12
02 2018
504

Curtea de Conturi: auditul „performanței” la ANSA

Curtea de Conturi a efectuat auditul performanței la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor cu scopul de a evalua în ce măsură aceasta asigură, prin controalele efectuate, conformitatea produselor alimentare importate.

Hotărârea Curții, împreună cu concluziile și recomandările de rigoare, a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 februarie curent.
Detalii
26
08 2017
425

2. (29.2.3.48) Аu dreptul la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit сetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară, să utilizeze scutirea personală integrală?

Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în mărimea sumei stabilite la art. 33 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 83 alin. (7) din Codul fiscal, dacă contribuabilul intenţionează să-şi schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară, el este obligat să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma CET15), în modul stabilit de Regulamentul privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit ( Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.102 din 3 iulie 2017), pentru perioada anului de gestiune cît a fost rezident.
Detalii
25
03 2016
2436

A fost publicată Legea privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor

În Monitorul Oficial nr. 69-77 din 24.03.2016 a fost publicată Legea nr. 8 din 26.02.2016 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor.

Scopul prezentei Legi este de a proteja drepturile consumatorului, dat fiind faptul că în unele situații consumatorul ar putea fi defavorizat în raport cu comercianții.
Detalii
29
02 2016
673

Opt companii din Republica Moldova au obținut titlul de „Operator Alimentar Responsabil 2015”

Fundația Est-Europeană a desfășurat, la 26 februarie curent, ceremonia de premiere a celei de-a doua ediții a concursului „Promovăm Siguranța Alimentară”. Învingătorii au fost desemnați în rezultatul inspecției efectuate de experți independenți, contractați de Fundație, precum și în baza analizelor de laborator ale produselor.
Detalii
11
08 2015
1130

În Moldova, cel mai des se încalcă drepturile consumatorilor la servicii de calitate şi cele privind calitatea produselor

Preşedintele Centrului pentru protecţia consumatorilor, avocatul Denis Staruş, a făcut pentru Sputnik un top al celor mai dese încălcări ale drepturilor consumatorilor.

Pe primul loc, pe parcursul unei perioade îndelungate, este modul în care sunt prestate serviciile comunale şi calitatea acestora.
Detalii
03
03 2015
767

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor"

Proiectul de Lege urmăreşte crearea cadrului unitar, bazat pe concepte juridice clar definite, care să reglementeze drepturile consumatorilor la încheierea contractelor precum şi anumite aspecte ale raporturilor dintre comercianţi şi consumatori în cadrul legislaţiei Republicii Moldova.
Detalii