19
11 2019
759

1. (28.3.41) Reprezintă obiect al impunerii cu TVA beneficierea de dreptul privind folosirea obiectelor ale proprietăţii industriale şi ale obiectelor ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, acordate de către nerezident ?

În conformitate cu art. 95 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal importul serviciilor în Republica Moldova constituie obiect impozabil cu TVA. La rîndul său punctul 9) al articolului 93 în calitate de import de servicii specifică prestarea de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.
Detalii
21
08 2018
997

Înregistrarea drepturilor de autor în componența imobilizărilor necorporale

La entitatea ONG, în cadrul unui proiect, câteva persoane fizice au elaborat manuale, caiete, teste etc. În baza contractelor de autor încheiate, autorul transmite integral către entitate produsul final şi drepturile sale exclusive de valorificare a lui. Entitatea ONG înregistrează aceste drepturi de autor în componența imobilizărilor necorporale (dacă da, durata de utilizare va fi durata proiectului?) sau la cheltuielile aferente mijloacelor cu destinație specială?
Detalii
22
05 2018
3145

Regimul royalty pentru un nerezident

Compania încheie un contract cu titularul dreptului de autor, care este nerezident al Moldovei. Obiectul contractului este dreptul de reproducere și difuzare a operei autorului. Achitarea royalty se face în valută străină pe cardul personal al autorului. În acest caz se va reține impozit la sursa de plata de 12% din suma achitată nerezidentului? Se va considera serviciul dat drept import de serviciu cu achitarea TVA ?
Detalii
25
04 2018
1267

Referitor la cota TVA pentru servicii de închiriere de echipament aerian cu echipaj pentru transportarea pasagerilor

Agentul economic X (rezident al Republicii Moldova) în baza contractului semnat prestează servicii de închiriere de echipament aerian cu echipaj pentru transportarea pasagerilor companiei aeriene unui rezident al Republicii Moldova, care dispune de licență pentru efectuarea zborurilor. Ce cota a TVA se va aplica pentru aceste servicii?
Detalii
11
10 2017
1046

Privind nedeclararea veniturilor obținute de la transmiterea dreptului de utilizare a operelor literare și științifice

Un autor de opere literale și științifice obține venituri doar dintr-o singură sursă, și anume de la transmiterea dreptului de utilizare a operelor sale literare și științifice.Urmează acesta să declare veniturile obținute?

În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 1) din CF, noțiunea de royalty (redevenţă) reprezintă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
Detalii
03
08 2017
1224

Zolotoi Aist, în proces de insolvabilitate

Curtea de Apel Comrat a admis cererea de intentare a procesului de insolvabilitate în privința întreprinderii Zolotoi Aist, care este unul din cei mai mari producători de divin din țară, cu o tradiție de aproape 20 de ani.

AGEPI a aplicat sechestrul asupra obiectelor de proprietate intelectuală, înregistrate pe numele întreprinderii ÎCS Zolotoi Aist SRL pentru a executa Încheierea Curţii de Apel Comrat din 20 mai 2017 privind admiterea spre examinare a cererii introductive privind intentarea procesului de insolvabilitate şi aplicarea sechestrului pe bunurile debitorului ÎCS Zolotoi Aist SRL.
Detalii
31
05 2013
2306

Întreprinderea X rezidentă a Republicii Moldova în septembrie 2012 a semnat un contract de cesiune a drepturilor de autor cu o întreprindere Y rezidentă a Statelor Unite ale Americii.

Conform contractului semnat, transmiterea dreptului de autor se efectuează la momentul semnării contractului, iar plata pentru aceste drepturi urmează să se efectueze la expirarea a 6 luni din momentul înregistrării drepturilor de autor după noul proprietar.

Astfel, în conformitate cu prevederile contractului, întreprinderea X a achitat prin virament la 10 martie 2013 plata pentru cesionarea drepturilor de autor întreprinderii Y rezidentă a SUA.

Apare sau nu obligația de calculare și achitare a T.V.A. la întreprinderea X, urmare a tranzacției efectuate, și în care perioadă anume, la data transmiterii drepturilor de autor sau la data achitării plății pentru aceste drepturi?


Conform art. 93 pct. 9) Cod fiscal, import de servicii reprezintă prestarea de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.
Detalii