05
12 2018
196

Cheltuielile suportate pentru reparația drumului public

Întreprinderea a pavat porțiunea de drum care duce spre obiectul comercial arendat, fără de care nu este posibil accesul pe timp de toamnă și de iarnă. Cheltuielile au constituit 30 mii lei. Le contabilizăm ca cheltuieli curente sau formam un mijloc fix? Aceste cheltuieli sunt deductibile în scopuri fiscale?
Detalii
28
05 2018
618

12. (8.10.1.1) Ce se subînțelege prin noțiunea de vinietă?

În scopul aplicării capitolului 31 a titlului VIII al Codului fiscal, vinieta reprezintă taxa pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703, şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, a cărei plată se adevereşte printr-o confirmare valabilă pe o anumită perioadă de timp (art. 336 pct. 14 din Codul fiscal).
28
05 2018
779

7. (8.10.4.1) Care sunt cotele taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta)?

Cotele taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) se stabilește conform anexei nr. 21 la titlul IX din Codul fiscal