18
05 2022
320

Eliberarea AST, simplificată

Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu depășirea masei totale, a maselor pe axe și/sau a dimensiunilor maxime admise (Regulament) a fost aprobat astăzi, 18 mai, în cadrul ședinței Guvernului. Documentul a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar la publicarea actului normativ în MO și punerea acestuia în aplicare, va fi abrogat Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise, aprobat prin HG nr. 1073/2007.

 

În cadrul ședinței Executivului a fost menționat că la elaborarea noului Regulament s-a ținut cont de practica existentă în acest domeniu, au fost analizate problemele, precum și practicile statelor membre ale UE.
Detalii

11
09 2020
479

Prestarea serviciilor rutiere amplasate în zona drumului public, în vizorul autorităților

Grupul de lucru pentru examinarea situației obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere amplasate în zona drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia (Grup) urmează să identifice obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate în afara localităților și în intravilanul localității, precum şi proprietarii acestora și temeiul care a stat la baza edificării obiectivelor date și suprafața de teren care se utilizează de către proprietarii lor, în baza informației prezentate de ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”.
 
Grupul este instituit prin Dispoziția nr.133-d din 9 septembrie 2020 a Prim-ministrului RM, documentul fiind publicat astăzi, 11 septembrie, în nr. 234 (7562) al MO. 

Detalii
25
09 2017
1530

Sancţiunile pentru încalcarea regulilor de utilizare a drumurilor publice se vor majora

În cazul în care pentru efectuarea transporturilor cu depășiri ale masei totale, maselor pe axe sau dimensiunilor maxime admise, ce implică consolidarea lucrărilor de artă, de modificare a rețelelor inginerești, precum și orice alte lucrări, responsabilitatea efectuării acestora și suportarea cheltuielilor revin titularului autorizației speciale de transport.
Detalii