16
10 2017
549

Privind refuzul de eliberare a certificatului de rezidență (Forma 1-DTA17)

Rezidentul Republicii Moldova, în vedere neadmiterii impozitării duble a veniturilor obținute în Franța, prin cererea conform Formei CCR17, a solicitat eliberarea, de către Direcția deservire fiscală din aria sa de deservire, a certificatului de rezidență (Forma 1-DTA17), însă eliberarea certificatului menționat a fost refuzată.

Sunt oare corecte acțiunile subdiviziunii SFS?

În conformitate cu art. 4 alin. (1) din CF, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional.
Detalii
06
09 2017
601

Cursul „Convenţiile privind dubla impozitare şi repatrierea valutei”

Dubla impunere reprezintă o problemă mondială, ce generează creşterea presiunii fiscale şi apariţia evaziunii fiscale, frânează desfăşurarea activităţii economice, diminuează atractivitatea investiţională şi, ca rezultat, minimizează resursele financiare atrase de la agenţii economici în bugetul de stat.

În aceste circumstanţe, compania Vioser Trainings & Events vă invită la cursul „Convenţiile privind dubla impozitare şi repatrierea valutei” ce va aduce claritate în acest domeniu.
Detalii
26
07 2017
582

RM și EAU, fără dubla impunere

În cadrul ultimei ședințe plenare a Parlamentului din sesiunea curentă a fost votat în lectură finală un proiect de lege ce prevede ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.
Detalii
21
07 2017
481

Relațiile bilaterale moldo - georgiene prevăd evitarea dublei impuneri

Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului adițional al Convenției.

Convenția își propune să impulsioneze relațiile economice bilaterale dintre Republica Moldova și Georgia pe domeniul eliminării dublei impuneri a persoanelor fizice și juridice, cât și să contribuie la atragerea investițiilor.
Detalii
10
07 2017
717

Moldova și Belgia, fără dubla impunere

Deputații au votat în prima și a doua lectură proiectul de lege prezentat de Ministerul Finanțelor ce se referă la ratificarea protocolului de modificare a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit și pe capital.
Detalii
05
07 2017
834

RM-EAU: evitarea dublei impuneri

Guvernul a susținut semnarea unui Acord dintre Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite ce prevede evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.

Acordul are drept scop dezvoltarea relațiilor economice dintre Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite, atât în domeniul evitării dublei impuneri a persoanelor fizice și juridice, cât și atragerea investițiilor străine, a menționat Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.

Detalii
12
06 2017
897

Referitor la impozitarea serviciilor de consultanță şi a serviciilor IT prestate de nerezident

Pe parcursul anului curent entitatea „Z” SRL beneficiază pe teritoriul Republicii Moldova de servicii de consultanță şi servicii IT din partea unui nerezident (rezident al SUA). Conform clauzelor contractuale dintre părți achitarea pentru serviciile respective va avea loc în luna iunie 2017. Urmează entitatea „Z” SRL să rețină la sursa de plată impozitul pe venit din plățile ce vor fi achitate nerezidentului? Dacă da, atunci în ce cuantum?
Detalii
31
05 2017
940

Moldova tot mai aproape de a aplica o nouă Convenție pentru evitarea dublei impuneri cu Belgia

La data de 31 mai 2017 cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege privind ratificarea Protocolului de modificare, întocmit la Bruxelles la 30 martie 2017, a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bruxelles la 4 decembrie 2008.
Detalii
04
04 2017
601

4. (29.4.14) Pentru a beneficia de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, în cazul exercitării lucrărilor de proiectare de către compania rezidentă a Federaţiei Ruse, certificatul de rezidenţă a fost prezentat în anul 20XX. Dat fiind faptul că, conform contractului,

lucrările de proiectare au început într-o altă perioadă ficală diferită de anul 20XX, certificatul nominalizat poate fi utilizat pentru perioadele fiscale viitoare?

În conformitate cu art.793 alin.(2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă.
Detalii
13
10 2016
813

Aspecte ce țin de prezentarea certificatului de rezidență după data achitării venitului nerezidentului

Contribuabilul rezident al Republicii Moldova a efectuat reținerea impozitului din plățile direcționate spre achitare unui nerezident din România sub formă de royalty (redevențe) în mărime de 10%, pentru folosirea dreptului de autor a mărcii de comerț, ținînd cont de prevederile Convenției pentru evitarea dublei impuneri. Certificatul de rezidență a fost prezentat de către nerezident după data achitării venitului acestuia. Care vor fi consecințele fiscale în cazul dat?
Detalii