11
03 2015
966

1. (29.4.23) Este în drept contribuabilul din Republica Moldova de a aplica prevederile Acordului de evitare a dublei impuneri încheiat cu un alt Stat contractant, în cazul în care rezidentul acestui Stat a prezentat certificatul de rezidență în formă electronică?

În contextul de aplicare a prevederilor Acordurilor de evitare a dublei impuneri, în conformitate cu art.793 alin.(2) din Codul fiscal, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă.
Detalii
21
05 2014
1862

Ce cote de reținere a impozitului pe venit sunt stabilite aferent dividendelor achitate nerezidenţilor?

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art. 90 din CF, reţin şi achită un impozit în mărime de:

  • 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
  • 6% din dividendele specificate la art.71 lit.e).


Detalii
21
05 2014
1903

Ce cotă de impunere stabileşte Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri aferent dividendelor?

Potrivit art. 10 par. 1 a Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, dividendele plătite de o companie rezidenta unui Stat contractant rezidentului celuilalt Stat contractat pot fi impozitate în acest celălalt Stat.
Detalii
04
03 2014
1510

Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului a intrat în vigoare

Prin prezenta, în atenţia contribuabililor se aduce la cunoştinţă despre intrarea în vigoare la data de 31 decembrie 2013 a Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi proprietate, semnată la Chişinău, la 24 iulie 2013.
Detalii
19
12 2013
1696

Abrogarea Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State

Prin prezenta, în atenţia contribuabililor se aduce la cunoştinţă despre abrogarea Ordinului Ministerului Finanţelor cu privire la aplicarea Convenţiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte State nr.38 din 27 martie 2008, prin Ordinul al Ministerului Finanţelor nr.177 din 11 decembrie 2013.
Detalii