungire a termenului, pentru că unii medici sunt în proces de pregătire a dosarelor și nu au reușit depunerea acestora la minister.
Detalii
09
07 2018
679

Dosarele pentru revizuirea listei de medicamente compensate pot fi depuse până la 1 august

Termenul–limită de prezentare a cererii și dosarului de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală se stabilește în anul curent până la data de 1 august. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină au publicat vineri, 6 iulie, în MO modificările operate în Regulamentul privind mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Detalii
15
06 2017
832

10. (32.1.14) Este obligat contribuabilul de a informa Serviciul Fiscal de Stat despre modificarea sediului?

În conformitate cu art.161 alin.(6) din Codul fiscal, în cazul în care contribuabilul îşi schimbă sediul (domiciliul), el va depune o cerere pentru transmiterea dosarului la noul sediu (domiciliu). În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii, subdiviziunea responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat va transmite dosarul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază de activitate se află noul sediu (domiciliu) pentru a lua contribuabilul la evidenţă fără a-i atribui un nou cod fiscal.

Astfel, contribuabilul va depune cerere de transmitere a dosarului în cazul cînd acesta își schimbă sediul
08
09 2015
2490

Cu privire la dosarul contribuabilului (compartimentul executare silită)

În conformitate cu prevederile statuate de art. 161 alin. (1) din CF, organul fiscal ţine evidenţa contribuabililor, atribuindu-le coduri fiscale şi actualizînd registrul fiscal, în modul stabilit de Titlul V al Codului fiscal şi de instrucţiunea aprobată de IFPS.

Astfel, conform Ordinului nr. 299 din 02 mai 2012 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor”, MO al RM nr. 99 – 102/646 din 25 mai 2012, cu modificările şi completările de rigoare, de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a fost aprobată instrucţiunea respectivă, în care, conform Capitolului VIII, este reglementată procedura de ţinere a dosarelor contribuabililor.
Detalii
29
05 2015
1066

Demnitari de rang înalt urmează a fi audiaţi în dosarul BEM

Procurorii care efectuează investigaţiile extinse privind fraudele din sectorul bancar anunţă că în perioada următoare vor fi audiate zeci de persoane, inclusiv demnitari de rang înalt. Oamenii legii cercetează activitatea celor 3 bănci, Banca de Economii, Unibank şi Banca Socială, din perioada anilor 2007-2015, transmite Ipn.
Detalii